ОНЛАЙН СПИСАНИЕ

Преглеждате архива на Предучилищна и медийна педагодика за февруари, 2012.

Календар

февруари 2012
П В С Ч П С Н
« яну   май »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829  

Скорошни коментари

Архив за февруари, 2012

Докторант Михаела Рачева: научна дейност

понеделник, 27 февруари, 2012 @ 16:12
Лора Спиридонова

ПУБЛИКАЦИИ

Статии:

 • Гюрова, В., Б. Ангелов, М. Рачева, Т. Велинова. Игрово-образователното пространство като «отворена» среда за компетенциите на децата. – Годишно научно-методическо списание „Иновации в обучението и познавателното развитие“, бр. 2, 2011, Бургас.
 • Рачева, М. Емоционално състояние и позитивна нагласа в подготвителната група на детската градина. – сб. с материали от V Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, с. 161-165, 25-28 април, Велико Търново, 2012.
 • Рачева, М. Интерактивни пространства и компетенции при взаимодействието „детска градина-начално училище”. – CD с материали от Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ИЗЯВИ

Национални конференции:

 • Рачева, М. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“ – Бургас, 28-31 август, 2011.
 • Рачева, М. Кръгла маса, организирана от БНК – ОМЕП: „Взаимодействие между институции и НПО: културно-образователни практики в подкрепа на детството“, юни 2011, София.
 • Рачева, М. V Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 25-28 април, Велико Търново, 2012.
 • Рачева, М. Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.

Одобрени проекти:

 • Рачева, М. Член на научния колектив по изследователски проект на тема: Педагогическото взаимодействие – систематизиране на критерии за наблюдение на модели по образователни направления, ръководител на проекта проф. Д. Гюров, СУ „Св. Климент Охридски“, 2011.

Творчески, художествени и други изяви:

Агенция \“ФОКУС\“

Докторант Вероника Козарева: научна дейност

неделя, 5 февруари, 2012 @ 18:47
Лора Спиридонова

ПУБЛИКАЦИИ

Студии, статии и учебни помагала:

 1. Козарева, В. Социолкултурен аспект на комуникативната компетентност в предучилищна възраст, 2012. http://rhetoric.bg/%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8
 2. Козарева, В. Преванция на рискове и опасности в предучилищна възраст чрез прилагане на позитивни подходи за възпитавене на социално-ориентирано поведение. – CD с материали от Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 3. Spiridonova, L., Stoyanova, M., Kozareva, V., Gyrova, V., Gyrov, D. Interactive Training in Pedagogical Competencies at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. - Journal of Preschool and Elementary School Education, 2012, 59-80: http://www.ignatianum.edu.pl/-page_1355.html
 4. Козарева, В. Прилагане на подход, базиран на правата на детето в предучилищна възраст, при педагогическо взаимодействие в мултикултурна среда. – сб. с материали от V Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, с. 259-262, 25-28 април, Велико Търново, 2012.
 5. Гюров, Д., Б. Ангелов, В. Козарева, Л. Малинова, Л. Спиридонова, Т. Велинова, М. Стоянова, В. Гюрова. Единната социално-педагогическа система „детска градина – начално училище“ в контекста на европейските образователни приоритети. – Годишник на Софийския Университет “Св. Климент Охридски” Факултет по Начална и Предучилищна Педагогика, 2011, (под печат)
 6. Kozareva, V. G Bozhilov. Adolescent-Related Risks and Dangers. Peer Education Training Manual, PBF, Sofia, 2011 (http://www.canee.net/files/PLM_en%20%28final%29.pdf
 7. Козарева, В., Г. Божилов. Рискове и опасности в младежка възраст, Фондация „Партньори-България“, София, 2010.
 8. Козарева, В. (в съавторство). Безопасен интернет. Книга за учителя, Фондация „Партньори-България“, София, 2010.

Участие в национални конференции

Козарева, В. V Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 25-28 април, Велико Търново, 2012.

Козарева, В. Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.

Одобрени проекти

 • Единната социално-педагогическа система „детска градина – начално училище“ в контекста на европейските образователни приоритети, 2010, НИС при СУ ”Св. Кл. Охридски”, (ръководител: Д. Гюров).
 • Превенция на рискове и опасности в подготвителна група/клас, 2012, НИС при СУ ”Св. Кл. Охридски”, (ръководител: Д. Гюров).
 • Бенефициент по проект № BG051PO001-3.3.06/0026 „Развитие и усъвършенстване на междуфакултетска Докторантска програма в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение в СУ” финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Открити таланти на наш’те докторанти: Вероника Козарева

неделя, 5 февруари, 2012 @ 18:41
Лора Спиридонова

dsc06457_600x800

Картина 1 от 16

The illustrated guide to a Ph.D.

петък, 3 февруари, 2012 @ 09:47
Лора Спиридонова