ОНЛАЙН СПИСАНИЕ

Преглеждате архива на категория „проф. дпн Радослав Пенев“.

Календар

октомври 2020
П В С Ч П С Н
« ное    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Скорошни коментари

Архив на категория „проф. дпн Радослав Пенев“

130 ГОДИНИ ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ

вторник, 8 май, 2012 @ 11:39
Лора Спиридонова
YouTube Preview Image

Образователно направление „Математика“ – първа част, 19.09.2011

четвъртък, 24 ноември, 2011 @ 18:34
Лора Спиридонова
YouTube Preview Image

Образователно направление „Математика“ – втора част, 19.09.2011

четвъртък, 24 ноември, 2011 @ 18:32
Лора Спиридонова
YouTube Preview Image

Образователно направление „Социален свят“ – първа част, 19.09.2011

четвъртък, 24 ноември, 2011 @ 18:28
Лора Спиридонова
YouTube Preview Image
YouTube Preview Image
YouTube Preview Image

Доц. дпн Радослав Пенев: научна дейност (от 2006 г. до 2012 г.)

вторник, 4 октомври, 2011 @ 06:51
Лора Спиридонова

ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

 • Пенев, Р. Систематика и типология на семейното възпитание в детството. С., Веда Словена - ЖГ, 2006.
 • Пенев, Р. и др. Модели на педагогическо взаимодействие «семейство-детска градина. С., Просвета, 2008.
 • Пенев, Р. Систематика и типология на семейното възпитание в детството. Второ допълнено и преработено издание. С., Веда Словена - ЖГ, 2011.

Студии и статии:

 • Пенев, Р. Модели на половоролева идентичност в предучилищна възраст. В: Образованието в глобализиращия се свят. В.Търново, 2006.
 • Пенев, Р. Дете, семейство, телевизия. В: Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция. С., Веда Словена – ЖГ, 2006, с. 119-124.
 • Пенев, Р. Феномени и еталони във взаимоотношенията “родители – деца”. – Годишник на СУ “Св. Кл.Охридски”, ФНПП, Т. 99, С., УИ “Св. Кл.Охридски”, 2006.
 • Penev, R. /with L. Peneva/. Dynamic of the Valuable Models of Bulgarian University Students (pedagogues’ specialities). – In: 3-rd Internationall Symposium on Teacher Training. Çanakkale, Turkey, 2006.
 • Пенев, Р. Концептуални и практико-приложни характеристики на позитивното семейно възпитание. В: Социална педагогика – история, теория и практика. С., 2007, с. 67-78.
 • Пенев, Р. Приемственост в овладяването и диагностиката на спортно-познавателните компетенции при 5-7 годишните деца. В: 125 години предучилищно възпитание в България. Свищов, 2007, с. 89-99.
 • Пенев, Р. Модели на родителско поведение и профили на „Аз-концепция” в предучилищна възраст. В: Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика, С., 2007, с.128-135.
 • Пенев, Р. Динамика на взаимодействието «детска градина-семейство». – Предучилищно възпитание, 2007, №7, с. 25-36.
 • Пенев, Р. Закономерности на развитието в предучилищна възраст и приоритети на семейното възпитание. – Предучилищно възпитание, 2007, №9.
 • Пенев, Р. Технология за педагогическо образование на родителите. В: Първа национална среща по предучилищно възпитание, Ловеч, 2008.
 • Пенев, Р. Парадоксите на възпитанието: проблеми, причини и решения. В: 120 години Софийски университет «Свети Климент Охридски» – Развитие на педагогическата наука. Шеста есенна коференцияна ФНПП. С., Веда Словена-ЖГ, 2008.
 • Пенев, Р. Модели на родителско поведение и ценностни ориентации на децата. – Предучилищно възпитание, 2009, №1.
 • Пенев, Р. /в съавт. с Л.Пенева/. Варианти и проблеми в диагностиката на готовността за училищно обучение. – Начално образование, 2010, №4.
 • Пенев, Р. Фамилни ориентации към агресията в детството. – Предучилищно възпитание, 2010, №2.
 • Пенев, Р. Програмата за предучилищно образование и отговорното участие на семейството. В: Трета национална среща по предучилищно възпитание, Ловеч, 2010.
 • Пенев, Р. /в съавт./. Вербалната агресия в предучилищна възраст: количествени и качествени характеристики и специфики. - Годишник на СУ “Св.Кл.Охридски”, ФНПП, Т. 103, С., УИ “Св. Кл.Охридски”, 2010.
 • Пенев, Р./в съавт./. Етноагресивни модели на поведение в предучилищна възраст. – Годишник на СУ “Св.Кл.Охридски”, ФНПП, Т. 104, С., УИ “Св. Кл.Охридски”, 2011/под печат/.
 • Пенев, Р. /в съавт. с Л. Пенева/. Визия на съвременните родители за актуалните поведенчески и образователни проблеми в периода на детството. В: ІV национална конференция по предучилищно възпитание, Стара Загора, 2011, с. 21-23.
 • Пенев, Р. /в съавт. с Е. Караиванова/. Ориентации и нагласи на директори и учители към оптимизацията на взаимодействието «детска градина-семейство». – Предучилищно възпитание, 2011, №4.
 • Пенев, Р. Участие на семейството в живота на детската градина чрез педагогическо образование на родителите. – Предучилищно възпитание, 2011, №4.
 • Пенев, Р. Игрите на възрастните и децата. – Предучилищно възпитание, 2011, №6.
 • Пенев, Р. Етнопроекции на факторите, провокиращи агресивни прояви в предучилищна възраст. В: Иновации в обучението и познавателното развитие/научно-практически форум/. Бургас, 2011.
 • Пенев, Р. Виртуалните послания и влиянието им върху децата от предучилищна възраст. - сб. с материали от V национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, с. 251-254, 25-28 април, 2012.
 • Пенев, Р., Л. Пенева. Ретроспекция на „Детинска мъдрост” в контекста конституиране на взаимодействието „детска градина-семейство”. – CD с материали от Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 • Пенев, Р., Пенева, Л. Възпитателни ориентации на съвременните родители – характеристики, специфики, парадокси – сборник и CD с материали от Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012: http://dox.bg/files/dw?a=30bd8298c7
 • Пенев, Р. Фамилни проекти и антипроекти за социално научаване и провокиране на агресивно поведение. - сборник с материали, том II, от Научно-практическа конференция на тема: „Превенция на агресията в предучилищна възраст”, Шумен, 8 - 9 ноември 2012, 7-15.

Учебници и учебни пособия:

 • Пенев, Р. /в съавт. с М. Глушкова/. Книга за учителя за предучилищна група в детската градина, образователно направление “Физическа култура”, 3-4-годишни деца. С., Просвета, 2010, с. 266-289.
 • Пенев, Р. /в съавт. с М. Глушкова/. Книга за учителя за предучилищна група в детската градина, образователно направление “Физическа култура”, 4-5-годишни деца. С., Просвета, 2010, с. 299-342.
 • Пенев, Р. /в съавт. с М .Глушкова/. Книга за учителя за предучилищна група в детската градина, образователно направление “Физическа култура”, 5-6-годишни деца. С., Просвета, 2010, с. 290-341.
 • Пенев, Р. /в съавт. с М. Глушкова/. Книга за учителя за подготвителна група в детската градина и в училище. Образователно направление “Физическа култура”, С., Просвета, 2010, с.381-435.
 • Пенев, Р. /в съавт. с М. Глушкова/. Книга за учителя за диагностика на училищната зрелост и готовността на детето за училищно обучение. Образователно направление “Физическа култура”. С., Просвета, 2010, с.134-166; 197-199.
 • Пенев, Р. Книга за учителя за диагностика на училищната зрелост и готовността на детето за училище. Ролята на семейството в подготовката на детето за училище. С., Просвета, 2010, с.15-20; 200-215.
 • Пенев, Р. “Бягай, ще те стигна” /в съавт. с М. Глушкова/. Книжка за подготвителна група в детската градина и в училище. С., Просвета, 2010.
 • Пенев, Р. “Знам и мога – в първи клас ще бъда аз!” /в съавт. с М. Глушкова/. Диагностични задачи ,образователно направление”Физическа култура”. С., Просвета, 2010, с. 189-203; 215.
 • Пенев, Р. “Бягай, ще те стигна” /в съавт. с М. Глушкова/. Книжка за предучилищна група в детската градина, 5-6 години. С., Просвета, 2010.

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ИЗЯВИ

Национални конференции:

 • Четвърта есенна международна конференция на ФНПП, СУ “ Св. Климент Охридски”: Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция. Китен, 2006. Доклад: Дете, семейство, телевизия.

 • Юбилейна научно-практическа конференция: 125 години предучилищно възпитание в България. Свищов, 2007. Доклад: Приемственост в овладяването и диагностиката на спортно-познавателните компетенции при 5-7 годишните деца.

 • Пета есенна международна конференция на ФНПП, СУ “ Св. Климент Охридски”: Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. Китен, 2007. Доклад: Модели на родителско поведение и профили на „Аз-концепция” в предучилищна възраст.

 • Първа национална среща по предучилищно възпитание, Ловеч, 2008. Доклад: Технология за педагогическо образование на родителите.

 • Национална конференция: Национална телефонна линия за деца 116 111. Боровец, 2009.

 • Трета национална среща по предучилищно възпитание, Ловеч, 2010. Доклад: Програмата за предучилищно образование и отговорното участие на семейството.

 • Четвърта национална среща по предучилищно възпитание: Водим бъдещето за ръка. Стара Загора, 2011. Доклади: Визия на съвременните родители за актуалните поведенчески и образователни проблеми в периода на детството.

 • Научно-практически форум: Иновации в обучението и познавателното развитие, Бургас, 2011. Доклад: Етнопроекции на факторите, провокиращи агресивни прояви в предучилищна възраст.

 • Кръгла маса, организирана от БНК – ОМЕП: „Взаимодействие между институции и НПО: културно-образователни практики в подкрепа на детството“, юни 2011, София.
 • V национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 25-28 април, 2012. Доклад: Виртуалните послания и влиянието им върху децата от предучилищна възраст.
 • Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 • Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012.
 • Научно-практическа конференция на тема: „Превенция на агресията в предучилищна възраст”, Шумен, 8 - 9 ноември 2012.

Пенев, Р. Международни конференции:

 • 3rd International Symposium on Teacher Training. Çanakkale, Turkey, 2006. Report: Dynamic of the Valuable Models of Bulgarian University Students /pedagogues’ specialities/.

 • Втора юбилейна международна конференция: Социална педагогика – история, теория и практика. С., 2006. Доклад: Концептуални и практико-приложни характеристики на позитивното семейно възпитание.

 • Първи международен обучителен семинар по предучилищно образование: Университет „Трети март” – Чанаккале, Турция и СУ „Св. Кл. Охридски”, ФНПП, 2007. Доклад: Взаимодействието „детска градина – семейство”.

 • Шеста есенна международна конференция на ФНПП, СУ “ Св. Климент Охридски”: 120 години Софийски университет «Свети Климент Охридски» – Развитие на педагогическата наука. С., 2008. Доклад: Парадоксите на възпитанието: проблеми, причини и решения..

 • Международна конференция по проблеми на предучилищното възпитание. Сандански, 2009.

 • Communication, Innovation and New Methods in Foreign Language Teaching.” International Conference, Faculty of Classical and Modern Philology and Faculty of Preschool and Primary School Education, Sofia University, Sofia, 14 Sept., 2009.

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ:

 • Диагностика и превенция на агресивното поведение в предучилищна възраст. ДАЗД, договор № РД-08-17/05.09.2008.

 • Модели на педагогическо взаимодействие „детска градина-семейство”. Обучение на директори на детски градини. НИОД, ИЦО ЕООД, 2008-2010.

 • Социокултурни характеристики на педагогическата среда: емоционално-личностни условия за реализиране на превенция/първи етап: Житейско-възпитателни ориентации на «младото» столично семейство и проекцията им върху децата от предучилищна възраст/. СУ «Св. Кл. Охридски», договор №199/15.05.2009.

 • Социокултурни характеристики на педагогическата среда: емоционално-личностни условия за реализиране на превенция/втори етап: Житейско-възпитателни ориентации на «младото» българско семейство и проекцията им върху децата от предучилищна възраст/. СУ «Св. Кл. Охридски», договор №141/13.04.2010.

 • Оптимизация на взаимодействието «детска градина-семейство» / Визия на съвременните родители за актуалните поведенчески и образователни проблеми в периода на детството/. СУ «Св. Кл. Охридски», договор №172/05.05.2011.

ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ:

Авторски филми с академична насоченост.

 • Откриване на учебната година за ФНПП. 01.10.2010.

 • Протест на СУ „Св. Климент Охридски“. 16.11.2010.

 • Промоция. Връчване на дипломи на завършили студенти от ФНПП. 30.11.2010.

Филмите са публикувани на страницата на ФНПП – fnpp.uni-sofia.bg

Образователни филми за обучение на студенти.

 • Подвижни игри. Образователно направление „Физическа култура и спорт“. ОДЗ №8 „Таврия“. 13.09.2010.

 • Подвижни игри. Образователно направление „Физическа култура и спорт“. ОДЗ №8 „Таврия“. 26.04.2010.

 • Сюжетно-ролева игра. Образователно направление „Игрова култура“. ОДЗ №8 „Таврия“. 26.04.2010.

 • Подвижни игри. Образователно направление „Физическа култура и спорт“. ОДЗ №8 „Таврия“. 14.03.2011.

 • Подвижно-музикални игри. Образователни направления „Физическа култура и спорт“ и „Музика“. ОДЗ №8 „Таврия“. 14.03.2011.
 • Образователно направление „Математика“. ОДЗ №8 „Таврия“. 14.03.2011.

 • Образователно направление „Природен свят“. ОДЗ №8 „Таврия“. 14.03.2011.

 • Дидактични игри. Образователно направление „Математика“. ОДЗ №8 „Таврия“. 21.03.2011.

 • Образователно направление „Български език“. ОДЗ №8 „Таврия“. 21.03.2011.

 • Образователно направление „Социален свят“. ОДЗ №8 „Таврия“. 21.03.2011.
 • Подвижни игри. Образователно направление „Физическа култура и спорт“. ОДЗ №8 „Таврия“. 20.04.2011.

 • Подвижни игри. Образователно направление „Физическа култура и спорт“. ОДЗ №8 „Таврия“. 20.04.2011.

 • Подвижно-музикални игри. Образователни направления „Физическа култура и спорт“ и „Музика“. ОДЗ №8 „Таврия“. 20.04.2011.

 • Подвижно-музикални игри. Образователни направления „Физическа култура и спорт“ и „Музика“. ОДЗ №8 „Таврия“. 26.04.2011.
 • Интерактивни технологии на обучение в детската градина. ЦДГ „Елица“, Панчарево. 05.05.2011.Подвижни игри. Образователно направление „Физическа култура и спорт“. ОДЗ №8 „Таврия“. 20.04.2011.

Филмите са публикувани на страницата на катедра „Предучилищна педагогика“, ФНПП – puped.kaza.li.

Пенев, Р.: Цитирания:

 • Пенев, Р. Систематика и типология на семейното възпитание в детството. С., Веда Словена - ЖГ, 2006. – В статии от списание «Предучилищно възпитание» -12
 • Гюров, Д., Педагогическото взаимодействие, иновационен модел за изграждане на единна социално-педагогическа система “детска градина – начално училище”, Университетска библиотека, № 462, Изд. СУ “Св.Кл.Охридски”, хабилитационен труд 2006-2011 (преиздаден). -1

Доц. Пенев: 8 ОДЗ, Валентина Йовчева

петък, 3 юни, 2011 @ 06:11
Лора Спиридонова
YouTube Preview Image

Доц. Пенев: 8 ОДЗ, Валентина Йовчева

петък, 3 юни, 2011 @ 06:09
Лора Спиридонова
YouTube Preview Image
YouTube Preview Image