ОНЛАЙН СПИСАНИЕ

Преглеждате архива на категория „гл. ас. д-р Милка Терзийска“.

Календар

септември 2020
П В С Ч П С Н
« ное    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Скорошни коментари

Архив на категория „гл. ас. д-р Милка Терзийска“

Доц. д-р Вероника Вълканова: научна дейност (от 2006 г.)

вторник, 4 октомври, 2011 @ 07:09
Лора Спиридонова

ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

 • Вълканова, В. Социализация на децата в технологична среда. С., УИ “Св. Климент Охридски”, 2006. ISBN 10: 954-07-2473-2, ISBN 13: 978-07-2473-7

Студии и статии:

 • Вълканова, В. Ранното чуждоезиково обучение и новите технологии. − В: Проблеми на ранното чуждоезиково обучение, Трета част. В.Търново, Faber, 2006, с. 105−116.
 • Вълканова, В. Социално-технологичната култура на децата като функция на нагласите на педагозите към ИКТ. (в съавт. с Г.Дерменджиева) – В: сб. “Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на Европейската интеграция”. С., Веда Словена – ЖГ, 2006, с. 125-129.

 • Вълканова, В. Приказките на Андерсен в интерактивната виртуална среда – глобализиране на универсалните им послания. – В: сб. “200 години Ханс Кристиян Андерсен. Образователни постижения и творчество”. Faber, В.Търново, 2006, с. 79-86.

 • Вълканова, В. Проблеми на социализацията на децата в информационното общество. − В: сб. “Образованието в глобализиращия се свят”. В.Търново, ВТУ, 2006.

 • Вълканова, В. Ранното чуждоезиково обучение и информационната грамотност на децата. − В: Проблеми на ранното чуждоезиково обучение, Четвърта част. В.Търново, Faber, 2007, с. 194−210.

 • Вълканова, В. Педагогически модел за изграждане на социални умения у 5−7-годишни деца в технологична среда. − Годишник на СУ – ФНПП, Том 97, 2007, с. 113−134.

 • Вълканова, В. Съвременни образователни параметри на информационната грамотност. – В: сб. “Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България”. С., Веда Словена – ЖГ, 2007, с. 132−136.

 • Вълканова, В. Телевизията за деца в информационната ера − опитът на Би Би Си. − Предучилищно възпитание, бр. 7/2007, с. 36-41.

 • Вълканова, В. Съвременната занималня – извънкласната образователна “ниша”. – В: сб. “120 години Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ и развитие на педагогическата наука”, С., Веда Словена – ЖГ, 2008.

 • Вълканова, В. Параметри на ефективното взаимодействие между учители и медиатори в контекста на интеркултурното образование. – В: Педагогическа дейност в мултикултурна среда (съст. Л.Ангелова и В.Вълканова), В.Търново, Фабер, 2010.

 • Valkanova, V. (co-author G.Dermendjieva). Bulgarian University students’ knowledge and skills for information search in the context of information literacy. – In: Education and Development, Tomorrow People Organization, Bangkok, 2010, pp. 293-313, ISBN 978-86-87043-08-4.

 • Valkanova, V. (co-author G.Dermendjieva). Educational Potential of Social Networking Sites. Exploring the Use of Web 2.0 Technologies by Bulgarian Generation Y. – International Journal of Arts and Sciences, February, 2011.
 • Вълканова, В. Информационната грамотност на педагогическите кадри – параметри и стандарти. – В: сб. “Водим бъдещето за ръка”, Ст. Загора, 2011.

 • Вълканова, В. Информационната грамотност на децата – предизвикателство за родителите. – Предучилищно възпитание, бр. 5/2011.

 • Valkanova, V. (co-author G.Dermendjieva). Learning and Information Competence. The Necessity of Teaching Information Literacy in Higher Education. – In: Looking at Learning. Higher education. Language. Place. Christian Hofer and Barbara T. Schröttner (Eds.), Germany, Waxmann, 2011, pp. 301-315, ISBN 978-3-8309-2430-2.

 • Вълканова, В. /съавт. М. Баева/ Информационната грамотност на децата със СОП (специални образователни потребности). – Годишно научно-методическо списание „Иновации в обучението и познавателното развитие“, бр. 2, Бургас, 2011.

 • Вълканова, В. Стандарти по информационна грамотност във висшето педагогическо образование. – CD с материали от Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 • Вълканова, В. Образователният потенциал на социалните мрежи онлайн – сборник и CD с материали от Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012: http://dox.bg/files/dw?a=30bd8298c7

Учебници и учебни пособия:

 • Вълканова, В. Интерактивността в учебния процес (или за рибаря, рибките и риболова). (в съавторство с В.Гюрова, В.Божилова, Г.Дерменджиева), С., Европрес, 2006, ISBN 954-91144-9-N, с. 109−116, 136−173, 211−216.
 • Вълканова, В. Педагогическа дейност в мултикултурна среда (съст. и автор). В.Търново, Фабер, 2010.

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ИЗЯВИ

Национални конференции:

 • Четвърта Есенна научна конференция на ФНПП при СУ “Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на Европейската интеграция”, 18-22 септември 2006, Китен.
 • Пета Есенна научна конференция на ФНПП при СУ “Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България”, 6-9 септември 2007, Китен.
 • Шеста Есенна научна конференция на ФНПП при СУ “120 години Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ и развитие на педагогическата наука”, 21-22 ноември 2008, София.
 • Четвърта научно-практическа конференция “Водим бъдещето за ръка”, 31 март – 2 април 2011 г., Стара Загора.
 • Кръгла маса, организирана от БНК – ОМЕП: „Взаимодействие между институции и НПО: културно-образователни практики в подкрепа на детството“, юни 2011, София.
 • Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“ – Бургас, 28-31 август, 2011. Участие с доклад: „Информационната грамотност на децата със СОП (специални образователни потребности)”.
 • Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 • Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012.

Международни конференции:

 • Вълканова, В. Първа съвместна работна среща по предучилищна педагогика на ФНПП при СУ и Факултета по педагогика при Чанаккале университет “18 март”. Доклад и компютърна презентация “За информационната култура и ‘първите седем години’” (About Inforrmation Culture and “the First Seven Years”), гр. Чанаккале, Турция, 21−22.05.2007.

 • Valkanova, V. Fifth Annual Education and Development Conference, 5-7 March 2010, Bangkok (Thailand).
 • Вълканова, В. Европейска конференция по академични дисциплини, организирана от International Journal of Arts and Sciences, 29 ноември – 3 декември 2010 г., Готенхайм (Германия).
 • Valkanova, V. Communication, Innovation and New Methods in Foreign Language Teaching.” International Conference, Faculty of Classical and Modern Philology and Faculty of Preschool and Primary School Education, Sofia University, Sofia, 14 Sept., 2009.

Вълканова, В. Творчески, художествени и други изяви: