ОНЛАЙН СПИСАНИЕ

Преглеждате архива на категория „проф. д-р Любослава Пенева“.

Календар

септември 2020
П В С Ч П С Н
« ное    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Скорошни коментари

Архив на категория „проф. д-р Любослава Пенева“

Доц. д-р Любослава Пенева: научна дейност (от 2006 г. до 2012 г.)

вторник, 4 октомври, 2011 @ 06:56
Лора Спиридонова

ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

 • Пенева, Л. /в съавт/. Благосъстоянието на децата в ранното детство в България. С., УНИЦЕФ, 2010.
 • Пенева, Л. /в съавт/. Лицата на детската бедност. С., УНИЦЕФ, 2010.

Студии и статии:

 • Пенева, Л. Ранното детство – приоритет на медицината или на педагогиката. – Предучилищно възпитание, №8, 2006.
 • Пенева, Л. Образователни цели и варианти за реализацията им в ранна предучилищна възраст. – В: Образованието в глобализиращия се свят, В. Търново, Слово, 2006.
 • Пенева, Л. Специфични проблеми на адаптацията към чуждоезикова среда в ранните периоди на детството. В: Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция. С., Веда Словена - ЖГ, 2006.
 • Penevа, R. /with R. Penev/. Dynamic of the Valuable Models of Bulgarian University Students (pedagogues’ specialities). – In: 3-rd Internationall Symposium on Teacher Training. Çanakkale, Turkey, 2006.
 • Пенева, Л. Социална адаптация и емоционално благополучие през ранното и предучилищното детство. В: 125 години предучилищно възпитание в България. Свищов, 2007.
 • Пенева, Л. Приемственост между образователните структури в периода на детството. В: Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. Китен, 2007.
 • Пенева, Л. Ранното детство – дефицит на политики, стандарти и стратегии за образование и развитие. В: Първа национална среща по предучилищно възпитание, Ловеч, 2008.
 • Пенева, Л., М. Трифонова. Стандартите за развитие и учене през ранното детство – състояние и перспективи. – Предучилищно възпитание, 2008, №6.
 • Пенева, Л. Педагогиката на ранното детство – необходим компонент от квалификацията на предучилищния педагог. В: 120 години Софийски университет «Свети Климент Охридски» – Развитие на педагогическата наука. С., 2008.
 • Пенева, Л. Подходи към ученето през ранното детство. – Предучилищно възпитание, 2009, №.3.
 • Пенева, Л. Детските ясли – от традицията до новото начало /възможните решения/. – Предучилищно възпитание, 2010, №5.
 • Пенева, Л. /в съавт с Р. Пенев/. Варианти и проблеми в диагностиката на готовността за училищно обучение. – Начално образование, 2010, №4.
 • Пенева, Л. /в съавт/. Благосъстоянието на децата в ранното детство в България. С., УНИЦЕФ, 2010.
 • Пенева, Л. /в съавт/. Лицата на детската бедност. С., УНИЦЕФ, 2010.
 • Пенева, Л. /в съавт/. Всяко дете е важно, всяка година – решаваща /за ново образователно начало в края на ранното и предучилищното детство/, В: ІІІ научно-практическа конференция по предучилищно възпитание, Ловеч, 2010.
 • Пенева, Л. Социални и професионални нагласи относно качеството на съвременното предучилищно образование. В: ІІІ научно-практическа конференция по предучилищно възпитание, Ловеч, 2010.
 • Пенева, Л. /в съавт./. Вербалната агресия в предучилищна възраст: количествени и качествени характеристики и специфики. - Годишник на СУ “Св.Кл.Охридски”, ФНПП, Т. 103, С., УИ “Св. Кл.Охридски”, 2010/под печат/.
 • Пенева, Л. /в съавт. с Р. Пенев/. Визия на съвременните родители за актуалните поведенчески и образователни проблеми в периода на детството. В: ІV национална конференция по предучилищно възпитание, Стара Загора, 2011.
 • Пенева, Л. Стандартите за ранно детско развитие и учене – предпоставка за изграждане на позитивна подкрепяща възпитателна среда В: ІV национална конференция по предучилищно възпитание, Стара Загора, 2011.
 • Пенева, Л. Ранното детско образование и грижи – европейски приоритети и българска реалност. – Предучилищно възпитание, 2011, №.6 /под печат/.
 • Пенева, Л. /в съавт. с Р. Пенев/. Етнопроекции на факторите, провокиращи агресивни прояви в предучилищна възраст. В: Иновации в обучението и познавателното развитие/научно-практически форум/. Бургас, 2011.
 • Пенева, Л. Образователни аспекти на позитивната подкрепяща среда през ранното детство. - сб. с материали от V национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, с. 235-238, 25-28 април, 2012.
 • Пенев, Р., Л. Пенева. Ретроспекция на „Детинска мъдрост” в контекста конституиране на взаимодействието „детска градина-семейство”. – CD с материали от Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 • Пенев, Р., Пенева, Л. Възпитателни ориентации на съвременните родители – характеристики, специфики, парадокси – сборник и CD с материали от Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012: http://dox.bg/files/dw?a=30bd8298c7

Учебници и учебни пособия:

 • Пенева, Л. Книга за учителя за яслена и предучилищна група в детската градина /Поредица “Ръка за ръка”/, /в съавт./, С. Просвета, 2010.
 • Пенева, Л. Играя и раста, Книжка за яслена и предучилищна група в детската градина /Поредица “Ръка за ръка”/, /в съавт./, С. Просвета, 2010.
 • Пенева, Л. Раста и откривам, Книжка за яслена и предучилищна група в детската градина /Поредица “Ръка за ръка”/, /в съавт./, С. Просвета, 2010.

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ИЗЯВИ

Национални конференции:

 • Четвърта есенна международна конференция на ФНПП, СУ “ Св. Климент Охридски”: Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция. Китен, 2006. Доклад: Специфични проблеми на адаптацията към чуждоезикова среда в ранните периоди на детството.
 • Юбилейна научно-практическа конференция: 125 години предучилищно възпитание в България. Свищов, 2007. Доклад: Социална адаптация и емоционално благополучие през ранното и предучилищното детство.
 • Пета есенна международна конференция на ФНПП, СУ “ Св. Климент Охридски”: Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. Китен, 2007. Доклад: Приемственост между образователните структури в периода на детството.
 • Първа национална среща по предучилищно възпитание, Ловеч, 2008. Доклад: Ранното детство – дефицит на политики, стандарти и стратегии за образование и развитие.
 • Трета национална среща по предучилищно възпитание, Ловеч, 2010. Доклад: Социални и професионални нагласи относно качеството на съвременното предучилищно образование.
 • Четвърта национална среща по предучилищно възпитание: Водим бъдещето за ръка. Стара Загора, 2011. Доклади: Визия на съвременните родители за актуалните поведенчески и образователни проблеми в периода на детството; Стандартите за ранно детско развитие и учене – предпоставка за изграждане на позитивна подкрепяща възпитателна среда.
 • Научно-практически форум: Иновации в обучението и познавателното развитие, Бургас, 2011. Доклад: Етнопроекции на факторите, провокиращи агресивни прояви в предучилищна възраст.
 • Кръгла маса, организирана от БНК – ОМЕП: „Взаимодействие между институции и НПО: културно-образователни практики в подкрепа на детството“, юни 2011, София.
 • V национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 25-28 април, 2012.
 • Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 • Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012.

Международни конференции:

 • 3-rd Internationall Symposium on Teacher Training. Çanakkale, Turkey, 2006.
 • Първа международна конференция: Социална педагогика – история, теория и практика, С., 2007.
 • Първи международен обучителен семинар по предучилищно образование: Университет „Трети март” – Чанаккале, Турция и СУ „Св. Кл. Охридски”, ФНПП, 2007.
 • Шеста есенна международна конференция на ФНПП, СУ “ Св. Климент Охридски”: 120 години Софийски университет «Свети Климент Охридски» – Развитие на педагогическата наука. С., 2008. Доклад: Педагогиката на ранното детство – необходим компонент от квалификацията на предучилищния педагог.
 • Международна конференция по проблеми на предучилищното възпитание. Сандански, 2009.
 • Communication, Innovation and New Methods in Foreign Language Teaching.” International Conference, Faculty of Classical and Modern Philology and Faculty of Preschool and Primary School Education, Sofia University, Sofia, 14 Sept., 2009.

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ:

 • Диагностика и превенция на агресивното поведение в предучилищна възраст. ДАЗД, договор № РД-08-17/05.09.2008.
 • Социокултурни характеристики на педагогическата среда: емоционално-личностни условия за реализиране на превенция/първи етап: Житейско-възпитателни ориентации на «младото» столично семейство и проекцията им върху децата от предучилищна възраст/. СУ «Св. Кл. Охридски», договор №199/15.05.2009.
 • Социокултурни характеристики на педагогическата среда: емоционално-личностни условия за реализиране на превенция/втори етап: Житейско-възпитателни ориентации на «младото» българско семейство и проекцията им върху децата от предучилищна възраст/. СУ «Св. Кл. Охридски», договор №141/13.04.2010.
 • Ранно детско развитие”, UNICEF, България, 2008 – 2011.
 • Оптимизация на взаимодействието «детска градина-семейство» / Визия на съвременните родители за актуалните поведенчески и образователни проблеми в периода на детството/. СУ «Св. Кл. Охридски», договор №172/05.05.2011.

ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ:

Образователни филми за обучение на студенти.

 • Дисциплина „Педагогика на ранното детство“. Специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“. 16.11.2010.
 • Дисциплина „Педагогика на ранното детство“. Специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“. 14.12.2010.

Цитирания:

 • Пенева Л., В. Гюрова. Книга за учителя за яслена и предучилищна група в детската градина, “Програмна система Ръка за ръка”, в публикация на Радоева, Св., Я. Петрова - Адаптацията на децата при постъпването им в детско заведение – кн. 8/06 г., с. 31
 • Пенева, В. Гюрова. Книга за детето, “Играя и раста”, “Програмна система Ръка за ръка”, в публикация на Радоева, Св., Я. Петрова – Адаптацията на децата при постъпването им в детско заведение – кн. 8/06 г., с. 31

Доц. Пенева: Педагогика на ранното детство и ПУП-ЧЕ, 2010

четвъртък, 2 юни, 2011 @ 16:51
Лора Спиридонова
YouTube Preview Image

Доц. Пенева: Педагогика на ранното детство и ПУП-ЧЕ, 2010

четвъртък, 2 юни, 2011 @ 16:15
Лора Спиридонова
YouTube Preview Image