ОНЛАЙН СПИСАНИЕ

Преглеждате архива на категория „проф. д-р Лучия Ангелова“.

Календар

септември 2020
П В С Ч П С Н
« ное    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Скорошни коментари

Архив на категория „проф. д-р Лучия Ангелова“

Проф. д-р Лучия Ангелова: научна дейност (от 2006 г. до 2012 г.)

вторник, 4 октомври, 2011 @ 06:28
Лора Спиридонова

ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

 • Ангелова, Л., Пл. Легкоступ, Теория и методика на изобразителното изкуство, Просвета, С., 2014.
 • Ангелова, Л. Изобразителното изкуство в детската градина и началното училище,УИ „Св. Климент Охридски,С., 2010.
 • Ангелова, Л. Хабилитационен труд. Единна педагогическа система за естетико-художествено развитие детска „градина-начално училище” по изобразително изкуство, 2009.
 • Ангелова, Л. Възможности на занималнята в контекста на интеграцията на учениците от етнически малцинства/ Състав. Л. Малинова, С. Чавдарова-Костова. – В. Търново: Фабер, 2009 – 174с.
 • Ангелова, Л. Методика за диагностика на готовността на 6-7 годишните деца за училище/ Г. Бижков и др., МОМН, 2008.

Други автори: К Тенева, Л. Ангелова, Р. Захариев, Ф. Стоянова

 • Ангелова, Л. Университетски курс по ранно чуждоезиково обучение/ Състав. Т. Шопов и др. – София: Унив. изд.”Св. Кл. Охридски”, 2008 – 442с.

Други автори: Л. Малинова, В. Вълканова (състав.)

 • Ангелова, Л. Проблеми на ранното чуждоезиково обучение: ІV част/ Б. Ангелов и кол.. – В. Търново: Фабер, 2007 – 227с.

Други автори: Д. Гюров, Л. Малинова, П. Стефанова, Т. Шопов и др.

 • Angelova, L. Kinder, aesthetische Entwicklung, Kunst. – Sofia: Ciela, 2007 -182 p.
 • Ангелова, Л. Основи на педагогическата компетентност/ Л. Ангелова, Б. Ангелов. – София : Унив. Изд. „Св. Кл. Охридски”, 2006 – 259 с.
 • Ангелова, Л. Проблеми на ранното чуждоезиково обучение: ІІІ част/ Б. Ангелов и кол.. – В. Търново: Фабер, 2006 – 123с.

Други автори: В. Вълканова, Д. Тошева, Е. Софрониева, Е. Русинова, Л. Малинова, И. Любенова и др.

 • Ангелова, Л. Децата и изкуството/ Л. Ангелова, Пл. Легкоступ. – София : Унив. Изд. „Св. Кл. Охридски”, 2005/2009 – 235 с.

Студии и статии:

 • Ангелова, Л., Г. Михайлова, Електронните уроци по изобразително изкуство – диагностика, възпитание, обучение, доклад на международна конференция „Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука“, София, СУ, 2013.
 • Ангелова, Л., Б. Ангелов, Изкуството и масовите комуникации за преодоляване на агресивното поведение на децата и учениците, доклад на международна конференция “50 Години Великотърновски  университет “, УИ „Св. Св. Кирил и Методий,  Велико Търново, 2013.
 • Ангелова, Л., Б. Ангелов, Педагогика на масовата и художествената комуникация като професионални компетентности в образованието. В Дидактически основи на изследователския подход в обучението, том 1, ЮЗУ, Благоевград, 2014
 • Ангелова, Л. Нива и научни области при изучаването на художествената и масовата комуникация. - сб. Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция, София: Веда Словена – ЖГ, 2006,с. 91- 94.
 • Ангелова, Л. (съавт. Б. Ангелов) Приказният свят на Андерсен в условията на масовата и художествената комуникация. – сб. „200 години Ханс Кристиян Андерсен. Образователни постижения и творчество“, София: Фабер, 2006, с. 19-22.
 • Ангелова, Л. Аспекти на художествената и масовата комуникация в ПУВ. – Предучилищно възпитание, 3, 2007, с. 39 – 43.
 • Ангелова, Л. Проблемни области при изучаването на художествената и масовата комуникация (в предучилищна и начална училищна възраст). – Начално образование, 3, 2007, с. 3 – 9.
 • Ангелова, Л. Изкуството като комуникация. – сб. Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно възпитание в България, София: Веда Словена – ЖГ, 2007, с. 78 – 82.
 • Ангелова, Л. Предучилищното образование – гаранция за бъдещето. – Предучилищно възпитание, 2, 2008, с.5 – 8.
 • Ангелова, Л. Методически насоки за работа в подготвителната група и началното училище по изобразително изкуство (обучение и на деца от етническите малцинства). – сб. 120 години СУ ”Св. Кл. Охридски” и развитие на педагогическата наука, София: Веда Словена – ЖГ, 2008, с. 43 – 47.
 • Ангелова, Л. Проблеми на интеркултурната компетентност при прехода между предучилищна и начална училищна възраст. – Предучилищно възпитание, 10, 2009, с.17 – 22.
 • Ангелова, Л. Интеркултурна компетентност и изкуство – особености на художествената комуникация. – сб. Педагогическа дейност в мултикултурна среда, Фабер, Велико Търново, 2010,147 – 161.
 • Ангелова, Л. Проблеми на интеркултурната компетентност при прехода между предучилищна и начална училищна възраст. - сб. Педагогическа дейност в мултикултурна среда, Фабер, Велико Търново, 2010, 277 – 287.
 • Ангелова, Л. Изобразителното изкуство в единната социално-педагогическа програмна система. – Предучилищно възпитание, 2011, № 3, с.32 – 36.
 • Ангелова, Л. Децата и семейството, децата и художествената комуникация. – Предучилищно възпитание, 2011, № 4, с.17 – 22 .
 • Ангелова, Л. Педагогически иновации и изобразително изкуство, Единна социално-педагогическа система в детската градина и началното училище. – сб. с материали от Четвърта национална конференция по предучилищно възпитание, Стара Загора, 2011, 31 – 34.
 • Гюров, Д., Л. Ангелова, Г. Михайлова. Европейски приоритети за образователни стратегии и програми. – Годишно научно-методическо списание „Иновации в обучението и познавателното развитие“, бр. 2, 2011, Бургас.
 • Малинова, Л., Б. Ангелов. Една ретроспекция или още веднъж за играта., В: Диалог на педагогическите компетенции., с. 26-49, УИ „Св.св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2012.
 • Малинова, Л., Б. Ангелов. Поглед назад – образование, култура, игра. – CD с материали от Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 • Малинова, Л. Изкуството за преодоляване на агресията в предучилищна възраст. – CD с материали от Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.

Учебници и учебни пособия:

 • Ангелова, Л. Приятели с учителите. В помощ на детския учител – подготвителна група – 1 изд., прераб. – София: Н. Витанова и кол. – София: Анубис, 2010 – 451с. Други автори: Б. Ангелов, Т. Борисова, Р. Енгелс, К. Гетова, Ил. Мирчева, Л. Ангелова, Пл. Легкоступ и др.
 • Ангелова, Л. Изобразително изкуство за 4 клас/ Л. Ангелова, Пл. Легкоступ. – 1 изд., прераб. – София: Просвета, 2009 – 91с.
 • Ангелова, Л. Книга за учителя по изобразително изкуство за 4 клас/ Л. Ангелова, Пл. Легкоступ. – 1 изд., прераб. – София: Просвета, 2009 – 79с.
 • Ангелова, Л. Приятели с учителите. В помощ на детския учител – І група/ Н. Витанова и кол. – София: Анубис, 2009 – 162с. Други автори: Б. Ангелов, Т. Борисова, Р. Енгелс, К. Гетова, Ил. Мирчева, Л. Ангелова, Пл. Легкоступ и др.
 • Ангелова, Л. Приятели с учителите. В помощ на детския учител – ІІ група/ Н. Витанова и кол. – София: Анубис, 2009 – 226с. Други автори: Б. Ангелов, Т. Борисова, Р. Енгелс, К. Гетова, Ил. Мирчева, Л. Ангелова, Пл. Легкоступ и др.
 • Ангелова, Л. Приятели с учителите. В помощ на детския учител – ІІІ група/ Н. Витанова и кол. – София: Анубис, 2009 – 263с. Други автори: Р. Бостанджиев, Б. Ангелов, Т. Борисова, Р. Енгелс, К. Гетова, Ил. Мирчева, Л. Ангелова, Пл. Легкоступ и др.
 • Ангелова, Л. Приятели с цветовете – І група/Л. Ангелова, Пл. Легкоступ . – София: Анубис, 2009 – 18с.
 • Ангелова, Л. Приятели с цветовете – ІІ група/Л. Ангелова, Пл. Легкоступ . – София: Анубис, 2009 – 30с.
 • Ангелова, Л. Приятели с цветовете – ІІІ група/Л. Ангелова, Пл. Легкоступ . – София: Анубис, 2009 – 32с.
 • Ангелова, Л. Приятели с учителите. Книги за учителя. – София: Анубис, 2008 - 180 с. Други автори: Р. Бостанджиев, Б. Ангелов, Т. Борисова, Р. Енгелс, К. Гетова, Ил. Мирчева, Л. Ангелова, Пл. Легкоступ и др.
 • Ангелова, Л. Приятели с цветовете. Подготвителна група. – София: Анубис, 2008, 30 с. Други автори: Пл. Легкоступ
 • Ангелова, Л. Изобразително изкуство за 3 клас/ Л. Ангелова, Пл. Легкоступ . – 1 изд., прераб. – София: Просвета, 2008 – 89с.
 • Ангелова, Л. Изобразително изкуство за 2 клас/ Л. Ангелова, Пл. Легкоступ . – 1 изд., прераб. – София: Просвета, 2008 – 81с.
 • Ангелова, Л. Методически разработки на уроци по изобразително изкуство 1- 4 клас/ Л. Малинова, Пл. Легкоступ. – София: Просвета, 2007 – 152с.
 • Ангелова, Л. Магия от цветове. Направление Изобразително изкуство 5-6 години. – София: Анубис, 2006 – 31 с. Други автори: Пл. Легкоступ
 • Ангелова, Л. Тестове за измерване на психосоциалната готовност на детето от подготвителна група/ клас/Н. Витанова и др. – София: Сиела, 2006 - 83с. Други автори: К. Гетова, Л. Ангелова

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ИЗЯВИ

Национални конференции:

 • Ангелова, Л. Международна конференция „Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука“, София, СУ, 2013.
 • Ангелова, Л. Международна конференция конференция “50 Години  Великотърновски  университет“ УИ „Св. Св. Кирил и Методий,  Велико Търново, 2013.
 • Ангелова, Л. Конференция на ФП при ЮЗУ „Н. Рилски“  на тема: „Образование и интеграция“ – по проект по Наредба 9 „Мониторинг върху подготовката на децата за изследователско обучение“, 2014
 • Ангелова, Л. Конференция с международно участие „Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука“, София, 6-8 юни 2014
 • Ангелова, Л. Международна конференция „30 години Педагогически факултет, ВТУ”, УИ „Св. Св. Кирил и Методий, Велико Търново, 2015.
 • Ангелова, Л. Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 • Ангелова, Л. V Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 25-28 април, Велико Търново, 2012.

 • Ангеловa, Л. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“ – 28-31 август, 2011, Бургас.
 • Ангелова, Л. Кръгла маса, организирана от БНК – ОМЕП: „Взаимодействие между институции и НПО: културно-образователни практики в подкрепа на детството“, юни 2011, София.
 • Ангелова, Л. Четвърта национална конференция по предучилищно възпитание – Стара Загора, 31 март – 2 април, 2011. Участие с доклад: „Педагогически иновации и изобразително изкуство, Единна социално-педагогическа система в детската градина и началното училище”.
 • Ангелова, Л. Шеста есенна научна конференция на ФНПП – София, 21-22 ноември, 2008. Участие с доклад: „Методически насоки за работа в подготвителната група и началното училище по изобразително изкуство(обучение и на деца от етническите малцинства)”.
 • Ангелова, Л. Пета есенна научна конференция на ФНПП – Китен, 5-8 септември, 2007. Участие с доклад: „Изкуството като комуникация”.
 • Ангелова, Л. Четвърта есенна научна конференция на ФНПП – Китен, 18-22 септември, 2006. Участие с доклад: „Нива и научни области при изучаването на художествената и масовата комуникация”.
 • Ангелова, Л. Национална конференция, посветена на 200 годишнината от рождението Х. К. Андерсен – София, 8 април 2006. Участие с доклад: “Приказният свят на Андерсен в условията на масовата и художествената комуникация”.

Международни конференции:

 • Angelova, L. Communication, Innovation and New Methods in Foreign Language Teaching.” International Conference, Faculty of Classical and Modern Philology and Faculty of Preschool and Primary School Education, Sofia University, Sofia, 14 Sept., 2009.
 • Ангелова, Л. Първи международен обучителен семинар по предучилищно образование: Университет „Трети март” – Чанаккале, Турция и СУ „Св. Кл. Охридски”, ФНПП, 20-23 май 2007.

Рецензии на книги:

 • Ангелова, Л. 120 години СУ ”Св. Кл. Охридски” и развитие на педагогическата наука. Докл. на шеста есенна науч. конф. ФНПП 21-22 ноември 2008. – София: Веда Словена – ЖГ, 2008.
 • Ангелова, Л. Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно възпитание в България. Пета есенна науч. конф. ФНПП, Китен, 5-8 септември 2007. – София: Веда Словена – ЖГ, 2007.
 • Ангелова, Л. Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция. Докл. на четвърта есенна науч. конф. ФНПП, Китен 18-22 септември 2006. – София: Веда Словена – ЖГ, 2006.
 • Ангелова, Л. Децата и изкуството// Предучилищно възпитание, 2007, № 2, II корица.
 • Ангелова, Л. Диагностика – тестове за измерване на психосоциалната готовност на детето от подготвителната група/клас и 1. клас// Предучилищно възпитание, 2007, № 7, II корица.
 • Ангелова, Л. Основи на педагогическата компетентност// Предучилищно възпитание, 2007, № 6, II корица.

Ангелова, Л. Рецензии на доктори по педагогика (Мая Димчева, Николай Гюлчев, Лора Спиридонова) и на доктори на педагогическите науки (Пламен Легкоступ)

Ангелова, Л. Редакционни колегии – сп. Предучилищно възпитание и сп. Образование

Одобрени проекти:

 • Ангелова, Л. 2007 – 2013 „Повишаване на квалификацията на учители и медиатори от община Пещера за педагогическа дейност в мултикултурна среда“, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

 • Ангелова, Л. 2011. Член на научния колектив по изследователски проект на тема: Педагогическото взаимодействие – систематизиране на критерии за наблюдение на модели по образователни направления, ръководител проф. Д. Гюров, СУ „Св. Климент Охридски“.
 • Ангелова, Л. 2010. Член на научния колектив по изследователски проект на тема: Единната социално-педагогическа система „детска градина – начално училище“ в контекста на европейските образователни приоритети, ръководител проф. Д. Гюров, СУ „Св. Климент Охридски“.
 • Ангелова, Л. 2008 – 2009 Старши експерт по „Обучение на гимназиални учители в сферата на интеркултурното образование и интерактивни методи на обучение в мултикултурна среда” в рамките на Проект Техническа помощ при изпълнението на компонент „Образование” от многогодишен Фар проект „Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”, БГ 2005/017-353.01.03, EuropeAid/122905/D/SER/BG
 • Ангелова, Л. 2008-2009 Ръководител на проект:„Повишаване квалификацията на учители и медиатори от община Пещера за педагогическа дейност в мултикултурна среда”Номер на договора:BG051PO001/07/4.1-01/103.Основна дейност в проекта – организиране и провеждане на обучение на учители от предучилищно възпитание и подготовка и в началния етап на образованието, с акцент върху интеркултурно образование.
 • Ангелова, Л. 2007-2008 Експерт в проект на МОН (ЦОИДУЕМ) “Разширяване възможностите на занималнята като извънкласна училищна форма за оптималната интеграция на учениците от етническите малцинства”. Основна дейност в проекта – организиране и провеждане на обучение на учители за възможностите на занималнята в началния етап на образованието, с акцент върху интеркултурно образование чрез изкуството.
 • Ангелова, Л. 2007-2008 Координатор на проект на Организация ДРОМ “Усвояване на механизми за работа с деца и ученици от ромски произход в мултикултурна среда”, реализиран в 8 области в България (извадка на региони с наличие на значителна съвкупност от ромско малцинство) – Монтана, Видин, Враца, Сливен, Пловдив, Плевен, София-град и София-област.

Творчески, художествени и други изяви: