ОНЛАЙН СПИСАНИЕ

Преглеждате архива на категория „доц. д-р Екатерина Софрониева“.

Календар

септември 2020
П В С Ч П С Н
« ное    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Скорошни коментари

Архив на категория „доц. д-р Екатерина Софрониева“

Весели празници!

петък, 23 декември, 2011 @ 22:26
Екатерина Софрониева

Коментарите са изключени

Доц. д-р Екатерина Софрониева: научна дейност (от 2006 г. до 2012 г.)

вторник, 4 октомври, 2011 @ 07:20
Лора Спиридонова

ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

 • Софрониева, Е., Тошева Д. Преподавателят, детето и английският език. Bonjour, Hello, Olla… – В: Проблеми на ранното чуждоезиково обучение, трета част, В. Търново: Faber, 2006, с. 62-105.
 • Софрониева, Е. Тошева Д. Празници и тържества. Bonjour, Hello, Olla… – В: Проблеми на ранното чуждоезиково обучение, четвърта част, В. Търново: Faber, 2007, с. 211-222.
 • Софрониева, Е. Тошева Д. Преподавателят, детето и английският език. Bonjour, Hello, Olla… (с. 347-382); Празници и тържества. Bonjour, Hello, Olla…(с. 383-389) в „Университетски курс по ранночуждоезиково обучение” със съставители Шопов, Т., Малинова, Л. и Вълканова В. (преиздадени), София: Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, 2008, с.347-389.
 • Sofronieva, E. “In Quest of the Language Bridge” in (Ed. Francis Jarman) “Intercultural Communication in Action” (Washington, 2011г., in press)

Студии и статии:

 • Шопов, Т., Софрониева, Е. Анализ на състоянието на подготовката на учители по чужд език в България и препоръки за модернизация. В: Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция: четвърта есенна научна конференция на ФНПП, Китен 18-22 септември. – София: Веда Словена – ЖГ, 2006, с.113-119.
 • Шопов, Т., Софрониева, Е. Болонският процес и езиковото обучение във висшето образование. В: Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България: пета есенна научна конференция на ФНПП Китен 05 – 08 септември. – София: Веда Словена – ЖГ, 2007, с.128-132.
 • Софрониева, Е., Шопов, Т. Аспекти на дистанционното езиково обучение. В: Преподаване, учене и качество във висшето образование – 2007. Съвременни измерения в дистанционното обучение: трета международна научно-практическа конференция на МВБУ, Правец 15-16 юни. – София: МВБУ, 2007, с.251-257.
 • Софрониева, Е. Магическият учител – изследване на емпатията в езиковото обучение. В: Преподаване, учене и качество във висшето образование – 2010. Научни изследвания – висше образование – иновации: седма международна научно-практическа конференция на МВБУ, Правец 18-19 юни. – София: МВБУ, 2011, с.95-102.
 • Софрониева, Е. Обучение и подготовка на учители по чужд език. В: Най-добрия начин да предскажем бъдещето е, като го създаваме: четвърта национална конференция по предучилищно възпитание, Стара. Загора, 31 март-02 април – Стара Загора: МОМН,Регионален инспекторат по образованието, с.39-40.
 • Sofronieva, E. “The Efficacy of the Narrative Format Model in Early Childhood Teacher Preparation”. В: “Годишник на Софийския Университет „Св. Климент Охридски” Факултет по начална и предучилищна педагогика (2011г., под печат).
 • Шопов, Т., Софрониева, Е. Европейската политика за многоезичие – от Малуф до Европа 2020. В: Преподаване, учене и качество във висшето образование – 2011. Висшето образование в България и стратегия „Европа 2020”: осма международна научно-практическа конференция на МВБУ, София 17-18 юни. – София: МВБУ, 2011, с.362-367.
 • Софрониева, Е. Играта в наративното обучение по съвременни езици на деца. В: сп. Предучилищно възпитание, 6, 2011г., с.16-18.
 • Софрониева, Е. Мотивация, комуникация и принципът на „билингвизъм“ в ранното чуждоезиково обучение. В: Годишно научно-методическо сп. „Образование и технологии“,2, 2011, с.219-221.
 • Софрониева, Е. Въвеждане на модела на наративния формат в чуждоезиковото обучение на учители, студенти и деца. В: сп. Предучилищно възпитание, 2011г.
 • Софрониева, Е. Следдипломна квалификация на учители по чужд език в начален етап – съвременни измерения и предизвикателства. – CD с материали от Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ИЗЯВИ

Национални конференции:

 • Софрониева, Е. Четвърта есенна научна конференция на ФНПП, Китен 18-22 септ. 2006. Участие с доклад: „Анализ на състоянието на подготовката на учители по чужд език в България и препоръки за модернизация”.

 • Софрониева, Е. Пета есенна научна конференция на ФНПП, Китен 05-08 септ. 2007. Участие с доклад: „Болонският процес и езиковото обучение във висшето образование.”
 • Софрониева, Е. Кръгла маса, организирана от БНК – ОМЕП: „Взаимодействие между институции и НПО: културно-образователни практики в подкрепа на детството“, юни 2011, София.
 • Софрониева, Е. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“ – Бургас, 28-31 август 2011. Участие с доклад: „Мотивация, комуникация и принципът на „билингвизъм“ в ранното чуждоезиково обучение
 • Софрониева, Е. Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.

Международни конференции:

 • Софрониева, Е. Трета международна научно-практическа конференция на международно висше бизнес училище, Ботевград. Конкурентни стратегии във висшето образование, Правец, 16-17 юни 2006. Участие с доклад: „Обучение на учители по езици и учене през целия живот”.
 • Софрониева, Е. Четвърта международна научно-практическа конференция на международно висше бизнес училище, Ботевград. Съвременни измерения в дистанционното обучение, Правец, 15-16 юни 2007. Участие с доклад: „Аспекти на дистанционното езиково обучение”.
 • Sofronieva, E. International Conference, Faculty of Classical and Modern Philology and Faculty of Preschool and Primary School Education, Sofia University, Sofia, 14 Sept., 2009. – “Dinocrocs Go to Sofia University. First results of Sofia University trainings”.
 • Софрониева, Е. Участие в международна конференция и срещи за обмяна на опит, Университет Чанакале, Турция, 20-23 май 2007.
 • Софрониева, Е. Международен форум – гр. Юваскила, Финландия, съвместно с Министерство на образованието и науката, 13-16 ноември 2007. Участие с доклад: „Бакалавърски и магистърски програми към Факултета по начална и предучилищна педагогика, Софийски университет “Св. Климент Охридски”.
 • Софрониева, Е. Седма международна научно-практическа конференция на международно висше бизнес училище, Ботевград. Научни изследвания – висше образование – иновации. Правец, 18-19 юни 2010г. Участие с доклад: „Магическият учител – изследване на емпатията в езиковото обучение”
 • Софрониева, Е. Осма международна научно-практическа конференция на международно висше бизнес училище, Ботевград. Висшето образование в България и стратегия „Европа 2020”. София, 17-18 юни 2011г. Участие с доклад: „Европейската политика за многоезичие - от Малуф до Европа 2020”.

Творчески, художествени и други изяви:

Брой на цитирания:

 • Sofronieva, E., Shopov, T., Tanushev, S. (2010). Empathy Quotient (EQ) – Bulgarian. (online). Autism Research Centre based at the University of Cambridge in the UK.

http://www.autismresearchcentre.com/arc_tests

Одобрени проекти:

 • Софрониева, Е. ELTAE – GRUNTVIG-1 референтен №113695-CP-2004-1-G1. Ключов експерт/ обучител и лектор: Представяне на модула на СУ “Characteristics and principles of adult language learning and instructional design” на пилотен курс, Вилнюс, Литва (20-27.09.2005 г.)
 • Софрониева, Е. ELTAE – GRUNTVIG-3 Ключов експерт/ обучител и лектор: Обучение на преподаватели по езици от европейския съюз. Изнасяне на 2 обучения/семинара: модула на СУ “Characteristics and principles of adult language learning and instructional design” и модула “Teaching Beginners and Mixed-Ability Groups”, Институт за обучение на преподаватели Alpha-Beta, Болзано, Италия (14-18.05.2006 г.)
 • Софрониева, Е. The Adventures of Hocus and Lotus. “Dinotour. The Dinocrocs Travel to the Balkans” – Transfer of Innovative Methodology for Teaching Languages to Young learners”. Проект на Леонардо Да Винчи 2007- BG – референтен №: LLP-LdV TOI-2007-BG-166013 за трансфер на иновации. Участие в обучение и оценка на наративната учебна методика приложена в педагогическата система „Хокус и Лотус” по съвременни езици на деца, Фабро, Италия (4-10 май 2008 г.). Международна среща: участие с доклад: „Възможности за въвеждане на наративния модел по ранно чуждоезиково обучение в програмите предлагани от ФНПП. Първоначални резултати от провежданите обучения”. Яши, Румъния (3-6 юни 2009 г.)
 • Софрониева, Е. Проект на Леонардо Да Винчи „Office InterActors – Развиване на основни и професионални умения на бенефициенти от сферата на бизнеса и администрацията чрез интернетно–базирано обучение по игрово разрешаване на проблеми”– ключов експерт/обучител (декември 2008г. – декември 2009г.). Международна проектна среща, Сан Себастиян, Испания (11-14 декември 2008г). Обучение на обучители, Яши, Румъния (9-15 февруари, 2009г.)
 • Софрониева, Е. „Анализ на педагогически практики за приобщаващо образование” – проект по договор №138 от 15.05.2009 за научни изследвания с ръководител проф. Мария Баева на Факултета по начална и предучилищна педагогика, СУ „Климент Охридски”. Изучаване на чужд опит и педагогическите практики за приобщаващо образование по чужд език на Римския Университет “Sapienza” и дискусии за по-нататъшното им прилагане у нас. Рим, Италия (8 -12 декември 2009)
 • Софрониева, Е. „Обучение на учители по чужд език” – проект на Факултета по класически и нови филологии, СУ „Климент Охридски” по договор с МОН № Дб1 – 1265 от 20.12.2007г. Научно ръководство на проекта и преподавател по английски език, методика и практика на чуждоезиковото обучение (01. 2008г. – 01. 2011г.)
 • Софрониева, Е. „Анализ на образователни стратегии в мултикултурна среда” – проект по договор №096 от 03.04.2010 за научни изследвания с ръководител проф. Мария Баева на Факултета по начална и предучилищна педагогика, СУ „Климент Охридски”. Изучаване и обмяна на опит с Римския Университет “Sapienza” и дискусии за последваща съвместна работа по прилагането на образователни стратегии в мултикултурна среда при изучаване на чужд език. Рим, Италия (27.10 – 02.11. 2010г.)
 • Софрониева, Е.„Модели за приобщаване на деца със специфика на образователните потребности” проект с по договор №117 от 15.04.2011 по НИС с ръководител проф. Мария Баева, СУ ”Св.Кл.Охридски”.

Специализации в чужбина:

 • Софрониева, Е. 4-10 май 2008 г., Фабро, Италия – обучение по методика на чуждоезиковото обучение. Наративната учебна методика приложена в педагогическата система „Хокус и Лотус” по съвременни езици на деца. Сертификат.
 • Софрониева, Е. 2008 – до момента – докторант по психология, Факултет по медицина и психология, Римски Университет “Sapienza”, Италия. Научен ръководител Prof. Traute Taeschner. “Psicologia dell’orientamento e dei processi di apprendimento” (“Psychology of Career Guidance and Learning Strategies”). Психология на кариерното развитие и образователни стратегии.