ОНЛАЙН СПИСАНИЕ

Преглеждате архива на категория „ас. Гергана Минковска“.

Календар

септември 2020
П В С Ч П С Н
« ное    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Скорошни коментари

Архив на категория „ас. Гергана Минковска“

Проф. д-р Елена Русинова: научна дейност (2006 – 2011)

вторник, 4 октомври, 2011 @ 06:20
Лора Спиридонова

ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

 • Русинова, Е. Педагогическо взаимодействие за творчество в предучилищното детство,С.,”Веда Словена-ЖГ, 2006.
 • Русинова, Е. Интегративни функции на творчеството в педагогическото взаимодействие, 2007.
 • Русинова, Е. и колектив. Университетски курс по ранно чуждоезиково обучение, Ун. Изд. ”Св. Климент Охридски”, 2008, с.102-127; с.142-169.
 • Русинова, Е. Детското творчество – самобитност и сътвореност. Ун. Изд. ”Св. Кл. Охридски”, 2009.

Студии и статии:

 • Русинова, Е. Критерии за оценяване на професионалнатa ориентация на студентите, подготвяни в специалност ” Предучилищна педагогигка”. – сб. „В навечерието на европейската интеграция“, С., 2006.
 • Русинова, Е. Реалността в образованието – сътрудничество за благополучието на децата. – Предучилищно възпитание, 1, 2007.
 • Русинова, Е. Динамика в творческите изяви на децата в продуктивните дейности. – сб. „Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика”, София, 2007.
 • Русинова, Е. Възприемането и интерпретирането на образи от децата: особености и перспектива. – Годишник на СУ, ФНПП, том 99-100.
 • Русинова, Е. Правото на образование и грижа като културна потребност. – Предучилищно възпитание, 4, 2008.
 • Русинова, Е. Образованието – екосистема на човешките отношения. – Предучилищно възпитание, 9, 2008.
 • Русинова, Е. Образователни перспективи за децата в условия на миграция. – Предучилищно възпитание, 5, 2009.
 • Русинова, Е. Творчество и иновации в предучилищното образование. – Предучилищно възпитание, 6, 2009.
 • Roussinova, E. Socialization and communication in early learning of foreign language., Lifelong learning of EC, Sofia, 2009
 • Roussinova, E. Creativity of Teachers and Innovation in Pre-school Education., Paradigma, Sofia, 2010
 • Русинова, Е. Децата – граждани на предизвикателен свят.-Предучилищно възпитание, кн 8 ,2010
 • Русинова, Е .Обединени за децата – днес и утре.-Предучилищно възпитание, 8 ,2011
 • Roussinova, E. Perspectives on Creativity and Learning in Pre-school Education, OMEP ,Cyprus, Nicosia, 2011
 • Русинова, Е. Европейска конференция на ОМЕП:Перспективи на творчеството и ученето в предучилищното детство, -Предучилищно възпитание, 7, 2011.

Учебници и учебни пособия:

 • Русинова, Е. Университетски курс по ранно чуждоезиково обучение/ Състав. Т. Шопов и др. София , Унив. изд. ”Св. Кл. Охридски”, 2008 – 442с. (други автори: В. Вълканова (състав.)
 • Русинова, Е. Детското творчество – самобитност и сътвореност. Ун. Изд. ”Св. Кл. Охридски”, 2009.

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ИЗЯВИ

Национални конференции:

 • Русинова, Е. Критерии за оценяване на професионалнатa ориентация на студентите, подготвяни в специалност ” Предучилищна педагогигка”, Национална конференция, 2006.
 • Русинова, Е. Стратегии за творчество в социално-личностното изграждане на учителя, Национална конференция по образованието, Русе, 2006.
 • Русинова, Е. Образният свят на Андерсен и светът на детето в образи, Научна конференция, София. 2007.
 • Русинова, Е. Пета есенна международна конференция на ФНПП, СУ “ Св. Климент Охридски”: Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. Китен, 2007. Доклад: „Динамика в творческите изяви на децата в продуктивните дейности“.
 • Русинова, Е. Социализацията и творчеството – единна образователна стратегия в детството, Юбилейна конференция, С. , 2008.
 • Русинова, Е. Образование за устойчиво развитие. Бъдеще за децата от днес, София, 2010.
 • Русинова, Е. Взаимодействие между институции и неправителствени организации: Културно-образователни практики в подкрепа на детството, кръгла маса, София , 2011.
 • Русинова, Е. V Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 25-28 април, Велико Търново, 2012.

Международни конференции:

 • Русинова, Е. Първи международен обучителен семинар по предучилищно образование: Университет „Трети март” – Чанаккале, Турция и СУ „Св. Кл. Охридски”, ФНПП, 2007.
 • Roussinova , E . Socialization and communication in early learning of foreign language. Lifelong learning of EC, Sofia, 2009.
 • Roussinova, E. Creativity of Teachers and Innovation in Pre-school Education. Paradigma, Sofia, 2010.
 • Roussinova, E. Perspectives on Creativity and Learning in Pre-school Education, OMEP, Cyprus, Nicosia, 2011.
 • Русинова, Е. Информационни и комуникационни технологии в подкрепа на ученето през целия живот (ICT-4-LLL) , София, 2011.

Одобрени проекти:

 • Roussinova, E., B.Angelov. Systems of early education /care and professionalisation in Europe / in Bulgaria. International Project / IFP/, Munich, 2007-2008.
 • Roussinova, E.&collective. Education for Sustainable Development (ESD-Preschool Education), OMEP, 2009/2010.

Редакционни колегии – сп. Предучилищно възпитание

Председател на БНК към Световната организация за предучилищно образование – ОМЕП (от 1999 г. до сега)

Творчески, художествени и други изяви: