ОНЛАЙН СПИСАНИЕ

Преглеждате архива на категория „проф. д-р Мария Баева“.

Календар

септември 2020
П В С Ч П С Н
« ное    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Скорошни коментари

Архив на категория „проф. д-р Мария Баева“

Проф. д-р Мария Баева: научна дейност (от 2006 г. до 2012 г.)

вторник, 4 октомври, 2011 @ 06:47
Лора Спиридонова

ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

 • Баева, М. Интегративни функции на конструирането за познавателна и социална компетентност в детството. 458 с., 2009.
 • Баева, М. Педагогика на приобщаването – включващо образование. – София : УИ „Св. Кл. Охридски”190 с., 2009.
 • Баева, М. Конструктивната играчка и игра в познавателната опитност на детството. – София : УИ „Св.Кл.Охридски”, ФНПП, 2009 – 179 с.
 • Баева, М. Педагогика на интегрирането. – София : УИ „Св. Кл. Охридски”, 2007 – 215 с.

Студии и статии:

 • Баева, М. /съавт. В. Вълканова/ Информационната грамотност на децата със СОП (специални образователни потребности). – Годишно научно-методическо списание „Иновации в обучението и познавателното развитие“, бр. 2, Бургас, 2011.

 • Баева, М. Анализ на образователни стратегии в приобщаваща среда. // Год. СУ “Св. Кл. Охридски”. Фак. нач. и предуч. педаг., Т. 104, 2011.
 • Баева, М. За интегрирането, за включването, за добрите практики, за желаните постижения. Предуч. възп., 2011, № 4, с. 15-21
 • Баева, М. Приобщаване и образователни стратегии в мултикултурна среда. – сб. Педагогическа дейност в мултикултурна среда, Фабер, Велико Търново, 2010, 187 – 217.
 • Баева, М. Приобщаващо образование – реалности и перспективи за децата със СОП. – Предуч. възп., 2008, № 4, с. 15-21.
 • Баева, М. Включващо, интегрирано или приобщаващо; обучение или образование. Подходи и лексика, свързани със съдържанието на понятийния апарат. – сб. 120 години СУ „Св. Кл. Охридски” и развитие на педагогическата наука, София : Веда Словена – ЖГ, 2008, с. 102 – 109.
 • Баева, М. В търсене на позитивност и социалност в определенията на отклоненията. – сб. Съвременни тенденции в специално-педагогическата и логопедична терминология, 2008, с. 124 – 130.
 • Баева, М. Развиващи и корекционни функции на играчката при деца със специфика в развитието// Год. СУ “Св. Кл. Охридски”. Фак. нач. и предуч. педаг., Т. 100, 2008.
 • Баева, М. Стратегии за организация на интегрирана образователна среда в детска градина. – сб. Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България, София : Веда Словена – ЖГ, 2007, с. 82 – 88.
 • Баева, М. Защита правата на децата и проблемите на интегрираното образование// В сб.: Социална педагогика – история, теория и практика. Изд.”Фираго”, С., 2007, с.175-186.
 • Баева, М. Правата на детето в контекста на интегрирано/приобщаващо образование // Обучението по правата на човека. – София, 2007, с.71-79.
 • Баева, М. Реалности в процеса на приобщаване на деца със специфични образователни възможности в детска група/клас // Год. СУ “Св. Кл. Охридски”. Фак. нач. и предуч. педаг., т. 97, 2007, с. 5 – 23.
 • Баева, М. Стратегии за организиране на среда за интегрирано обучение. – Предуч. възп., 2007, № 3, с. 43-49.
 • Баева, М. Включващо, интегрирано, приобщаващо образование за деца със специални образователни потребности. – Предуч. възп., 2007, № 7, с. 2-7.
 • Баева, М. Дете – реклама – играчка (педагогика на ежедневието)// Год. СУ “Св. Кл. Охридски”. Фак. нач. и предуч. педаг., Т. 99, 2007.
 • Баева, М. Управленски стратегии за организиране на образователен процес в среда на интегрирано обучение. – сб. Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция, София : Веда Словена – ЖГ, 2006, с. 94 – 100.
 • Баева, М. Особености на педагогическо взаимодействие при работа с деца със специфични обучителни трудности // Год. СУ “Св. Кл. Охридски”. Фак. нач. и предуч. педаг., т. 98, 2006, с. 129 – 153.

Учебници и учебни пособия:

 • Баева, М. Университетски курс по ранно чуждоезиково обучение. – София : УИ «Св. Кл. Охридски», 2009 – 190 с. 420 с.
 • Баева, М. Пред училище : Всекидневник на учителя за подготвителна группа/клас. – София : Даниела Убенова, 2007 – 207 с. (други автори: Л.Малинова, Д.Гюров, В.Гюрова, Б.Ангелов и др.)

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ИЗЯВИ

Национални конференции:

 • Баева, М. Четвърта есенна научна конференция на ФНПП – Китен, 18 – 22 септември, 2006. Участие с доклад: „Управленски стратегии за организиране на образователен процес в среда на интегрирано обучение“.
 • Баева, М. Пета есенна научна конференция на ФНПП – Китен, 05 – 08 септември, 2007. Участие с доклад: „Стратегии за организация на интегрирана образователна среда в детска градина“.
 • Баева, М. Шеста есенна научна конференция на ФНПП – София, 21 – 22 ноември, 2008. Участие с доклад: „Включващо, интегрирано или приобщаващо; обучение или образование. Подходи и лексика, свързани със съдържанието на понятийния апарат“.
 • Баева, М. Четвърта национална конференция по предучилищно възпитание – Стара Загора, 31.03 – 2.04.2011. Участие с доклад: „Интегрирано, включващо образование – подготовка, компетенции, възможности за реализация“.
 • Баева, М. Кръгла маса, организирана от БНК – ОМЕП: „Взаимодействие между институции и НПО: културно-образователни практики в подкрепа на детството“, юни 2011, София.
 • Баева, М. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“ – Бургас, 28-31 август, 2011. Участие с доклад: „Информационната грамотност на децата със СОП (специални образователни потребности)”.
 • Баева, М. Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 • Баева, М. V национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 25-28 април, 2012.
 • Баева, М. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012.

Международни конференции:

 • Baeva, M. Communication, Innovation and New Methods in Foreign Language Teaching.”
  International Conference, Faculty of Classical and Modern Philology and
  Faculty of Preschool and Primary School Education, Sofia University,
  Sofia, 14 Sept., 2009.
 • Баева, М. Международна научна конференция : специална педагогика. – София :ФНПП, 2008. Участие с доклад: „В търсене на позитивност и социалност в определенията на отклоненията».
 • Баева, М. Първи международен обучителен семинар по предучилищно образование: Университет „Трети март” – Чанаккале, Турция и СУ „Св. Кл. Охридски”, ФНПП, 20-23 май 2007.
 • Baeva, M. „Inclusive Education in Focus in Vocational Education and Training”, Pestalozzi In-Service Training Programme for Education Professionals. Time and place: 10 – 14 October 2007, Opeko,Tampere, Finland
 • Baeva, M. Practical activities and child development‘ the implementation of the Programme for Educating Children aged 2-7 in Bulgaria. 17th EECERA Annual Conference, Exploring Vygotsky’s ideas: Crossing borders. Title of symposium: Vygotsky; theory and practice: two East West examples, Prague August 29 – September 1, 2007.

Одобрени проекти:

 • Баева, М. „Повишаване на квалификацията на учители и медиатори от община Пещера за педагогическа дейност в мултикултурна среда“, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 2007 – 2013.

 • Баева, М. Ръководител на проект: Модели за приобщаване на деца със специфика на образователните потребности // НИС при СУ”Св.Кл.Охридски”, 2011.
 • Баева, М. Ръководител на проект: „Анализ на образователни стратегии в мултикултурна среда” по Договор № 096 от 08.04.2010 г.
 • Баева, М. Ръководител на проект: Анализ на педагогически практики за приобщаващо образование // НИС при СУ”Св.Кл.Охридски”, 2009.
 • Баева, М. Ръководител на проект: Включващо образование – съотнасяне на законодателност и реалност в образователната система // НИС при СУ”Св.Кл.Охридски”, 2008.
 • Баева, М. Ръководител на проект: Педагогически модели за приобщаващо образование (на деца със специални образователни потребности) //НИС при СУ”Св.Кл.Охридски”, 2007.
 • Баева, М. Ръководител на проект: Управленски и педагогически стратегии при интегриране на деца със специфични педагогически потребности//НИС при СУ”Св.Кл.Охридски”, 2006.

Специализации в чужбина:

 • Baeva, M. „Inclusive Education in Focus in Vocational Education and Training”, Pestalozzi In-Service Training Programme for Education Professionals. Time and place: 10 – 14 October 2007, Opeko,Tampere, Finland.

Редакционни колегии – сп. Предучилищно възпитание

Творчески, художествени и други изяви: