ОНЛАЙН СПИСАНИЕ

Календар

февруари 2018
П В С Ч П С Н
« фев   ное »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

Скорошни коментари

четвъртък, 15 февруари, 2018 @ 21:23
gurova

АНКЕТА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА*
ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ВЪВ ФНПП, СУ

Наименование на дисциплината: …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Семестър………………………………….Курс………………………………………………………………………=
Степени на оценяване: Въпросник Не; Не/Да; Да
Оценявате ли целите, формулирани по дисиплината като актуални за Вашите професионални интереси?
Явяват ли се ключовите тези, ключовите понятия по темата и поднесената подкрепяща информация значими за Вашата подготовка като учител?
Оказа ли се актуално предложеното съдържание в лекционния курс за подготовката Ви по учебната дисциплина?
Получихте ли ориентири за европейските ключови компетенции, конкретизирани в тематиката на учебната дисциплина?
Съдържат ли се в изнесания лекционен курс по учебната дисциплина примерни нови за Вас дидактични техники и инструментариум, ценни за практиката Ви в момента?
Съдържат ли се в обучителния пакет по учебната дисциплина примерни нови за Вас дидактични техники и инструментариум, ценни за практиката Ви вбъдеще?
Включихте ли се с позитивна мотивировка в предложените от екипа преподаватели по дисциплината форми и методи на обучение?
Промени ли се в хода на участието Ви в интерактивни форми и методи отношението Ви към използваната обучителна технология по дисциплината?
Смятате ли, че притежавахте предварителна подготовка по проведения лекционен курс в рамките на предишната си бакалавърска специалност?
Смятатате ли, че учебната дисциплина Ви осигурява нови стимули за осъвременяването на Вашата изследователска ориентация (нова ОКС–магистърска програма) и практическа ориентация (нова ПКС)?
Оценявате ли като достатъчна степента на осигуреност с ИКТ по дисциплината?
Бихте ли приложили педагогическите технологии с ИКТ от дисциплината в практиката Ви?
Намирате ли, че дисциплината с формулираните очаквани резултати има отношение към бъдещата Ви професионална реализация?
Бихте ли огласили в периодичния научно-методически печат Вашите постижения от подготовката си по дисциплината?
Бихте ли представили пред Вашите колеги от практиката постиженията си от този курс по дисциплината?
Бихте ли си партнирали с екипа по тази дисциплина вбъдеще при реализирането на професионалните си прироритети?
Бихте установили подкрепа на екипа по тази дисциплина за студентите и магистрантите от ФНПП при пратическата подготовка на студентите?
*Формулярът е заимстван от Проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“, Позиция 2, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд с ръководител на екипа във ФНПП, СУ, проф.д-р Димитър Гюров през 2013-2015 г.

Напишете коментар

Трябва да сте влезнали в системата, за да можете да оставите коментар.