ОНЛАЙН СПИСАНИЕ

Преглеждате архива на Предучилищна и медийна педагодика за октомври, 2011.

Календар

октомври 2011
П В С Ч П С Н
« юли   ное »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Скорошни коментари

Архив за октомври, 2011

Ас. Гергана Михайлова: научна дейност (до 2012 г.)

вторник, 4 октомври, 2011 @ 07:31
Лора Спиридонова

ПУБЛИКАЦИИ

Студии и статии:

 • Михайлова, Г. Изобразителното изкуство за развитието на изобразителната грамотност и изразителност. – сп. Предучилищно възпитание, 2011, кн. 3.
 • Михайлова, Г. Общуването родители – деца в контекста на виртуалните и художествени послания. – сп. Предучилищно възпитание, 2011, кн.4.
 • Михайлова, Г. Влияние на изобразителното изкуство върху развитието на изобразителната грамотност и изразителност в рисунката на децата от подготвителна група и първи клас. – сб. от IV Национална конференция по предучилищно възпитание, Стара Загора, 2011.
 • Гюров, Д., Л. Ангелова, Г. Михайлова. Европейски приоритети за образователни стратегии и програми. – Годишно научно-методическо списание „Иновации в обучението и познавателното развитие“, бр. 2, 2011, Бургас.
 • Михайлова, Г. Влияние на илюстрацията за развитие на рисунките и пластиките на децата от подготвителна група и първи клас. – сб. от V Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, с. 113-114, 25-28 април, Велико Търново, 2012.
 • Михайлова, Г. Влияние на илюстрацията за развитие на изобразително творческата активност в дейността рисуване при деца от предучилищна възраст. – CD с материали от Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.

Учебници и учебни пособия:

 • Михайлова, Г. Приятели с учителя – книга за учителя за първа група, Анубис, С. 2010. Други автори: Ангелова, Л., Пл. Легкоступ, Г. Михайлова.
 • Михайлова, Г. Приятели с учителя – книга за учителя за втора група, Анубис, С. 2010. Други автори: Ангелова, Л., Пл. Легкоступ, Г. Михайлова.
 • Михайлова, Г. Приятели с учителя – книга за учителя за трета група, Анубис, С. 2010. Други автори: Ангелова, Л., Пл. Легкоступ, Г. Михайлова.

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ИЗЯВИ

Национални конференции:

 • Михайлова, Г. IV Национална конференция по предучилищно възпитание – Стара Загора, 31 март – 2 април 2011. Участие с доклад: „Влияние на изобразителното изкуство върху развитието на изобразителната грамотност и изразителност в рисунката на децата от подготвителна група и първи клас“.
 • Михайлова, Г. Кръгла маса, организирана от БНК – ОМЕП: „Взаимодействие между институции и НПО: културно-образователни практики в подкрепа на детството“, юни 2011, София.
 • Михайлова, Г. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“ – Бургас, 28-31 август, 2011.
 • Михайлова, Г. V Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 25-28 април, Велико Търново, 2012.
 • Михайлова, Г. Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.

Международни конференции:

 • Michajlova, G. Communication, Innovation and New Methods in Foreign Language Teaching.” International Conference, Faculty of Classical and Modern Philology and Faculty of Preschool and Primary School Education, Sofia University, Sofia, 14 Sept., 2009.

Михайлова, Г. Творчески, художествени и други изяви:

Гл. ас. д-р Лора Спиридонова: научна дейност (до 2012 г.)

вторник, 4 октомври, 2011 @ 07:28
Лора Спиридонова

Научни публикации

2004

Христова, Л. Игровите ситуации и немският език в предучилищна възраст. – сб. “Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения”. Доклади на Втора есенна научна конференция на Факултета по Начална и Предучилищна Педагогика – Китен, 2004., София, Веда Словена – ЖГ, 2004, 273 – 275.

2005

Христова, Л. От педагогика за чужденци към интеркултурно образование – преходът към единна концепция. – сб. “Осигуряване и оценяване качеството на обучение”. Доклади на Трета есенна научна конференция на Факултета по Начална и Предучилищна Педагогика – Китен, 2005., София, Веда Словена – ЖГ, 2005, 533 – 535.

2007

Спиридонова, Л. Особености на интеркултурната педагогика. – сб. “Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България”. Доклади на Петата есенна научна конференция на Факултета по Начална и Предучилищна Педагогика – Китен, 2007., 149-152, София, Веда Словена – ЖГ, 2007, 149 – 152.

2008

 1. Spiridonova, L. Pedagogic Technology for Improving Inter-cultural Competence of Children at Pre-school Age. – Journal of Balkan Ecology, vol. 11, No 1, 2008, 43 – 46.

 2. Спиридонова, Л. Толерантност към двусмислието и стереотипизация. – сп. Предучилищно възпитание, бр. 3, 2008, 36 – 38.

 3. Спиридонова, Л. Същност на интеркултурната компетентност в предучилищна възраст. – сп. Предучилищно възпитание, бр. 7, 2008, 34 – 39.

2009

 1. Спиридонова, Л. Система от игрови ситуации за възпитаване на емоционална отзивчивост. – сп. Предучилищно възпитание, бр. 2, 2009, 37 – 41.

 2. Спиридонова, Л. Компютърните игри и уважението към другостта. – сп. Предучилищно възпитание, бр. 10, 2009, 45 – 46.

 3. Спиридонова, Л. Игрите драматизации за възпитаване на вариативност на поведението. – сп. Предучилищно възпитание, бр. 9, 2009, 27 – 29.

 4. Спиридонова, Л. Общуване с различия чрез педагогическо взаимодействие в подвижните игри. – сб. „Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес“. Научна конференция посветена на 80 години спорт в Алма Матер, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2009, 73 – 80.

 5. Spiridonova, L. Social and cultural aspects of language learning. - International Congress on Intercultural Dialogue and Education at Uludag University “Human Beings, Society, Intercultural Dialogue and Education At The Beginning Of The 21st Century”, Bursa, Turkey, October 8-11, 2009.

 6. Спиридонова, Л. Автореферат на дисертация „Педагогически технологии за възпитаване на интеркултурна компетентност в предучилищна възраст“, София, 2009.

2010

 1. Спиридонова, Л. Теоретични предпоставки и експериментален модел за усъвършенстване на интеркултурната компетентност у децата в предучилищна възраст. – Годишник на Софийския Университет “Св. Климент Охридски” Факултет по начална и предучилищна педагогика, том 101, 2010, ISSN 0861-8216: http://62.44.105.4/LIBRARY/Godishnici/tom101.pdf

 2. Спиридонова, Л. Система от тренинги за усъвършенстване на интеркултурната компетентност на студентите. – Годишно научно-методическо списание Образование и технологии – „Иновации в обучението и познавателното развитие“, бр. 1 и CD с материали, Бургас, 2010, 54 - 56, ISSN 1314-1791: Бр.1/2010: http://itlearning-bg.com/magazines/Spisanie2010/

 3. Спиридонова, Л. Спортно-познавателните представи като аспект на интеркултурната компетентност в детството. – сборник с материали „Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес“, Втора международна научна конференция, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2010, 49 – 53, ISSN 1314-2275.

 4. Spiridonova, L., M. Stoyanova, T. Velinova, D. Gyurov, V. Gyurova. Bulgarian Pre-school Features in European Educational Space. – Journal of Balkan Ecology, vol. 13, No 4, 2010, 417 – 422, , ISSN 1311-0527.

 5. Спиридонова, Л. За интеркултурната компетентност на студентите – бъдещи педагози. – сп. Предучилищно възпитание, бр. 8, 2010, 39 – 43.

 6. Спиридонова, Л. За конструктивната обратна връзка в образователните институции – сп. Предучилищно възпитание, бр. 10, 2010, 3 – 8.

 7. Спиридонова, Л. Педагогическа стратегия на многообразието. - Научна конференция „Иновации в подготовката на кадри за социална работа“, Стара Загора, 2010.

 8. Спиридонова, Л. Толерантност към двусмислието като компонент на интеркултурната компетентност в детството. – Юбилейна научна конференция „Съвременното образование – мисия и визии“, Благоевград, 2010.

2011

 1. Пенев, Р., И. Колева, Н. Александрова, В. Гюрова, Л. Пенева, Л. Спиридонова, Г. Георгиева, М. Илиева, М. Стоянова. Вербалната агресия в предучилищна възраст: количествени и качествени характеристики и специфики. – Годишник на Софийския Университет “Св. Климент Охридски” Факултет по начална и предучилищна педагогика, Том 103, ISSN 0861-8216, 2011: http://62.44.105.4/LIBRARY/Godishnici/tom103.pdf

 2. Спиридонова, Л. За интеркултурния контекст на комплексните игрови ситуации. – сп. Предучилищно възпитание, бр. 2, 2011, 6 – 9.

 3. Спиридонова, Л. Приемственост между детската градина и началното училище чрез интеркултурна педагогическа стратегия. – сб. от IV Национална конференция по предучилищно възпитание, Стара Загора, 2011, 41 – 42.

 4. Спиридонова, Л. За съвременните насоки на семейното възпитание в Германия – сп. Предучилищно възпитание, бр. 4, 2011, 41 – 44.

 5. Гюров, Д., Б. Ангелов, В. Козарева, Л. Малинова, Л. Спиридонова, Т. Велинова, М. Стоянова, В. Гюрова. Единната социално-педагогическа система „детска градина – начално училище“ в контекста на европейските образователни приоритети. – Годишник на Софийския Университет “Св. Климент Охридски” Факултет по начална и предучилищна педагогика.

 6. Спиридонова, Л. Педагогически концепции за играта. – сп. Предучилищно възпитание, бр. 6, 2011, 12 – 15.

 7. Спиридонова, Л. Интеркултурни дименсии на игровите ситуации. – Годишно научно-методическо списание, бр. 2 и CD с материали от Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31. август, 2011, Бургас, с. 37 – 40, ISSN 1314-1791: Бр. 2/2011: http://itlearning-bg.com/magazines/Spisanie2011/

2012

 1. Spiridonova, L. Identity of Personality. – Journal of Balkan Ecology, vol. 13, No 3, 2012, 247 – 257, ISSN 1311-0527.

 2. Spiridonova, L., Stoyanova, M., Kozareva, V., Gyrova, V., Gyrov, D. Interactive Training in Pedagogical Competencies at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. - Journal of Preschool and Elementary School Education, 2012, 59-80: http://www.ignatianum.edu.pl/-page_1355.html, ISSN 2084-7998

 3. Спиридонова, Л. Превенция на рискове и опасности чрез възпитаване на самоуважение в предучилищна възраст. - Годишно научно-методическо списание, бр. 3 и CD с материали от Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012, , с. 63-66, ISSN 1314-1791: Бр. 3/2012: http://itlearning-bg.com/magazines/Spisanie2012/

 4. Спиридонова, Л. Модел за интеркултурна комуникация и неговите импликации върху педагогическото взаимодействие. – CD с материали от Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012, ISBN 978-954-524-842-9

 5. Спиридонова, Л. Превенция на агресията в предучилищна възраст чрез възпитаване на интеркултурна компетентност. - сборник с материали, том II, от Научно-практическа конференция на тема: „Превенция на агресията в предучилищна възраст”, Шумен, 8 - 9 ноември 2012, 49-56, ISBN 978-954-2936-07-7.

2013

 1. Спиридонова, Л. Интеркултурна компетентност и игра. Интерактивен тренинг за педагози и деца, изд. Парадигма, София, 2013, 284 с., ISBN 978-954-326-190-1

 2. Spiridonova, L., М. Stoyanova, V. Kozareva. Attitudes and Competences of Students from the Faculty of Primary and Preschool Education at Sofia University Regarding Risks and Threats Prevention in Preschool. - Journal of Preschool and Elementary School Education, 2013, под печат.

 3. Спиридонова, Л. Тренингите като качествени методи в изследването на идентичността. – CD с материали от Юбилейна международна научна конференция на тема “50 години Великотърновски Университет “Св. св. Кирил и Методий”, 10 май 2013, ISBN 978-619-208-001-3

 4. Спиридонова, Л. Приемственост между детската градина и началното училище чрез ключови квалификации на педагозите. – сборник с материали от Шеста научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка“ (МОМН и РИО-Варна), 21 – 23 април, 2013, с. 94-97, ISBN 978-954-579-971-6. (сборник)

 5. Гюров, Д., И. Колева, Р. Пенев, Л. Спиридонова, Д. Данов, М. Стоянова. Първи учебен свитък за едногодишно специализирано обучение (ЕСО) във висши училища с цел придобиване на допълнителна квалификация/преквалификация Детски учител/Начален учител – „Мобилност на педагога и модулна интеракция в единната система „детска градина – начално училище“: Моделни технологии за учителя на XXI век, МОН, София, 2013, с. 105 – 109, ISBN 978-954-07-3623-5.

2014

 1. Спиридонова, Л. Модел за педагогическа рефлексия на интеркултурната компетентност, изд. Парадигма, София, 2014, 192 с., ISBN 978-954-326-221-2

 2. Гюровa, В., Д. Гюров, Л. Малинова, Б. Ангелов, М. Баева, Л. Пенева, Р. Пенев, Р. Енгелс Л. Спиридонова, Г. Михайлова, М. Стоянова. Втори учебен свитък за едногодишно специализирано обучение (ЕСО) във висши училища с цел придобиване на допълнителна квалификация/преквалификация Детски учител/Начален учител – „Мобилност на педагога и модулна интеракция в единната система „детска градина – начално училище“: Модулно институционално образование на децата в детската градина, МОН, София, 2014, с. 15 – 29, ISBN 978-954-07-3624-2.

 3. Спиридонова, Л. Задължителната предучилищна подготовка – гаранция за равен шанс при постъпване в първи клас чрез възпитаване на интеркултурна компетентност в бинарни ситуации. - Седма национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 27 – 29 април, 2014, Сливен, с. 79-81.

 4. Стоянова, М., Л. Спиридонова, Д. Коларска, С. Бошнакова, 2014. Програмна система „АБВ@игри“, Книга за учителя: 5 – 6-годишна възраст, Просвета, София, ISBN 978-954-01-2855-9

 5. Спиридонова, Л., М. Стоянова, Д. Коларска, С. Бошнакова, 2014. Програмна система „АБВ@игри“, Книга за учителя: 6 – 7-годишна възраст, Просвета, София, ISBN 978-954-01-2860-3

 6. Коларска, Д., М. Стоянова, Л. Спиридонова и др., 2014. Програмна система „АБВ@игри“, 5 – 6-годишни, 3. кн., Просвета, София, ISBN 978-954-01-2853-5

 7. Коларска, Д., М. Стоянова, Л. Спиридонова и др., 2014. Програмна система „АБВ@игри“, 6 – 7-годишни, 3. кн., Просвета, София, ISBN 978-954-01-2858-0

 8. Спиридонова, Л., М. Стоянова, Д. Коларска и др., 2014. Програмна система „АБВ@игри“, 5 – 6-годишни, 4. кн., Просвета, София, ISBN 978-954-01-2854-2

 9. Спиридонова, Л., Д. Коларска, М. Стоянова и др., 2014. Програмна система „АБВ@игри“, 5 – 6-годишни, 1. кн., Просвета, София, ISBN 978-954-01-2851-1

 10. Спиридонова, Л., М. Стоянова, Е. Витанова и др., 2014. Програмна система „АБВ@игри“, 6 – 7-годишни, 2. кн., Просвета, София, ISBN 978-954-01-2857-3

 11. Стоянова, М., Л. Спиридонова, Д. Коларска и др., 2014. Програмна система „АБВ@игри“, 5 – 6-годишни, 2. кн., Просвета, София, ISBN 978-954-01-2852-8

 12. Стоянова, М., Л. Спиридонова, Д. Коларска и др., 2014. Програмна система „АБВ@игри“, 6 – 7-годишни, 1. кн., Просвета, София, ISBN 978-954-01-2856-6

 13. Стоянова, М., Д. Коларска, Л. Спиридонова и др., 2014. Програмна система „АБВ@игри“, 6 – 7-годишни, 4. кн., Просвета, София, ISBN 978-954-01-2859-7

2015

 1. Спиридонова, Л. Модел за рефлексия на интеркултурната компетентност. – Годишник на Софийския Университет “Св. Климент Охридски” Факултет по начална и предучилищна педагогика, том 106, 2015, 63 – 82, ISSN 0861- 8216

 2. Спиридонова, Л. Параметрите на детския проект като технология за учене през целия живот. – Осма национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 22 – 24 април, 2015, Плевен, с. 120-122. ISBN 978-619-207-016-8

 3. Спиридонова, Л., М. Стоянова, Д. Коларска, E. Витанова, И. Иванов, С. Бошнакова, 2015. Програмна система „АБВ@игри“, Книга за учителя: 4 – 5-годишна възраст, Просвета, София, ISBN 978-954-01-3074-3

 4. Коларска, Д., Л. Спиридонова, М. Стоянова и др., 2015. „Есен“ - Програмна система „АБВ@игри“, 4 – 5-годишни, Просвета, София, ISBN 978-954-01-3070-5

 5. Спиридонова Л., М. Стоянова, Д. Коларска. и др., 2015. „Зима“ - Програмна система „АБВ@игри“, 4 – 5-годишни, Просвета, София, ISBN 978-954-01-3071-2

 6. Стоянова, М., Д. Коларска, Л. Спиридонова. и др., 2015. „Пролет“ - Програмна система „АБВ@игри“, 4 – 5-годишни, Просвета, София, ISBN 978-954-01-3072-9

 7. Стоянова, М., Л. Спиридонова, Е. Витанова,. и др., 2015. „Лято“ - Програмна система „АБВ@игри“, 4 – 5-годишни, Просвета, София, ISBN 978-954-01-3073-6

 8. Spiridonova, L. Defining the terms “culture”, “interculturality” and “multiculturality” as research aspects of electronic training in the subject “Games and intercultural competencies in the kindergarten”. – Иновативно обучение в 21 век, издателство Полиграфюг АД, ISBN 978-619-7240-17-7, 152-172.

2016

 1. Spiridonova, L. Characteristics and advantages of using an e-learning system for training of pre-school and primary school teachers. – Je-LKS Journal of e-Learning and Knowledge Society, The Italian e-Learning Association Journal, Vol. 12, n.1, 2016, Focus on: Performing Arts, Media and Training, ISSN: 1826-6223 | eISSN: 1971-8829, 53-63.

 2. Спиридонова, Л. Детска градина за всички – интеграция чрез система от бинарни игрово-познавателни ситуации за възпитаване на интеркултурна компетентност в предучилищна възраст. - Девета национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 11 – 13 май, 2016, Пазарджик, с. 55-57, ISBN 978-954-561-409-5

Проекти

 1. Педагогическото взаимодействие – систематизиране на критерии за наблюдение на модели по образователни направления, НИС, ръководител проф. Д. Гюров, 2011.
 2. Разработване на модел за превенция на рискове и опасности в предучилищна група/клас“: НИС 91/09.05.2012, ръководител проф. Д. Гюров, 2012.

 3. Обучител по проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” за провеждане на едногодишно специализиращо обучение (ЕСО) във висши училища за придобиване на допълнителна квалификация/преквалификация “детски/начален учител” с цел повишаване на квалификацията на млади педагогически специалисти, 2013 – 2014.

 4. Бенефициент по проект „Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии” Договор: BG051PO001-3.3.06 – 0045 по схема BG051PO001-3.3.06 “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”, 2013 – 2015 г.

 5. Виртуалната детска градина“ като иновативно мултимедийно пространство за практическата подготовка на студентите-бъдещи педагози“, НИС No 911, ръководител проф. д-р Весела Гюрова, 2015.

Доц. д-р Екатерина Софрониева: научна дейност (от 2006 г. до 2012 г.)

вторник, 4 октомври, 2011 @ 07:20
Лора Спиридонова

ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

 • Софрониева, Е., Тошева Д. Преподавателят, детето и английският език. Bonjour, Hello, Olla… – В: Проблеми на ранното чуждоезиково обучение, трета част, В. Търново: Faber, 2006, с. 62-105.
 • Софрониева, Е. Тошева Д. Празници и тържества. Bonjour, Hello, Olla… – В: Проблеми на ранното чуждоезиково обучение, четвърта част, В. Търново: Faber, 2007, с. 211-222.
 • Софрониева, Е. Тошева Д. Преподавателят, детето и английският език. Bonjour, Hello, Olla… (с. 347-382); Празници и тържества. Bonjour, Hello, Olla…(с. 383-389) в „Университетски курс по ранночуждоезиково обучение” със съставители Шопов, Т., Малинова, Л. и Вълканова В. (преиздадени), София: Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, 2008, с.347-389.
 • Sofronieva, E. “In Quest of the Language Bridge” in (Ed. Francis Jarman) “Intercultural Communication in Action” (Washington, 2011г., in press)

Студии и статии:

 • Шопов, Т., Софрониева, Е. Анализ на състоянието на подготовката на учители по чужд език в България и препоръки за модернизация. В: Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция: четвърта есенна научна конференция на ФНПП, Китен 18-22 септември. – София: Веда Словена – ЖГ, 2006, с.113-119.
 • Шопов, Т., Софрониева, Е. Болонският процес и езиковото обучение във висшето образование. В: Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България: пета есенна научна конференция на ФНПП Китен 05 – 08 септември. – София: Веда Словена – ЖГ, 2007, с.128-132.
 • Софрониева, Е., Шопов, Т. Аспекти на дистанционното езиково обучение. В: Преподаване, учене и качество във висшето образование – 2007. Съвременни измерения в дистанционното обучение: трета международна научно-практическа конференция на МВБУ, Правец 15-16 юни. – София: МВБУ, 2007, с.251-257.
 • Софрониева, Е. Магическият учител – изследване на емпатията в езиковото обучение. В: Преподаване, учене и качество във висшето образование – 2010. Научни изследвания – висше образование – иновации: седма международна научно-практическа конференция на МВБУ, Правец 18-19 юни. – София: МВБУ, 2011, с.95-102.
 • Софрониева, Е. Обучение и подготовка на учители по чужд език. В: Най-добрия начин да предскажем бъдещето е, като го създаваме: четвърта национална конференция по предучилищно възпитание, Стара. Загора, 31 март-02 април – Стара Загора: МОМН,Регионален инспекторат по образованието, с.39-40.
 • Sofronieva, E. “The Efficacy of the Narrative Format Model in Early Childhood Teacher Preparation”. В: “Годишник на Софийския Университет „Св. Климент Охридски” Факултет по начална и предучилищна педагогика (2011г., под печат).
 • Шопов, Т., Софрониева, Е. Европейската политика за многоезичие – от Малуф до Европа 2020. В: Преподаване, учене и качество във висшето образование – 2011. Висшето образование в България и стратегия „Европа 2020”: осма международна научно-практическа конференция на МВБУ, София 17-18 юни. – София: МВБУ, 2011, с.362-367.
 • Софрониева, Е. Играта в наративното обучение по съвременни езици на деца. В: сп. Предучилищно възпитание, 6, 2011г., с.16-18.
 • Софрониева, Е. Мотивация, комуникация и принципът на „билингвизъм“ в ранното чуждоезиково обучение. В: Годишно научно-методическо сп. „Образование и технологии“,2, 2011, с.219-221.
 • Софрониева, Е. Въвеждане на модела на наративния формат в чуждоезиковото обучение на учители, студенти и деца. В: сп. Предучилищно възпитание, 2011г.
 • Софрониева, Е. Следдипломна квалификация на учители по чужд език в начален етап – съвременни измерения и предизвикателства. – CD с материали от Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ИЗЯВИ

Национални конференции:

 • Софрониева, Е. Четвърта есенна научна конференция на ФНПП, Китен 18-22 септ. 2006. Участие с доклад: „Анализ на състоянието на подготовката на учители по чужд език в България и препоръки за модернизация”.

 • Софрониева, Е. Пета есенна научна конференция на ФНПП, Китен 05-08 септ. 2007. Участие с доклад: „Болонският процес и езиковото обучение във висшето образование.”
 • Софрониева, Е. Кръгла маса, организирана от БНК – ОМЕП: „Взаимодействие между институции и НПО: културно-образователни практики в подкрепа на детството“, юни 2011, София.
 • Софрониева, Е. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“ – Бургас, 28-31 август 2011. Участие с доклад: „Мотивация, комуникация и принципът на „билингвизъм“ в ранното чуждоезиково обучение
 • Софрониева, Е. Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.

Международни конференции:

 • Софрониева, Е. Трета международна научно-практическа конференция на международно висше бизнес училище, Ботевград. Конкурентни стратегии във висшето образование, Правец, 16-17 юни 2006. Участие с доклад: „Обучение на учители по езици и учене през целия живот”.
 • Софрониева, Е. Четвърта международна научно-практическа конференция на международно висше бизнес училище, Ботевград. Съвременни измерения в дистанционното обучение, Правец, 15-16 юни 2007. Участие с доклад: „Аспекти на дистанционното езиково обучение”.
 • Sofronieva, E. International Conference, Faculty of Classical and Modern Philology and Faculty of Preschool and Primary School Education, Sofia University, Sofia, 14 Sept., 2009. – “Dinocrocs Go to Sofia University. First results of Sofia University trainings”.
 • Софрониева, Е. Участие в международна конференция и срещи за обмяна на опит, Университет Чанакале, Турция, 20-23 май 2007.
 • Софрониева, Е. Международен форум – гр. Юваскила, Финландия, съвместно с Министерство на образованието и науката, 13-16 ноември 2007. Участие с доклад: „Бакалавърски и магистърски програми към Факултета по начална и предучилищна педагогика, Софийски университет “Св. Климент Охридски”.
 • Софрониева, Е. Седма международна научно-практическа конференция на международно висше бизнес училище, Ботевград. Научни изследвания – висше образование – иновации. Правец, 18-19 юни 2010г. Участие с доклад: „Магическият учител – изследване на емпатията в езиковото обучение”
 • Софрониева, Е. Осма международна научно-практическа конференция на международно висше бизнес училище, Ботевград. Висшето образование в България и стратегия „Европа 2020”. София, 17-18 юни 2011г. Участие с доклад: „Европейската политика за многоезичие - от Малуф до Европа 2020”.

Творчески, художествени и други изяви:

Брой на цитирания:

 • Sofronieva, E., Shopov, T., Tanushev, S. (2010). Empathy Quotient (EQ) – Bulgarian. (online). Autism Research Centre based at the University of Cambridge in the UK.

http://www.autismresearchcentre.com/arc_tests

Одобрени проекти:

 • Софрониева, Е. ELTAE – GRUNTVIG-1 референтен №113695-CP-2004-1-G1. Ключов експерт/ обучител и лектор: Представяне на модула на СУ “Characteristics and principles of adult language learning and instructional design” на пилотен курс, Вилнюс, Литва (20-27.09.2005 г.)
 • Софрониева, Е. ELTAE – GRUNTVIG-3 Ключов експерт/ обучител и лектор: Обучение на преподаватели по езици от европейския съюз. Изнасяне на 2 обучения/семинара: модула на СУ “Characteristics and principles of adult language learning and instructional design” и модула “Teaching Beginners and Mixed-Ability Groups”, Институт за обучение на преподаватели Alpha-Beta, Болзано, Италия (14-18.05.2006 г.)
 • Софрониева, Е. The Adventures of Hocus and Lotus. “Dinotour. The Dinocrocs Travel to the Balkans” – Transfer of Innovative Methodology for Teaching Languages to Young learners”. Проект на Леонардо Да Винчи 2007- BG – референтен №: LLP-LdV TOI-2007-BG-166013 за трансфер на иновации. Участие в обучение и оценка на наративната учебна методика приложена в педагогическата система „Хокус и Лотус” по съвременни езици на деца, Фабро, Италия (4-10 май 2008 г.). Международна среща: участие с доклад: „Възможности за въвеждане на наративния модел по ранно чуждоезиково обучение в програмите предлагани от ФНПП. Първоначални резултати от провежданите обучения”. Яши, Румъния (3-6 юни 2009 г.)
 • Софрониева, Е. Проект на Леонардо Да Винчи „Office InterActors – Развиване на основни и професионални умения на бенефициенти от сферата на бизнеса и администрацията чрез интернетно–базирано обучение по игрово разрешаване на проблеми”– ключов експерт/обучител (декември 2008г. – декември 2009г.). Международна проектна среща, Сан Себастиян, Испания (11-14 декември 2008г). Обучение на обучители, Яши, Румъния (9-15 февруари, 2009г.)
 • Софрониева, Е. „Анализ на педагогически практики за приобщаващо образование” – проект по договор №138 от 15.05.2009 за научни изследвания с ръководител проф. Мария Баева на Факултета по начална и предучилищна педагогика, СУ „Климент Охридски”. Изучаване на чужд опит и педагогическите практики за приобщаващо образование по чужд език на Римския Университет “Sapienza” и дискусии за по-нататъшното им прилагане у нас. Рим, Италия (8 -12 декември 2009)
 • Софрониева, Е. „Обучение на учители по чужд език” – проект на Факултета по класически и нови филологии, СУ „Климент Охридски” по договор с МОН № Дб1 – 1265 от 20.12.2007г. Научно ръководство на проекта и преподавател по английски език, методика и практика на чуждоезиковото обучение (01. 2008г. – 01. 2011г.)
 • Софрониева, Е. „Анализ на образователни стратегии в мултикултурна среда” – проект по договор №096 от 03.04.2010 за научни изследвания с ръководител проф. Мария Баева на Факултета по начална и предучилищна педагогика, СУ „Климент Охридски”. Изучаване и обмяна на опит с Римския Университет “Sapienza” и дискусии за последваща съвместна работа по прилагането на образователни стратегии в мултикултурна среда при изучаване на чужд език. Рим, Италия (27.10 – 02.11. 2010г.)
 • Софрониева, Е.„Модели за приобщаване на деца със специфика на образователните потребности” проект с по договор №117 от 15.04.2011 по НИС с ръководител проф. Мария Баева, СУ ”Св.Кл.Охридски”.

Специализации в чужбина:

 • Софрониева, Е. 4-10 май 2008 г., Фабро, Италия – обучение по методика на чуждоезиковото обучение. Наративната учебна методика приложена в педагогическата система „Хокус и Лотус” по съвременни езици на деца. Сертификат.
 • Софрониева, Е. 2008 – до момента – докторант по психология, Факултет по медицина и психология, Римски Университет “Sapienza”, Италия. Научен ръководител Prof. Traute Taeschner. “Psicologia dell’orientamento e dei processi di apprendimento” (“Psychology of Career Guidance and Learning Strategies”). Психология на кариерното развитие и образователни стратегии.

Доц. д-р Вероника Вълканова: научна дейност (от 2006 г.)

вторник, 4 октомври, 2011 @ 07:09
Лора Спиридонова

ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

 • Вълканова, В. Социализация на децата в технологична среда. С., УИ “Св. Климент Охридски”, 2006. ISBN 10: 954-07-2473-2, ISBN 13: 978-07-2473-7

Студии и статии:

 • Вълканова, В. Ранното чуждоезиково обучение и новите технологии. − В: Проблеми на ранното чуждоезиково обучение, Трета част. В.Търново, Faber, 2006, с. 105−116.
 • Вълканова, В. Социално-технологичната култура на децата като функция на нагласите на педагозите към ИКТ. (в съавт. с Г.Дерменджиева) – В: сб. “Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на Европейската интеграция”. С., Веда Словена – ЖГ, 2006, с. 125-129.

 • Вълканова, В. Приказките на Андерсен в интерактивната виртуална среда – глобализиране на универсалните им послания. – В: сб. “200 години Ханс Кристиян Андерсен. Образователни постижения и творчество”. Faber, В.Търново, 2006, с. 79-86.

 • Вълканова, В. Проблеми на социализацията на децата в информационното общество. − В: сб. “Образованието в глобализиращия се свят”. В.Търново, ВТУ, 2006.

 • Вълканова, В. Ранното чуждоезиково обучение и информационната грамотност на децата. − В: Проблеми на ранното чуждоезиково обучение, Четвърта част. В.Търново, Faber, 2007, с. 194−210.

 • Вълканова, В. Педагогически модел за изграждане на социални умения у 5−7-годишни деца в технологична среда. − Годишник на СУ – ФНПП, Том 97, 2007, с. 113−134.

 • Вълканова, В. Съвременни образователни параметри на информационната грамотност. – В: сб. “Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България”. С., Веда Словена – ЖГ, 2007, с. 132−136.

 • Вълканова, В. Телевизията за деца в информационната ера − опитът на Би Би Си. − Предучилищно възпитание, бр. 7/2007, с. 36-41.

 • Вълканова, В. Съвременната занималня – извънкласната образователна “ниша”. – В: сб. “120 години Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ и развитие на педагогическата наука”, С., Веда Словена – ЖГ, 2008.

 • Вълканова, В. Параметри на ефективното взаимодействие между учители и медиатори в контекста на интеркултурното образование. – В: Педагогическа дейност в мултикултурна среда (съст. Л.Ангелова и В.Вълканова), В.Търново, Фабер, 2010.

 • Valkanova, V. (co-author G.Dermendjieva). Bulgarian University students’ knowledge and skills for information search in the context of information literacy. – In: Education and Development, Tomorrow People Organization, Bangkok, 2010, pp. 293-313, ISBN 978-86-87043-08-4.

 • Valkanova, V. (co-author G.Dermendjieva). Educational Potential of Social Networking Sites. Exploring the Use of Web 2.0 Technologies by Bulgarian Generation Y. – International Journal of Arts and Sciences, February, 2011.
 • Вълканова, В. Информационната грамотност на педагогическите кадри – параметри и стандарти. – В: сб. “Водим бъдещето за ръка”, Ст. Загора, 2011.

 • Вълканова, В. Информационната грамотност на децата – предизвикателство за родителите. – Предучилищно възпитание, бр. 5/2011.

 • Valkanova, V. (co-author G.Dermendjieva). Learning and Information Competence. The Necessity of Teaching Information Literacy in Higher Education. – In: Looking at Learning. Higher education. Language. Place. Christian Hofer and Barbara T. Schröttner (Eds.), Germany, Waxmann, 2011, pp. 301-315, ISBN 978-3-8309-2430-2.

 • Вълканова, В. /съавт. М. Баева/ Информационната грамотност на децата със СОП (специални образователни потребности). – Годишно научно-методическо списание „Иновации в обучението и познавателното развитие“, бр. 2, Бургас, 2011.

 • Вълканова, В. Стандарти по информационна грамотност във висшето педагогическо образование. – CD с материали от Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 • Вълканова, В. Образователният потенциал на социалните мрежи онлайн – сборник и CD с материали от Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012: http://dox.bg/files/dw?a=30bd8298c7

Учебници и учебни пособия:

 • Вълканова, В. Интерактивността в учебния процес (или за рибаря, рибките и риболова). (в съавторство с В.Гюрова, В.Божилова, Г.Дерменджиева), С., Европрес, 2006, ISBN 954-91144-9-N, с. 109−116, 136−173, 211−216.
 • Вълканова, В. Педагогическа дейност в мултикултурна среда (съст. и автор). В.Търново, Фабер, 2010.

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ИЗЯВИ

Национални конференции:

 • Четвърта Есенна научна конференция на ФНПП при СУ “Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на Европейската интеграция”, 18-22 септември 2006, Китен.
 • Пета Есенна научна конференция на ФНПП при СУ “Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България”, 6-9 септември 2007, Китен.
 • Шеста Есенна научна конференция на ФНПП при СУ “120 години Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ и развитие на педагогическата наука”, 21-22 ноември 2008, София.
 • Четвърта научно-практическа конференция “Водим бъдещето за ръка”, 31 март – 2 април 2011 г., Стара Загора.
 • Кръгла маса, организирана от БНК – ОМЕП: „Взаимодействие между институции и НПО: културно-образователни практики в подкрепа на детството“, юни 2011, София.
 • Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“ – Бургас, 28-31 август, 2011. Участие с доклад: „Информационната грамотност на децата със СОП (специални образователни потребности)”.
 • Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 • Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012.

Международни конференции:

 • Вълканова, В. Първа съвместна работна среща по предучилищна педагогика на ФНПП при СУ и Факултета по педагогика при Чанаккале университет “18 март”. Доклад и компютърна презентация “За информационната култура и ‘първите седем години’” (About Inforrmation Culture and “the First Seven Years”), гр. Чанаккале, Турция, 21−22.05.2007.

 • Valkanova, V. Fifth Annual Education and Development Conference, 5-7 March 2010, Bangkok (Thailand).
 • Вълканова, В. Европейска конференция по академични дисциплини, организирана от International Journal of Arts and Sciences, 29 ноември – 3 декември 2010 г., Готенхайм (Германия).
 • Valkanova, V. Communication, Innovation and New Methods in Foreign Language Teaching.” International Conference, Faculty of Classical and Modern Philology and Faculty of Preschool and Primary School Education, Sofia University, Sofia, 14 Sept., 2009.

Вълканова, В. Творчески, художествени и други изяви:

Доц. д-р Тодорка Велинова: научна дейност (от 2006 г.)

вторник, 4 октомври, 2011 @ 06:58
Лора Спиридонова

ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

 • Велинова, Т. Педагогическото общуване при ранното чуждоезиково обучение. – В:Проблеми на ранното чуждоезиково обучение. Част първа. (в съавторство), В.Търново, Faber, 2006.
 • Велинова, Т. Университетски курс по ранно чуждоезиково обучение. София, УИ «Св. Кл. Охридски», 2008, 265 — 275 с.

Студии и статии:

 • Велинова, Т. За подготовката на американските деца за училище. В: Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция. София, Веда Словена – ЖГ, 2006.
 • Велинова, Т. Подготовка на децата за училище – поглед към американската образователна система. – Предучилищно възпитание, кн. 3, 2007.
 • Велинова, Т. Преодоляване на проблеми при овладяване на математически представи в предучилищна възраст. В: Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика, София, Веда Словена-ЖГ, 2007.
 • Велинова, Т. Математическата готовност на децата за училище в САЩ. – Предучилищно възпитание, кн.3. 2008.
 • Велинова, Т. Математиката в реалния свят на децата от предучилищна възраст. В: Водим бъдещето за ръка, Ловеч, 2008.
 • Велинова, Т. Повишаване на ефективността при овладяване на математически представи в предучилищна възраст. В: 120 години Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и развитие на педагогическата наука“, София, Веда Словена-ЖГ, 2008.
 • Велинова, Т. Социално-педагогическата ситуация в семействата на български деца в САЩ. - Предучилищно възпитание, кн. 5, 2009.
 • Велинова, Т. Математическата подготовка на децата от предучилищна възраст в съвременната иновационна педагогическа практика. В: 1V национална конференция по предучилищно възпитание, Ст. Загора, 2011.
 • Spiridonova, L., M. Stoyanova, T. Velinova, D. Gyurov, V. Gyurova. Bulgarian Pre-school Features in European Educational Space. – Journal of Balkan Ecology, vol. 13, No 4, 2010, 417 – 422.
 • Гюрова, В., Б. Ангелов, М. Рачева, Т. Велинова. Игрово-образователното пространство като «отворена» среда за компетенциите на децата. - Годишно научно-методическо списание „Иновации в обучението и познавателното развитие“, бр. 2, 2011, Бургас.
 • Велинова, Т. Математическите компетенции – проекции върху педагогическата практика на детските градини. – сб. с материали от V национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, с. 166-168, 25-28 април, 2012.

Учебници и учебни пособия:

 • Велинова, Т. Книга за учителя, за предучилищна група в детската градина – 4–5-годишни, Направление “Математика” , (в съавторство), С., Просвета, 2004 (преизд.2004-2009).
 • Велинова, Т. Книга за учителя, за предучилищна група в детската градина – 3–4-годишни, Направление “Математика” , (в съавторство), С., Просвета, 2004 (преизд.2004-2009).
 • Велинова, Т. Книга за учителя, за предучилищна група в детската градина – 5–6-годишни, Направление “Математика”, (в съавторство), С., Просвета, 2006, (преизд.2006-2009).
 • Велинова, Т. Поредица „Ръка за ръка”, книжка за първа група в детската градина, Знам и мога – диагностични задачи (в съавторство с В. Гюрова, И. Колева), С. Просвета, 2009.
 • Велинова, Т. Поредица „Ръка за ръка”, книжка за втора група в детската градина, Знам и мога – диагностични задачи (в съавторство с В. Гюрова, И. Колева), С. Просвета, 2009.
 • Велинова, Т. Поредица „Ръка за ръка”, книжка за трета група в детската градина, Знам и мога – диагностични задачи (в съавторство с В. Гюрова, И. Колева), С. Просвета, 2009.
 • Велинова, Т. Поредица „Ръка за ръка”, книжка за подготвителна група, Математици – умници, (в съавторство), София, Просвета, 2011.

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ИЗЯВИ

Национални конференции:

 • Велинова, Т. Четвърта Есенна научна конференция на ФНПП при СУ “Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на Европейската интеграция”, 18-22 септември 2006, Китен. Участие с доклад „За подготовката на американските деца за училище“.
 • Велинова, Т. Пета Есенна научна конференция на ФНПП при СУ “Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България”, 6-9 септември 2007, Китен. Участие с доклад „Преодоляване на проблеми при овладяване на математически представи в предучилищна възраст“.
 • Велинова, Т. Шеста Есенна научна конференция на ФНПП при СУ “120 години Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ и развитие на педагогическата наука”, 21-22 ноември 2008, София. Участие с доклад „ Повишаване на ефективността при овладяване на математически представи в предучилищна възраст“.
 • Велинова, Т. Водим бъдещето за ръка, Ловеч, 2008. Участие с доклад: “Математиката в реалния свят на децата от предучилищна възраст”.
 • Велинова, Т. Четвърта научно-практическа конференция “Водим бъдещето за ръка”, 31 март – 2 април 2011, Стара Загора. Участие с доклад „Математическата подготовка на децата от предучилищна възраст в съвременната иновационна педагогическа практика“.
 • Велинова, Т. Кръгла маса, организирана от БНК – ОМЕП: „Взаимодействие между институции и НПО: културно-образователни практики в подкрепа на детството“, юни 2011, София.
 • Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“ – Бургас, 28-31 август, 2011.
 • V национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 25-28 април, 2012.
 • Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.

Одобрени проекти:

 • Велинова, Т. Единната социално-педагогическа система „детска градина – начално училище“ в контекста на европейските образователни приоритети, ръководител проф. Д. Гюров, 2010.

Международни конференции:

 • Velinova, T. “Communication, Innovation and New Methods in Foreign Language Teaching.” International Conference, Faculty of Classical and Modern Philology and
  Faculty of Preschool and Primary School Education, Sofia University, Sofia, 14 Sept. 2009.
 • Velinova, T. „Effects of the Game on the Children’s Development in Preschool age“. In: The Evolution of Children’s Play, Brno, Masarik University, 2008.
 • Велинова, Т. Първи международен обучителен семинар по предучилищно образование: Университет „Трети март” – Чанаккале, Турция и СУ „Св. Кл. Охридски”, ФНПП, 20-23 май 2007.

Редакционни колегии – сп. Предучилищно възпитание

Творчески, художествени и други изяви:

Доц. д-р Любослава Пенева: научна дейност (от 2006 г. до 2012 г.)

вторник, 4 октомври, 2011 @ 06:56
Лора Спиридонова

ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

 • Пенева, Л. /в съавт/. Благосъстоянието на децата в ранното детство в България. С., УНИЦЕФ, 2010.
 • Пенева, Л. /в съавт/. Лицата на детската бедност. С., УНИЦЕФ, 2010.

Студии и статии:

 • Пенева, Л. Ранното детство – приоритет на медицината или на педагогиката. – Предучилищно възпитание, №8, 2006.
 • Пенева, Л. Образователни цели и варианти за реализацията им в ранна предучилищна възраст. – В: Образованието в глобализиращия се свят, В. Търново, Слово, 2006.
 • Пенева, Л. Специфични проблеми на адаптацията към чуждоезикова среда в ранните периоди на детството. В: Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция. С., Веда Словена - ЖГ, 2006.
 • Penevа, R. /with R. Penev/. Dynamic of the Valuable Models of Bulgarian University Students (pedagogues’ specialities). – In: 3-rd Internationall Symposium on Teacher Training. Çanakkale, Turkey, 2006.
 • Пенева, Л. Социална адаптация и емоционално благополучие през ранното и предучилищното детство. В: 125 години предучилищно възпитание в България. Свищов, 2007.
 • Пенева, Л. Приемственост между образователните структури в периода на детството. В: Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. Китен, 2007.
 • Пенева, Л. Ранното детство – дефицит на политики, стандарти и стратегии за образование и развитие. В: Първа национална среща по предучилищно възпитание, Ловеч, 2008.
 • Пенева, Л., М. Трифонова. Стандартите за развитие и учене през ранното детство – състояние и перспективи. – Предучилищно възпитание, 2008, №6.
 • Пенева, Л. Педагогиката на ранното детство – необходим компонент от квалификацията на предучилищния педагог. В: 120 години Софийски университет «Свети Климент Охридски» – Развитие на педагогическата наука. С., 2008.
 • Пенева, Л. Подходи към ученето през ранното детство. – Предучилищно възпитание, 2009, №.3.
 • Пенева, Л. Детските ясли – от традицията до новото начало /възможните решения/. – Предучилищно възпитание, 2010, №5.
 • Пенева, Л. /в съавт с Р. Пенев/. Варианти и проблеми в диагностиката на готовността за училищно обучение. – Начално образование, 2010, №4.
 • Пенева, Л. /в съавт/. Благосъстоянието на децата в ранното детство в България. С., УНИЦЕФ, 2010.
 • Пенева, Л. /в съавт/. Лицата на детската бедност. С., УНИЦЕФ, 2010.
 • Пенева, Л. /в съавт/. Всяко дете е важно, всяка година – решаваща /за ново образователно начало в края на ранното и предучилищното детство/, В: ІІІ научно-практическа конференция по предучилищно възпитание, Ловеч, 2010.
 • Пенева, Л. Социални и професионални нагласи относно качеството на съвременното предучилищно образование. В: ІІІ научно-практическа конференция по предучилищно възпитание, Ловеч, 2010.
 • Пенева, Л. /в съавт./. Вербалната агресия в предучилищна възраст: количествени и качествени характеристики и специфики. - Годишник на СУ “Св.Кл.Охридски”, ФНПП, Т. 103, С., УИ “Св. Кл.Охридски”, 2010/под печат/.
 • Пенева, Л. /в съавт. с Р. Пенев/. Визия на съвременните родители за актуалните поведенчески и образователни проблеми в периода на детството. В: ІV национална конференция по предучилищно възпитание, Стара Загора, 2011.
 • Пенева, Л. Стандартите за ранно детско развитие и учене – предпоставка за изграждане на позитивна подкрепяща възпитателна среда В: ІV национална конференция по предучилищно възпитание, Стара Загора, 2011.
 • Пенева, Л. Ранното детско образование и грижи – европейски приоритети и българска реалност. – Предучилищно възпитание, 2011, №.6 /под печат/.
 • Пенева, Л. /в съавт. с Р. Пенев/. Етнопроекции на факторите, провокиращи агресивни прояви в предучилищна възраст. В: Иновации в обучението и познавателното развитие/научно-практически форум/. Бургас, 2011.
 • Пенева, Л. Образователни аспекти на позитивната подкрепяща среда през ранното детство. - сб. с материали от V национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, с. 235-238, 25-28 април, 2012.
 • Пенев, Р., Л. Пенева. Ретроспекция на „Детинска мъдрост” в контекста конституиране на взаимодействието „детска градина-семейство”. – CD с материали от Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 • Пенев, Р., Пенева, Л. Възпитателни ориентации на съвременните родители – характеристики, специфики, парадокси – сборник и CD с материали от Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012: http://dox.bg/files/dw?a=30bd8298c7

Учебници и учебни пособия:

 • Пенева, Л. Книга за учителя за яслена и предучилищна група в детската градина /Поредица “Ръка за ръка”/, /в съавт./, С. Просвета, 2010.
 • Пенева, Л. Играя и раста, Книжка за яслена и предучилищна група в детската градина /Поредица “Ръка за ръка”/, /в съавт./, С. Просвета, 2010.
 • Пенева, Л. Раста и откривам, Книжка за яслена и предучилищна група в детската градина /Поредица “Ръка за ръка”/, /в съавт./, С. Просвета, 2010.

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ИЗЯВИ

Национални конференции:

 • Четвърта есенна международна конференция на ФНПП, СУ “ Св. Климент Охридски”: Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция. Китен, 2006. Доклад: Специфични проблеми на адаптацията към чуждоезикова среда в ранните периоди на детството.
 • Юбилейна научно-практическа конференция: 125 години предучилищно възпитание в България. Свищов, 2007. Доклад: Социална адаптация и емоционално благополучие през ранното и предучилищното детство.
 • Пета есенна международна конференция на ФНПП, СУ “ Св. Климент Охридски”: Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. Китен, 2007. Доклад: Приемственост между образователните структури в периода на детството.
 • Първа национална среща по предучилищно възпитание, Ловеч, 2008. Доклад: Ранното детство – дефицит на политики, стандарти и стратегии за образование и развитие.
 • Трета национална среща по предучилищно възпитание, Ловеч, 2010. Доклад: Социални и професионални нагласи относно качеството на съвременното предучилищно образование.
 • Четвърта национална среща по предучилищно възпитание: Водим бъдещето за ръка. Стара Загора, 2011. Доклади: Визия на съвременните родители за актуалните поведенчески и образователни проблеми в периода на детството; Стандартите за ранно детско развитие и учене – предпоставка за изграждане на позитивна подкрепяща възпитателна среда.
 • Научно-практически форум: Иновации в обучението и познавателното развитие, Бургас, 2011. Доклад: Етнопроекции на факторите, провокиращи агресивни прояви в предучилищна възраст.
 • Кръгла маса, организирана от БНК – ОМЕП: „Взаимодействие между институции и НПО: културно-образователни практики в подкрепа на детството“, юни 2011, София.
 • V национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 25-28 април, 2012.
 • Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 • Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012.

Международни конференции:

 • 3-rd Internationall Symposium on Teacher Training. Çanakkale, Turkey, 2006.
 • Първа международна конференция: Социална педагогика – история, теория и практика, С., 2007.
 • Първи международен обучителен семинар по предучилищно образование: Университет „Трети март” – Чанаккале, Турция и СУ „Св. Кл. Охридски”, ФНПП, 2007.
 • Шеста есенна международна конференция на ФНПП, СУ “ Св. Климент Охридски”: 120 години Софийски университет «Свети Климент Охридски» – Развитие на педагогическата наука. С., 2008. Доклад: Педагогиката на ранното детство – необходим компонент от квалификацията на предучилищния педагог.
 • Международна конференция по проблеми на предучилищното възпитание. Сандански, 2009.
 • Communication, Innovation and New Methods in Foreign Language Teaching.” International Conference, Faculty of Classical and Modern Philology and Faculty of Preschool and Primary School Education, Sofia University, Sofia, 14 Sept., 2009.

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ:

 • Диагностика и превенция на агресивното поведение в предучилищна възраст. ДАЗД, договор № РД-08-17/05.09.2008.
 • Социокултурни характеристики на педагогическата среда: емоционално-личностни условия за реализиране на превенция/първи етап: Житейско-възпитателни ориентации на «младото» столично семейство и проекцията им върху децата от предучилищна възраст/. СУ «Св. Кл. Охридски», договор №199/15.05.2009.
 • Социокултурни характеристики на педагогическата среда: емоционално-личностни условия за реализиране на превенция/втори етап: Житейско-възпитателни ориентации на «младото» българско семейство и проекцията им върху децата от предучилищна възраст/. СУ «Св. Кл. Охридски», договор №141/13.04.2010.
 • Ранно детско развитие”, UNICEF, България, 2008 – 2011.
 • Оптимизация на взаимодействието «детска градина-семейство» / Визия на съвременните родители за актуалните поведенчески и образователни проблеми в периода на детството/. СУ «Св. Кл. Охридски», договор №172/05.05.2011.

ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ:

Образователни филми за обучение на студенти.

 • Дисциплина „Педагогика на ранното детство“. Специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“. 16.11.2010.
 • Дисциплина „Педагогика на ранното детство“. Специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“. 14.12.2010.

Цитирания:

 • Пенева Л., В. Гюрова. Книга за учителя за яслена и предучилищна група в детската градина, “Програмна система Ръка за ръка”, в публикация на Радоева, Св., Я. Петрова - Адаптацията на децата при постъпването им в детско заведение – кн. 8/06 г., с. 31
 • Пенева, В. Гюрова. Книга за детето, “Играя и раста”, “Програмна система Ръка за ръка”, в публикация на Радоева, Св., Я. Петрова – Адаптацията на децата при постъпването им в детско заведение – кн. 8/06 г., с. 31

Доц. дпн Радослав Пенев: научна дейност (от 2006 г. до 2012 г.)

вторник, 4 октомври, 2011 @ 06:51
Лора Спиридонова

ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

 • Пенев, Р. Систематика и типология на семейното възпитание в детството. С., Веда Словена - ЖГ, 2006.
 • Пенев, Р. и др. Модели на педагогическо взаимодействие «семейство-детска градина. С., Просвета, 2008.
 • Пенев, Р. Систематика и типология на семейното възпитание в детството. Второ допълнено и преработено издание. С., Веда Словена - ЖГ, 2011.

Студии и статии:

 • Пенев, Р. Модели на половоролева идентичност в предучилищна възраст. В: Образованието в глобализиращия се свят. В.Търново, 2006.
 • Пенев, Р. Дете, семейство, телевизия. В: Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция. С., Веда Словена – ЖГ, 2006, с. 119-124.
 • Пенев, Р. Феномени и еталони във взаимоотношенията “родители – деца”. – Годишник на СУ “Св. Кл.Охридски”, ФНПП, Т. 99, С., УИ “Св. Кл.Охридски”, 2006.
 • Penev, R. /with L. Peneva/. Dynamic of the Valuable Models of Bulgarian University Students (pedagogues’ specialities). – In: 3-rd Internationall Symposium on Teacher Training. Çanakkale, Turkey, 2006.
 • Пенев, Р. Концептуални и практико-приложни характеристики на позитивното семейно възпитание. В: Социална педагогика – история, теория и практика. С., 2007, с. 67-78.
 • Пенев, Р. Приемственост в овладяването и диагностиката на спортно-познавателните компетенции при 5-7 годишните деца. В: 125 години предучилищно възпитание в България. Свищов, 2007, с. 89-99.
 • Пенев, Р. Модели на родителско поведение и профили на „Аз-концепция” в предучилищна възраст. В: Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика, С., 2007, с.128-135.
 • Пенев, Р. Динамика на взаимодействието «детска градина-семейство». – Предучилищно възпитание, 2007, №7, с. 25-36.
 • Пенев, Р. Закономерности на развитието в предучилищна възраст и приоритети на семейното възпитание. – Предучилищно възпитание, 2007, №9.
 • Пенев, Р. Технология за педагогическо образование на родителите. В: Първа национална среща по предучилищно възпитание, Ловеч, 2008.
 • Пенев, Р. Парадоксите на възпитанието: проблеми, причини и решения. В: 120 години Софийски университет «Свети Климент Охридски» – Развитие на педагогическата наука. Шеста есенна коференцияна ФНПП. С., Веда Словена-ЖГ, 2008.
 • Пенев, Р. Модели на родителско поведение и ценностни ориентации на децата. – Предучилищно възпитание, 2009, №1.
 • Пенев, Р. /в съавт. с Л.Пенева/. Варианти и проблеми в диагностиката на готовността за училищно обучение. – Начално образование, 2010, №4.
 • Пенев, Р. Фамилни ориентации към агресията в детството. – Предучилищно възпитание, 2010, №2.
 • Пенев, Р. Програмата за предучилищно образование и отговорното участие на семейството. В: Трета национална среща по предучилищно възпитание, Ловеч, 2010.
 • Пенев, Р. /в съавт./. Вербалната агресия в предучилищна възраст: количествени и качествени характеристики и специфики. - Годишник на СУ “Св.Кл.Охридски”, ФНПП, Т. 103, С., УИ “Св. Кл.Охридски”, 2010.
 • Пенев, Р./в съавт./. Етноагресивни модели на поведение в предучилищна възраст. – Годишник на СУ “Св.Кл.Охридски”, ФНПП, Т. 104, С., УИ “Св. Кл.Охридски”, 2011/под печат/.
 • Пенев, Р. /в съавт. с Л. Пенева/. Визия на съвременните родители за актуалните поведенчески и образователни проблеми в периода на детството. В: ІV национална конференция по предучилищно възпитание, Стара Загора, 2011, с. 21-23.
 • Пенев, Р. /в съавт. с Е. Караиванова/. Ориентации и нагласи на директори и учители към оптимизацията на взаимодействието «детска градина-семейство». – Предучилищно възпитание, 2011, №4.
 • Пенев, Р. Участие на семейството в живота на детската градина чрез педагогическо образование на родителите. – Предучилищно възпитание, 2011, №4.
 • Пенев, Р. Игрите на възрастните и децата. – Предучилищно възпитание, 2011, №6.
 • Пенев, Р. Етнопроекции на факторите, провокиращи агресивни прояви в предучилищна възраст. В: Иновации в обучението и познавателното развитие/научно-практически форум/. Бургас, 2011.
 • Пенев, Р. Виртуалните послания и влиянието им върху децата от предучилищна възраст. - сб. с материали от V национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, с. 251-254, 25-28 април, 2012.
 • Пенев, Р., Л. Пенева. Ретроспекция на „Детинска мъдрост” в контекста конституиране на взаимодействието „детска градина-семейство”. – CD с материали от Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 • Пенев, Р., Пенева, Л. Възпитателни ориентации на съвременните родители – характеристики, специфики, парадокси – сборник и CD с материали от Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012: http://dox.bg/files/dw?a=30bd8298c7
 • Пенев, Р. Фамилни проекти и антипроекти за социално научаване и провокиране на агресивно поведение. - сборник с материали, том II, от Научно-практическа конференция на тема: „Превенция на агресията в предучилищна възраст”, Шумен, 8 - 9 ноември 2012, 7-15.

Учебници и учебни пособия:

 • Пенев, Р. /в съавт. с М. Глушкова/. Книга за учителя за предучилищна група в детската градина, образователно направление “Физическа култура”, 3-4-годишни деца. С., Просвета, 2010, с. 266-289.
 • Пенев, Р. /в съавт. с М. Глушкова/. Книга за учителя за предучилищна група в детската градина, образователно направление “Физическа култура”, 4-5-годишни деца. С., Просвета, 2010, с. 299-342.
 • Пенев, Р. /в съавт. с М .Глушкова/. Книга за учителя за предучилищна група в детската градина, образователно направление “Физическа култура”, 5-6-годишни деца. С., Просвета, 2010, с. 290-341.
 • Пенев, Р. /в съавт. с М. Глушкова/. Книга за учителя за подготвителна група в детската градина и в училище. Образователно направление “Физическа култура”, С., Просвета, 2010, с.381-435.
 • Пенев, Р. /в съавт. с М. Глушкова/. Книга за учителя за диагностика на училищната зрелост и готовността на детето за училищно обучение. Образователно направление “Физическа култура”. С., Просвета, 2010, с.134-166; 197-199.
 • Пенев, Р. Книга за учителя за диагностика на училищната зрелост и готовността на детето за училище. Ролята на семейството в подготовката на детето за училище. С., Просвета, 2010, с.15-20; 200-215.
 • Пенев, Р. “Бягай, ще те стигна” /в съавт. с М. Глушкова/. Книжка за подготвителна група в детската градина и в училище. С., Просвета, 2010.
 • Пенев, Р. “Знам и мога – в първи клас ще бъда аз!” /в съавт. с М. Глушкова/. Диагностични задачи ,образователно направление”Физическа култура”. С., Просвета, 2010, с. 189-203; 215.
 • Пенев, Р. “Бягай, ще те стигна” /в съавт. с М. Глушкова/. Книжка за предучилищна група в детската градина, 5-6 години. С., Просвета, 2010.

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ИЗЯВИ

Национални конференции:

 • Четвърта есенна международна конференция на ФНПП, СУ “ Св. Климент Охридски”: Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция. Китен, 2006. Доклад: Дете, семейство, телевизия.

 • Юбилейна научно-практическа конференция: 125 години предучилищно възпитание в България. Свищов, 2007. Доклад: Приемственост в овладяването и диагностиката на спортно-познавателните компетенции при 5-7 годишните деца.

 • Пета есенна международна конференция на ФНПП, СУ “ Св. Климент Охридски”: Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. Китен, 2007. Доклад: Модели на родителско поведение и профили на „Аз-концепция” в предучилищна възраст.

 • Първа национална среща по предучилищно възпитание, Ловеч, 2008. Доклад: Технология за педагогическо образование на родителите.

 • Национална конференция: Национална телефонна линия за деца 116 111. Боровец, 2009.

 • Трета национална среща по предучилищно възпитание, Ловеч, 2010. Доклад: Програмата за предучилищно образование и отговорното участие на семейството.

 • Четвърта национална среща по предучилищно възпитание: Водим бъдещето за ръка. Стара Загора, 2011. Доклади: Визия на съвременните родители за актуалните поведенчески и образователни проблеми в периода на детството.

 • Научно-практически форум: Иновации в обучението и познавателното развитие, Бургас, 2011. Доклад: Етнопроекции на факторите, провокиращи агресивни прояви в предучилищна възраст.

 • Кръгла маса, организирана от БНК – ОМЕП: „Взаимодействие между институции и НПО: културно-образователни практики в подкрепа на детството“, юни 2011, София.
 • V национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 25-28 април, 2012. Доклад: Виртуалните послания и влиянието им върху децата от предучилищна възраст.
 • Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 • Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012.
 • Научно-практическа конференция на тема: „Превенция на агресията в предучилищна възраст”, Шумен, 8 - 9 ноември 2012.

Пенев, Р. Международни конференции:

 • 3rd International Symposium on Teacher Training. Çanakkale, Turkey, 2006. Report: Dynamic of the Valuable Models of Bulgarian University Students /pedagogues’ specialities/.

 • Втора юбилейна международна конференция: Социална педагогика – история, теория и практика. С., 2006. Доклад: Концептуални и практико-приложни характеристики на позитивното семейно възпитание.

 • Първи международен обучителен семинар по предучилищно образование: Университет „Трети март” – Чанаккале, Турция и СУ „Св. Кл. Охридски”, ФНПП, 2007. Доклад: Взаимодействието „детска градина – семейство”.

 • Шеста есенна международна конференция на ФНПП, СУ “ Св. Климент Охридски”: 120 години Софийски университет «Свети Климент Охридски» – Развитие на педагогическата наука. С., 2008. Доклад: Парадоксите на възпитанието: проблеми, причини и решения..

 • Международна конференция по проблеми на предучилищното възпитание. Сандански, 2009.

 • Communication, Innovation and New Methods in Foreign Language Teaching.” International Conference, Faculty of Classical and Modern Philology and Faculty of Preschool and Primary School Education, Sofia University, Sofia, 14 Sept., 2009.

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ:

 • Диагностика и превенция на агресивното поведение в предучилищна възраст. ДАЗД, договор № РД-08-17/05.09.2008.

 • Модели на педагогическо взаимодействие „детска градина-семейство”. Обучение на директори на детски градини. НИОД, ИЦО ЕООД, 2008-2010.

 • Социокултурни характеристики на педагогическата среда: емоционално-личностни условия за реализиране на превенция/първи етап: Житейско-възпитателни ориентации на «младото» столично семейство и проекцията им върху децата от предучилищна възраст/. СУ «Св. Кл. Охридски», договор №199/15.05.2009.

 • Социокултурни характеристики на педагогическата среда: емоционално-личностни условия за реализиране на превенция/втори етап: Житейско-възпитателни ориентации на «младото» българско семейство и проекцията им върху децата от предучилищна възраст/. СУ «Св. Кл. Охридски», договор №141/13.04.2010.

 • Оптимизация на взаимодействието «детска градина-семейство» / Визия на съвременните родители за актуалните поведенчески и образователни проблеми в периода на детството/. СУ «Св. Кл. Охридски», договор №172/05.05.2011.

ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ:

Авторски филми с академична насоченост.

 • Откриване на учебната година за ФНПП. 01.10.2010.

 • Протест на СУ „Св. Климент Охридски“. 16.11.2010.

 • Промоция. Връчване на дипломи на завършили студенти от ФНПП. 30.11.2010.

Филмите са публикувани на страницата на ФНПП – fnpp.uni-sofia.bg

Образователни филми за обучение на студенти.

 • Подвижни игри. Образователно направление „Физическа култура и спорт“. ОДЗ №8 „Таврия“. 13.09.2010.

 • Подвижни игри. Образователно направление „Физическа култура и спорт“. ОДЗ №8 „Таврия“. 26.04.2010.

 • Сюжетно-ролева игра. Образователно направление „Игрова култура“. ОДЗ №8 „Таврия“. 26.04.2010.

 • Подвижни игри. Образователно направление „Физическа култура и спорт“. ОДЗ №8 „Таврия“. 14.03.2011.

 • Подвижно-музикални игри. Образователни направления „Физическа култура и спорт“ и „Музика“. ОДЗ №8 „Таврия“. 14.03.2011.
 • Образователно направление „Математика“. ОДЗ №8 „Таврия“. 14.03.2011.

 • Образователно направление „Природен свят“. ОДЗ №8 „Таврия“. 14.03.2011.

 • Дидактични игри. Образователно направление „Математика“. ОДЗ №8 „Таврия“. 21.03.2011.

 • Образователно направление „Български език“. ОДЗ №8 „Таврия“. 21.03.2011.

 • Образователно направление „Социален свят“. ОДЗ №8 „Таврия“. 21.03.2011.
 • Подвижни игри. Образователно направление „Физическа култура и спорт“. ОДЗ №8 „Таврия“. 20.04.2011.

 • Подвижни игри. Образователно направление „Физическа култура и спорт“. ОДЗ №8 „Таврия“. 20.04.2011.

 • Подвижно-музикални игри. Образователни направления „Физическа култура и спорт“ и „Музика“. ОДЗ №8 „Таврия“. 20.04.2011.

 • Подвижно-музикални игри. Образователни направления „Физическа култура и спорт“ и „Музика“. ОДЗ №8 „Таврия“. 26.04.2011.
 • Интерактивни технологии на обучение в детската градина. ЦДГ „Елица“, Панчарево. 05.05.2011.Подвижни игри. Образователно направление „Физическа култура и спорт“. ОДЗ №8 „Таврия“. 20.04.2011.

Филмите са публикувани на страницата на катедра „Предучилищна педагогика“, ФНПП – puped.kaza.li.

Пенев, Р.: Цитирания:

 • Пенев, Р. Систематика и типология на семейното възпитание в детството. С., Веда Словена - ЖГ, 2006. – В статии от списание «Предучилищно възпитание» -12
 • Гюров, Д., Педагогическото взаимодействие, иновационен модел за изграждане на единна социално-педагогическа система “детска градина – начално училище”, Университетска библиотека, № 462, Изд. СУ “Св.Кл.Охридски”, хабилитационен труд 2006-2011 (преиздаден). -1

Проф. д-р Мария Баева: научна дейност (от 2006 г. до 2012 г.)

вторник, 4 октомври, 2011 @ 06:47
Лора Спиридонова

ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

 • Баева, М. Интегративни функции на конструирането за познавателна и социална компетентност в детството. 458 с., 2009.
 • Баева, М. Педагогика на приобщаването – включващо образование. – София : УИ „Св. Кл. Охридски”190 с., 2009.
 • Баева, М. Конструктивната играчка и игра в познавателната опитност на детството. – София : УИ „Св.Кл.Охридски”, ФНПП, 2009 – 179 с.
 • Баева, М. Педагогика на интегрирането. – София : УИ „Св. Кл. Охридски”, 2007 – 215 с.

Студии и статии:

 • Баева, М. /съавт. В. Вълканова/ Информационната грамотност на децата със СОП (специални образователни потребности). – Годишно научно-методическо списание „Иновации в обучението и познавателното развитие“, бр. 2, Бургас, 2011.

 • Баева, М. Анализ на образователни стратегии в приобщаваща среда. // Год. СУ “Св. Кл. Охридски”. Фак. нач. и предуч. педаг., Т. 104, 2011.
 • Баева, М. За интегрирането, за включването, за добрите практики, за желаните постижения. Предуч. възп., 2011, № 4, с. 15-21
 • Баева, М. Приобщаване и образователни стратегии в мултикултурна среда. – сб. Педагогическа дейност в мултикултурна среда, Фабер, Велико Търново, 2010, 187 – 217.
 • Баева, М. Приобщаващо образование – реалности и перспективи за децата със СОП. – Предуч. възп., 2008, № 4, с. 15-21.
 • Баева, М. Включващо, интегрирано или приобщаващо; обучение или образование. Подходи и лексика, свързани със съдържанието на понятийния апарат. – сб. 120 години СУ „Св. Кл. Охридски” и развитие на педагогическата наука, София : Веда Словена – ЖГ, 2008, с. 102 – 109.
 • Баева, М. В търсене на позитивност и социалност в определенията на отклоненията. – сб. Съвременни тенденции в специално-педагогическата и логопедична терминология, 2008, с. 124 – 130.
 • Баева, М. Развиващи и корекционни функции на играчката при деца със специфика в развитието// Год. СУ “Св. Кл. Охридски”. Фак. нач. и предуч. педаг., Т. 100, 2008.
 • Баева, М. Стратегии за организация на интегрирана образователна среда в детска градина. – сб. Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България, София : Веда Словена – ЖГ, 2007, с. 82 – 88.
 • Баева, М. Защита правата на децата и проблемите на интегрираното образование// В сб.: Социална педагогика – история, теория и практика. Изд.”Фираго”, С., 2007, с.175-186.
 • Баева, М. Правата на детето в контекста на интегрирано/приобщаващо образование // Обучението по правата на човека. – София, 2007, с.71-79.
 • Баева, М. Реалности в процеса на приобщаване на деца със специфични образователни възможности в детска група/клас // Год. СУ “Св. Кл. Охридски”. Фак. нач. и предуч. педаг., т. 97, 2007, с. 5 – 23.
 • Баева, М. Стратегии за организиране на среда за интегрирано обучение. – Предуч. възп., 2007, № 3, с. 43-49.
 • Баева, М. Включващо, интегрирано, приобщаващо образование за деца със специални образователни потребности. – Предуч. възп., 2007, № 7, с. 2-7.
 • Баева, М. Дете – реклама – играчка (педагогика на ежедневието)// Год. СУ “Св. Кл. Охридски”. Фак. нач. и предуч. педаг., Т. 99, 2007.
 • Баева, М. Управленски стратегии за организиране на образователен процес в среда на интегрирано обучение. – сб. Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция, София : Веда Словена – ЖГ, 2006, с. 94 – 100.
 • Баева, М. Особености на педагогическо взаимодействие при работа с деца със специфични обучителни трудности // Год. СУ “Св. Кл. Охридски”. Фак. нач. и предуч. педаг., т. 98, 2006, с. 129 – 153.

Учебници и учебни пособия:

 • Баева, М. Университетски курс по ранно чуждоезиково обучение. – София : УИ «Св. Кл. Охридски», 2009 – 190 с. 420 с.
 • Баева, М. Пред училище : Всекидневник на учителя за подготвителна группа/клас. – София : Даниела Убенова, 2007 – 207 с. (други автори: Л.Малинова, Д.Гюров, В.Гюрова, Б.Ангелов и др.)

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ИЗЯВИ

Национални конференции:

 • Баева, М. Четвърта есенна научна конференция на ФНПП – Китен, 18 – 22 септември, 2006. Участие с доклад: „Управленски стратегии за организиране на образователен процес в среда на интегрирано обучение“.
 • Баева, М. Пета есенна научна конференция на ФНПП – Китен, 05 – 08 септември, 2007. Участие с доклад: „Стратегии за организация на интегрирана образователна среда в детска градина“.
 • Баева, М. Шеста есенна научна конференция на ФНПП – София, 21 – 22 ноември, 2008. Участие с доклад: „Включващо, интегрирано или приобщаващо; обучение или образование. Подходи и лексика, свързани със съдържанието на понятийния апарат“.
 • Баева, М. Четвърта национална конференция по предучилищно възпитание – Стара Загора, 31.03 – 2.04.2011. Участие с доклад: „Интегрирано, включващо образование – подготовка, компетенции, възможности за реализация“.
 • Баева, М. Кръгла маса, организирана от БНК – ОМЕП: „Взаимодействие между институции и НПО: културно-образователни практики в подкрепа на детството“, юни 2011, София.
 • Баева, М. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“ – Бургас, 28-31 август, 2011. Участие с доклад: „Информационната грамотност на децата със СОП (специални образователни потребности)”.
 • Баева, М. Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 • Баева, М. V национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 25-28 април, 2012.
 • Баева, М. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012.

Международни конференции:

 • Baeva, M. Communication, Innovation and New Methods in Foreign Language Teaching.”
  International Conference, Faculty of Classical and Modern Philology and
  Faculty of Preschool and Primary School Education, Sofia University,
  Sofia, 14 Sept., 2009.
 • Баева, М. Международна научна конференция : специална педагогика. – София :ФНПП, 2008. Участие с доклад: „В търсене на позитивност и социалност в определенията на отклоненията».
 • Баева, М. Първи международен обучителен семинар по предучилищно образование: Университет „Трети март” – Чанаккале, Турция и СУ „Св. Кл. Охридски”, ФНПП, 20-23 май 2007.
 • Baeva, M. „Inclusive Education in Focus in Vocational Education and Training”, Pestalozzi In-Service Training Programme for Education Professionals. Time and place: 10 – 14 October 2007, Opeko,Tampere, Finland
 • Baeva, M. Practical activities and child development‘ the implementation of the Programme for Educating Children aged 2-7 in Bulgaria. 17th EECERA Annual Conference, Exploring Vygotsky’s ideas: Crossing borders. Title of symposium: Vygotsky; theory and practice: two East West examples, Prague August 29 – September 1, 2007.

Одобрени проекти:

 • Баева, М. „Повишаване на квалификацията на учители и медиатори от община Пещера за педагогическа дейност в мултикултурна среда“, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 2007 – 2013.

 • Баева, М. Ръководител на проект: Модели за приобщаване на деца със специфика на образователните потребности // НИС при СУ”Св.Кл.Охридски”, 2011.
 • Баева, М. Ръководител на проект: „Анализ на образователни стратегии в мултикултурна среда” по Договор № 096 от 08.04.2010 г.
 • Баева, М. Ръководител на проект: Анализ на педагогически практики за приобщаващо образование // НИС при СУ”Св.Кл.Охридски”, 2009.
 • Баева, М. Ръководител на проект: Включващо образование – съотнасяне на законодателност и реалност в образователната система // НИС при СУ”Св.Кл.Охридски”, 2008.
 • Баева, М. Ръководител на проект: Педагогически модели за приобщаващо образование (на деца със специални образователни потребности) //НИС при СУ”Св.Кл.Охридски”, 2007.
 • Баева, М. Ръководител на проект: Управленски и педагогически стратегии при интегриране на деца със специфични педагогически потребности//НИС при СУ”Св.Кл.Охридски”, 2006.

Специализации в чужбина:

 • Baeva, M. „Inclusive Education in Focus in Vocational Education and Training”, Pestalozzi In-Service Training Programme for Education Professionals. Time and place: 10 – 14 October 2007, Opeko,Tampere, Finland.

Редакционни колегии – сп. Предучилищно възпитание

Творчески, художествени и други изяви:

Проф. д-р Весела Гюрова: научна дейност (от 2006 г. до 2012 г.)

вторник, 4 октомври, 2011 @ 06:39
Лора Спиридонова

ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

 • Гюрова, В. Педагогически технологии на игрово взаимодействие, Веда- Словена Ж.Г., С., 2009 (хабилитационен труд).
 • Гюрова, В. Детската градина и детето – днес и утре (1-44), С., Фондация Просвета, 2009 (обучителн технология за екипна работа.на учителите в детската градина)
 • Гюрова, В. Детската градина и детето – днес и утре (1-68), С., Фондация Просвета, 2009 (обучителна технология за екипна работа на учителите в детската градина).
 • Гюрова, В. (в съавтроство) Детската градина и детето – днес и утре, С., Фондация Просвета, 2010 (обучителна технология за диагностика на постиженията на децата)
 • Гюрова, В. Игрова култура интеркултурен диалог в детството (187-205); Модели на игрово взаимодействие за възпитаване на интеркултурна толерантност (205-223), в „Мрежа за интеркултурен диалог и образование: Турция-България”, Формат Вижън, Сдружение Предтечи, С., 2009.
 • Гюрова, В. Игрова култура интеркултурен диалог в детството (187-205); Модели на игрово взаимодействие за възпитаване на интеркултурна толерантност (205-223), в „Мрежа за интеркултурен диалог и образование: Турция-България”, Наръчник за студенти, Сдружение Предтечи, С., 2009.
 • Гюрова, В. Модели на игрово взаимодействие за възпитаване на интеркултурна толерантност (99-123), Наръчник за студенти, „Мрежа за интеркултурен диалог и образование: Турция-България”, Udulag University, Bursa, 2009.
 • Гюрова, В. Игрово-образователни технологии и ранночуждоезиково игрово взаимодействие (390-400), Педагогически функции на чуждоезиковото игрово взаимодействие (258-265), Игрова култура в условията на комуникация и общуване на немски език (302-347), Аспекти на включването на чуждоезиковото обучение в образователни програми ( в съавторство с Д. Гюров; 68-71), Говорна флексибилност и образователна стратегия ( в съавторство с Д. Гюров; 224-231), всички преиздадени в „Университетски курс по ранночуждоезиково обучение със съставители”, УИ, „Св. Кл.Охридски”, С., 2008.
 • Гюрова, В. Функции на детската градина и училището за учене през целия живот и качество на образователната институция (т.5;с.39-с.54); Интегриране на компетнциите на педагозите при реализиране на педагогическо взаимодействие с родители (т.6;с.54-с.64); Научни, процесуално-описателни и процесуално-действени аспекти на интерактивните технологии при работа с родителите (т.10;с.122-с.129); Модели на педагогическо взаимодействие с родители и интерактивни технологии на предучилищно възпитание (т.11;с.129-с.139), в книга „Модели на педагогическо взаимодействие „семейство-детска градина”, ( в съавторство с Д. Гюров, И. Колева и Р. Пенев), С., Просвета, 2008.
 • Гюрова, В. Игрова култура в условията на комуникация и общуване на немски език, (с.137-193), в „Проблеми на ранното чуждоезиково обучение – четвърта част (в съавторство), Faber, В.Търново, 2007.

Студии и статии:

 • Гюрова, В. Мултимедийна игрова система за интерактивно мобилно взаимодействие в детството. – сб. с материали от VI национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, с. 197-201, 21-23 април, 2013.
 • Гюрова, В. Игрово-образователно пространство и интерактивна среда като фактори за преодоляването на агресията в детството. - сборник с материали, том I, от Научно-практическа конференция на тема: „Превенция на агресията в предучилищна възраст”, Шумен, 8 - 9 ноември 2012, 49-56.
 • Гюрова, В. Европейски приоритети и качество на образователната институция. – CD с материали от Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 • Гюрова, В. Качество на управлението на предучилищното образование. – сборник и CD с материали от Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012: http://dox.bg/files/dw?a=30bd8298c7
 • Гюрова, В. Детската градина – модел за позитивна образователна среда. – сб. с материали от V национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, с. 13-16, 25-28 април, 2012.
 • Spiridonova, L., Stoyanova, M., Kozareva, V., Gyrova, V., Gyrov, D. Interactive Training in Pedagogical Competencies at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. - Journal of Preschool and Elementary School Education, 2012, 59-80: http://www.ignatianum.edu.pl/-page_1355.html
 • Гюрова, В., Б. Ангелов, М. Рачева, Т. Велинова. Игрово-образователното пространство като «отворена» среда за компетенциите на децата. - Годишно научно-методическо списание „Иновации в обучението и познавателното развитие“, бр. 2, 2011, Бургас.
 • Гюров, Д., Б. Ангелов, В. Козарева, Л. Малинова, Л. Спиридонова, Т. Велинова, М. Стоянова, В. Гюрова. Единната социално-педагогическа система „детска градина – начално училище“ в контекста на европейските образователни приоритети. - Годишник на Софийския Университет “Св. Климент Охридски” Факултет по Начална и Предучилищна Педагогика, под печат (2011).

 • Гюрова, В., Играта и игровата култура в образователната политика, Предучилищно възпитание, кн. 6/2011 г.

 • Spiridonova, L., M. Stoyanova, T. Velinova, D. Gyurov, V. Gyurova. Bulgarian Pre-school Features in European Educational Space. – Journal of Balkan Ecology, vol. 13, No 4, 2010, 417 – 422.

 • Гюрова, В. Интеркултурна компетентност и игрова култура.- сб. Педагогическа дейност в мултикултурна среда, Фабер, Велико Търново, 2010, 162 – 186.

 • Гюрова, В. Оценяване значението на игровите книги в помощ на подготвената среща на педагога. – Предучилищно възпитание, 8, 2009.

 • Гюрова, В. Игрова култура и европейски компетнеции в предучилищното образование, Годишник на СУ “Св. Кл.Охридски”, ФНПП, т.101, С. УИ “Св. Кл.Охридски”, 2008.

 • Гюрова, В. Оценяване на качеството на образователно-възпитателния процес в детската градина, Ловеч, ИК Сафо, 2008, (215-219).

 • Гюрова, В. Концепция за откриване на учебно-експериментална база лицей с детска градина при СУ „св. Кл. Охридски”, Сб. 120 години СУ „Св. Кл. Охридски”, С. 2008, (37-43).

 • Гюрова, В. Игрова култура и европейски компетенции в придружената от педагога игра. – Предучилищно възпитание, 6, 2008, с. 12.

 • Гюрова, В. Концепция за откриването на учебно-експериментална база Лицей с детска градина при СУ „Св. Климент Охридски“ – Предучилищно възпитание, 9, 2008, с. 14.
 • Гюрова, В. Игрова култура и конструктивистично игрово взаимодействие в съвременното образователно прастранство, Сб. Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България, С., СУ “Св. Кл. Охридски”, 2007, (97-103).

 • Гюрова, В. (в съавторство с Ш. Сербес, Турция), Подвижната игра като средство за разбиране и съпреживяване, Сб. Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България, С., СУ “Св. Кл. Охридски”, 2007, (103-107).

 • Гюрова, В. Игрова култура и нейната анимация в игрово-образователното пространство на ХХІ век. – Предучилищно възпитание, 3, 2007.

 • Гюрова, В. Модулна система за проучване на игровата култура на 5-7 годишните деца. - Годишник на СУ “Св. Кл.Охридски”, ФНПП, Т. 99-100, С., УИ “Св. Кл. Охридски”, 2006.

 • Гюрова, В. Игрово взаимодействие и качество на процесуално ориентирано образование чрез интеракция, Сб. Подготовката на учители и на социални педагози в навечерието на европейската интеграция, СУ „Св. Кл. Охридски”, С., 2006, (85-60).

Учебници и учебни пособия:

 • Гюрова, В. Педагогически технологии на игрово взаимодействие, Веда- Словена -Ж.Г., София 2002-2011 (преизд).
 • Гюрова, В. (в съавторство с Л. Витанов) Със Свети и Фарчо на път, Книга за подготвителна група по безопасност на движението по пътищата (с методика за работа на учители), Рива, 2008-2011 (преиздадена).
 • Гюрова, В. Програмна система “Ръка за ръка” (в съавт. с Ир.Колева, Л.Витанов, Д. Гюров), С., Просвета, 2003 (преизд.2004 – 2011).
 • Гюрова, В. Поредица „Ръка за ръка”, Книга за подготвителна група в детската градина и в училище, образователно направление Природен свят – „ Слънце, здравей” (в съавторство с Д. Гюров), С., Просвета, 2009-2011 (преиздадена).
 • Гюрова, В. Поредица „Ръка за ръка”, Книга за подготвителна група в детската градина и в училище, образователно направление Социален свят – „Да бъдем приятели” (в съавторство с Д. Гюров), С., Просвета, 2009-2011 (преиздадена).
 • Гюрова, В., Л. Спиридонова, Моята безопасност, Книга за деца от подготвителна група/клас по Програма за бедствия, аварии и катастрофи на МОМН, С., Просвета 2006-2011 (преиздадена)
 • Гюрова, В., Л. Витанов, Със Свети и Фарчо на път, Книга за подготвителна група/клас, Програма за Безопасно движение попътищата на МОМН, С., Изд.«Рива», 2006 – 2011 (преиздадена)
 • Гюрова, В. Книга за учителя, за подготвителната група в детската градина, Направление “Игрова култура и пресъздаване”, С., Просвета, 2003 (преизд.2003-2011).
 • Гюрова, В. Книга за учителя, за предучилищна група в детската градина – 4–5-годишни, Направление “Игрова култура и пресъздаване” , С., Просвета, 2004 (преизд.2004-2011).
 • Гюрова, В. Книга за учителя, за предучилищна група в детската градина – 3–4-годишни, Направление “Игрова култура и пресъздаване” , С., Просвета, 2004 (преизд.2004-2011).
 • Гюрова, В. Книга за учителя, за предучилищна група в детската градина – 5–6-годишни, Направление “Игрова култура и пресъздаване”, С., Просвета, 2006, (преизд.2006-2011).
 • Гюрова, В. Книга за учителя за диагностика на училищната зрелост и готовността на детето за училище, Направление “Игрова култура и пресъздаване”, С., Просвета, 2004 (преизд.2004-2011).
 • Гюрова, В. Книга за учителя, за яслена и предучилищна група в детската градина – 2–3-годишни (в съавторство с Л. Пенева), С., Просвета, 2005 (преизд.2005-2011).
 • Гюрова, В. Книга за учителя за предучилищна група в детската градина – 4–5-годишни, Направление “Социален свят”, Направление “Природен свят” (в съавторство с Д. Гюров), С., Просвета, 2004 (преизд.2004-2011).
 • Гюрова, В. Книга за учителя за предучилищна група в детската градина – 3–4-годишни, Направление “Социален свят”, Направление “Природен свят” (в съавторство с Д. Гюров), С., Просвета, 2005 (преизд.2005-2011).
 • Гюрова, В. Книга за учителя за предучилищна група в детската градина – 5–6-годишни, Направление “Социален свят”, Направление “Природен свят” (в съавторство с Д. Гюров), С., Просвета, 2006 (преизд.2006-2011).
 • Гюрова, В. Поредица „Ръка за ръка”, Книжка за подготвителна група в детската градина и в училище, „Слънце, здравей”, направление Природен свят, (в съавторство с Д. Гюров), С., Просвета, 209-2011 (преиздадена).
 • Гюрова, В. Поредица „Ръка за ръка”, Книжка за подготвителна група в детската градина и в училище, „Да бъдем приятели”, направление Социален свят, (в съавторство с Д. Гюров), С., Просвета, 2009-2011(преиздадена).
 • Гюрова, В. Поредица „Ръка за ръка”, книжка за трета група в детската градина, Знам и мога – диагностични задачи (в съавторство с. И. Колева, Т. Велинова), С. Просвета, 2009-2011 (преиздадена).
 • Гюрова, В. Поредица „Ръка за ръка”, книжка за втора група в детската градина, Знам и мога – диагностични задачи (в съавторство с. И. Колева, Т. Велинова), С. Просвета, 2009-2011 (преиздадена).
 • Гюрова, В. Поредица „Ръка за ръка”, книжка за трета група в детската градина, Знам и мога – диагностични задачи (в съавторство с. И. Колева, Т. Велинова), С. Просвета, 2009-2011 (преиздадена).
 • Гюрова, В. “Весели игри” Книжка за подготвителна група в детската градина и училище по направление Игрова култура, Просвета, С., 2006 – 2011 г. преизд. (съавторство с Л. Витанов).
 • Гюрова, В. “Весели игри” Книжка за предучилищна група в детската градина 5 –6-годишни по направление Игрова култура, Просвета, С., 2006 – 2009 г. преизд.(съавторство с Л. Витанов).
 • Гюрова, В. “Весели игри” Книжка за предучилищна група в детската градина 4 –5-годишни по направление Игрова култура, Просвета, С., 2006 – 2011 г. преизд.(съавторство с Л. Витанов).
 • Гюрова, В. “Весели игри” Книжка за предучилищна група в детската градина 3 – 4-годишни по направление Игрова култура, Просвета, С., 2006 – 2011 г. преизд.(съавторство с Л. Витанов).
 • Гюрова, В. “Слънчице, изгрей!”, Книжка за подготвителна група в детската градина и в училище по направление Природен свят, Просвета, С., 2006 – 2011г. преизд. (съавторство с Д. Гюров).
 • Гюрова, В. “Здравейте приятели!”, Книжка за подготвителна група в детската градина и в училище по направление Социален свят, Просвета, С., 2006 – 2011 г. преизд. (съавторство с Д. Гюров).

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ИЗЯВИ

Национални конференции:

 • Гюрова, В. Четвърта есенна международна конференция на ФНПП, СУ “ Св. Климент Охридски”: Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция. Китен, 2006.
 • Гюрова, В. Пета есенна международна конференция на ФНПП, СУ “ Св. Климент Охридски”: Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. Китен, 2007.
 • Гюрова, В. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, Бургас, 25-27 август 2010.

 • Гюрова, В. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, Бургас, 28-31 август, 2011.
 • Гюрова, В. Четвърта национална конференция по предучилищно възпитание – Стара Загора, 31 март – 2 април 2011.
 • Гюрова, В. Кръгла маса, организирана от БНК – ОМЕП: „Взаимодействие между институции и НПО: културно-образователни практики в подкрепа на детството“, София, юни 2011.
 • Гюрова, В. Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 • Гюрова, В. V национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 25-28 април, 2012.
 • Гюрова, В. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012.
 • Гюрова, В. Научно-практическа конференция на тема: „Превенция на агресията в предучилищна възраст”, Шумен, 8 - 9 ноември 2012.
 • Гюрова, В. VI национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 21-23 април, 2013.

Международни конференции:

 • Гюрова, В. Interactive trainings for pedagogical competence in St. Kliment Ohridski University – First International Philosophy Congress “Liberty, Equality and Fraternity”, Bursa, Turkey, 2010.

 • Гюрова, В. Communication, Innovation and New Methods in Foreign Language Teaching.” International Conference, Faculty of Classical and Modern Philology and Faculty of Preschool and Primary School Education, Sofia University, Sofia, 14 Sept., 2009.
 • Гюрова, В. Първи международен обучителен семинар по предучилищно образование: Университет „Трети март” – Чанаккале, Турция и СУ „Св. Кл. Охридски”, ФНПП, 20-23 май 2007.

Гюрова, В. Научен ръководител на докторанти, защитили в периода 2006-2011

 • Лора Спиридонова – докорант на СУ „Св.Кл. Охридски”

 • Петя Конакчиева – докторант на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”

Гюрова, В. Брой на рецензии в перида 2006-2011:

 • официален рецензент на хабилитационнен труд на проф. Д-р Елена Георгиева, БУ «Асен Златаров», 2006

 • официален рецензент на хабилитация на проф.д-р Е. Георгиева в СНС по Педагогика
 • официален рецензент Рецент на Конкурс за доцент в СНС по Педагока за нуждите на ВТУ на д-р София Дерменджиева и доц. Д-р Йорданка Факирска (2010)

 • член на жури за конкурс за доцент с кандидат Красимира Димитрова, БУ «Асен Златаров», 2011

Редакционни колегии: сп. Предучилищно възпитание

Справка за цитиранията (2006-2011):

І. Цитирания на проф. д-р Весела Гюрова от хабилитирани преподаватели.

 • Гюрова В., Педагогически технологии на игрово взаимодествие “Веда-Словена – ЖГ”,С.,2000. цитиран труд от доц., д-р Иванов, С., Още за понятието “Игрова култура”, Сп. “Дом, дете, детска градина”,бр.1/2007г.,стр.10-14 – на стр. 11
 • Гюрова В., Педагогически технологии на игрово взаимодествие “Веда-Словена – ЖГ”,С.,2000. цитиран труд от проф. д-р Георгиева, Е., в книгата й “Актуални проблеми на предучилищната подготовка”, БУ, “Асен Златаров” 2006, в с.151 в текст и с. 154 в литературен показалец.

 • Гюрова В., Програма за възпитание на детето от две до седем години (в съавторство с Русинова, Е, Гюров.Д., Баева, М., )цитиран труд от проф. д-р Георгиева, Е., в книгата й “Актуални проблеми на предучилищната подготовка”, БУ, “Асен Златаров” 2006 с. 29-35 представяне на модела на програмата, цели и принципи.

 • Гюрова В., Програма за възпитание на детето от две до седем години (в съавторство с Русинова, Е, Гюров.Д., Баева, М., ) цитиран труд от проф. д-р Георгиева, Е., в книгата й “Актуални проблеми на предучилищната подготовка”, БУ, “Асен Златаров” 2006 с. 13, с.22, с.47 в позовавания на литература.

 • Гюрова В., Теоретичен модел на педагогическо взаимодействие (в съавторство с Русинова, Е, Гюров.Д., Баева, М., Велинова, В. и др.), С., УИ, Кл.Охридски”,Т.86, цитиран труд от проф. д-р Георгиева, Е., в книгата й “Актуални проблеми на предучилищната подготовка”, БУ, “Асен Златаров”, 2006 с. 66 в позовавания на литература.

ІІ. Цитирани публикации на проф. д-р Весела Гюрова от докторанти и асистенти.

 • Гюрова, В. Игровата култура и нейната анимация в игрово-обрлазователното пространство на ХХ1 век, сп. Предучилищно възпитание кн.3/07, цитирано литература на книга от автор Витанова, Н., Дидактическа анимация, Университетско издателство, “Епископ Константин Преславски”, Шумен 2008

ІІІ. Цитиран автор – проф. д-р Весела Гюрова от автори на статии в сп. Предучилищно въпитание”.

 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Стоянова, Д. – За повишаване на социалната образованост на децата от ДОВДЛРГ – кн. 1/06 г., с. 33
 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Илиева, В. – За здравното възпитание на децата – кн. 4/06 г., с. 58

 • В. Гюрова и Л. Пенева, Книга за учителя за яслена и предучилищна група в детската градина, “Програмна система Ръка за ръка”, в публикация на Радоева, Св., Я. Петрова - Адаптацията на децата при постъпването им в детско заведение – кн. 8/06 г., с. 31
 • В. Гюрова и Л. Пенева, Книга за детето, “Играя и раста”, “Програмна система Ръка за ръка”, в публикация на Радоева, Св., Я. Петрова - Адаптацията на децата при постъпването им в детско заведение – кн. 8/06 г., с. 31
 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Манолова, В. – Музикалното възпитание в детската градина – предизвикателства и перспективи – кн. 9/06 г., с. 7

 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Симеонова, Т. – Музикалното изкуство в празниците и развлеченията – кн. 4/07 г., с. 38

 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Кьосева, Цв. – Емоционално развитие на деца, лишени от родителски грижи – кн. 5/07 г., с. 37

 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Дончева, Д., М. Атанасова, Ив. Ставрева - Идеи за работа по математика в подготвителната група – кн. 5/07 г., с. 40

 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Лукова, В. – За подбора и назначаването на предучилищните кадри – кн. 8/07 г., с. 35
 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Дончева, Ю. - Дидактични игри по математика – кн. 3/08 г., с.17
 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Делчева, Т., П. Проданова – Педагогически модел за правно образование – кн. 4/08 г., с. 10

 • В Гюрова – статията „Игрово-образователни средства за детско творчество“ в сп. „Предучилищно възпитание“, бр. 6-7, 2003 в публикация на г.Хинкова, Л. – За денталната култура на децата – кн. 5/08 г., с. 29 (цитирана е)
 • В. Гюрова, Книга за учителя, Образователна направление “Игрова кулутра и пресъздаване”, Програмна система “Ръка за ръка”, С. Просвета, 2003, в публикация на Дамянова, Й., М. Петрова - Игрова култура и европейски компетенции в предучилищното образование чрез придружената от педагога игра – кн. 6/08 г., с. 31
 • В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Димова, М. – Игрите и формирането на граждански права и отговорности при децата – кн. 6/08 г., с. 35
 • 72. В съавт. В. Гюрова и др., Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст, ИК “Д.У.”, С. 1993 в публикация на Гоцова, Е., Д. Нешкова – Педагогическото взаимодействие за иновативните образователни стратегии – кн. 6/08 г., с. 38 75. В съавт. В.Гюрова и др. Програмна система “Ръка за ръка”, Книга за учителя за подготвителна група/клас, изд. Просвета, С., 2003, в публикация на Спиродонова, Л. – Система от игрови ситуации за възпитаване на емоционална отзивчивост – кн. 2/2009 г., с. 37

 • В. Гюрова, монография, Педагогически технологии на игрово взаимодействие, изд. Веда-Словена, С. 2000, в публикация на Спиродонова, Л. – Система от игрови ситуации за възпитаване на емоционална отзивчивост – кн. 2/2009 г., с. 37

 • В. Гюрова, Игрова култура и европейски компетенции в предучилищното образование чрез придружената от педагога игра, сп. Предучилищно възпитание, бр. 6, 2008 г., в публикация на Спиродонова, Л. – Система от игрови ситуации за възпитаване на емоционална отзивчивост – кн. 2/2009 г., с. 37

КНИГИ ОТ ПРОФ. Д-Р ВЕСЕЛА ГЮРОВА, РЕЦЕНЗИРАНИ В СП. „ПРЕДУЧИЛИЩНО ВЪЗПИТАНИЕ“

 • Книжка за игри със Свети и Фарчо – рецензия от Е. Стоева, бр. 4, 2008 г., на II кор.

Одобрени проекти:

 • Гюрова, В. Член на научния колектив по изследователски проект на тема: Единната социално-педагогическа система „детска градина – начално училище“ в контекста на европейските образователни приоритети, ръководител проф. Д. Гюров, СУ „Св. Климент Охридски“, 2010.

 • Гюрова, В. Член на научния колектив по изследователски проект на тема: Педагогическото взаимодействие – систематизиране на критерии за наблюдение на модели по образователни направления, ръководител проф. Д. Гюров, СУ „Св. Климент Охридски“, 2011.

 • Гюрова, В. „Повишаване на квалификацията на учители и медиатори от община Пещера за педагогическа дейност в мултикултурна среда“, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 2007 – 2013.

Творчески, художествени и други изяви:

Проф. д-р Лучия Ангелова: научна дейност (от 2006 г. до 2012 г.)

вторник, 4 октомври, 2011 @ 06:28
Лора Спиридонова

ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

 • Ангелова, Л., Пл. Легкоступ, Теория и методика на изобразителното изкуство, Просвета, С., 2014.
 • Ангелова, Л. Изобразителното изкуство в детската градина и началното училище,УИ „Св. Климент Охридски,С., 2010.
 • Ангелова, Л. Хабилитационен труд. Единна педагогическа система за естетико-художествено развитие детска „градина-начално училище” по изобразително изкуство, 2009.
 • Ангелова, Л. Възможности на занималнята в контекста на интеграцията на учениците от етнически малцинства/ Състав. Л. Малинова, С. Чавдарова-Костова. – В. Търново: Фабер, 2009 – 174с.
 • Ангелова, Л. Методика за диагностика на готовността на 6-7 годишните деца за училище/ Г. Бижков и др., МОМН, 2008.

Други автори: К Тенева, Л. Ангелова, Р. Захариев, Ф. Стоянова

 • Ангелова, Л. Университетски курс по ранно чуждоезиково обучение/ Състав. Т. Шопов и др. – София: Унив. изд.”Св. Кл. Охридски”, 2008 – 442с.

Други автори: Л. Малинова, В. Вълканова (състав.)

 • Ангелова, Л. Проблеми на ранното чуждоезиково обучение: ІV част/ Б. Ангелов и кол.. – В. Търново: Фабер, 2007 – 227с.

Други автори: Д. Гюров, Л. Малинова, П. Стефанова, Т. Шопов и др.

 • Angelova, L. Kinder, aesthetische Entwicklung, Kunst. – Sofia: Ciela, 2007 -182 p.
 • Ангелова, Л. Основи на педагогическата компетентност/ Л. Ангелова, Б. Ангелов. – София : Унив. Изд. „Св. Кл. Охридски”, 2006 – 259 с.
 • Ангелова, Л. Проблеми на ранното чуждоезиково обучение: ІІІ част/ Б. Ангелов и кол.. – В. Търново: Фабер, 2006 – 123с.

Други автори: В. Вълканова, Д. Тошева, Е. Софрониева, Е. Русинова, Л. Малинова, И. Любенова и др.

 • Ангелова, Л. Децата и изкуството/ Л. Ангелова, Пл. Легкоступ. – София : Унив. Изд. „Св. Кл. Охридски”, 2005/2009 – 235 с.

Студии и статии:

 • Ангелова, Л., Г. Михайлова, Електронните уроци по изобразително изкуство – диагностика, възпитание, обучение, доклад на международна конференция „Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука“, София, СУ, 2013.
 • Ангелова, Л., Б. Ангелов, Изкуството и масовите комуникации за преодоляване на агресивното поведение на децата и учениците, доклад на международна конференция “50 Години Великотърновски  университет “, УИ „Св. Св. Кирил и Методий,  Велико Търново, 2013.
 • Ангелова, Л., Б. Ангелов, Педагогика на масовата и художествената комуникация като професионални компетентности в образованието. В Дидактически основи на изследователския подход в обучението, том 1, ЮЗУ, Благоевград, 2014
 • Ангелова, Л. Нива и научни области при изучаването на художествената и масовата комуникация. - сб. Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция, София: Веда Словена – ЖГ, 2006,с. 91- 94.
 • Ангелова, Л. (съавт. Б. Ангелов) Приказният свят на Андерсен в условията на масовата и художествената комуникация. – сб. „200 години Ханс Кристиян Андерсен. Образователни постижения и творчество“, София: Фабер, 2006, с. 19-22.
 • Ангелова, Л. Аспекти на художествената и масовата комуникация в ПУВ. – Предучилищно възпитание, 3, 2007, с. 39 – 43.
 • Ангелова, Л. Проблемни области при изучаването на художествената и масовата комуникация (в предучилищна и начална училищна възраст). – Начално образование, 3, 2007, с. 3 – 9.
 • Ангелова, Л. Изкуството като комуникация. – сб. Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно възпитание в България, София: Веда Словена – ЖГ, 2007, с. 78 – 82.
 • Ангелова, Л. Предучилищното образование – гаранция за бъдещето. – Предучилищно възпитание, 2, 2008, с.5 – 8.
 • Ангелова, Л. Методически насоки за работа в подготвителната група и началното училище по изобразително изкуство (обучение и на деца от етническите малцинства). – сб. 120 години СУ ”Св. Кл. Охридски” и развитие на педагогическата наука, София: Веда Словена – ЖГ, 2008, с. 43 – 47.
 • Ангелова, Л. Проблеми на интеркултурната компетентност при прехода между предучилищна и начална училищна възраст. – Предучилищно възпитание, 10, 2009, с.17 – 22.
 • Ангелова, Л. Интеркултурна компетентност и изкуство – особености на художествената комуникация. – сб. Педагогическа дейност в мултикултурна среда, Фабер, Велико Търново, 2010,147 – 161.
 • Ангелова, Л. Проблеми на интеркултурната компетентност при прехода между предучилищна и начална училищна възраст. - сб. Педагогическа дейност в мултикултурна среда, Фабер, Велико Търново, 2010, 277 – 287.
 • Ангелова, Л. Изобразителното изкуство в единната социално-педагогическа програмна система. – Предучилищно възпитание, 2011, № 3, с.32 – 36.
 • Ангелова, Л. Децата и семейството, децата и художествената комуникация. – Предучилищно възпитание, 2011, № 4, с.17 – 22 .
 • Ангелова, Л. Педагогически иновации и изобразително изкуство, Единна социално-педагогическа система в детската градина и началното училище. – сб. с материали от Четвърта национална конференция по предучилищно възпитание, Стара Загора, 2011, 31 – 34.
 • Гюров, Д., Л. Ангелова, Г. Михайлова. Европейски приоритети за образователни стратегии и програми. – Годишно научно-методическо списание „Иновации в обучението и познавателното развитие“, бр. 2, 2011, Бургас.
 • Малинова, Л., Б. Ангелов. Една ретроспекция или още веднъж за играта., В: Диалог на педагогическите компетенции., с. 26-49, УИ „Св.св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2012.
 • Малинова, Л., Б. Ангелов. Поглед назад – образование, култура, игра. – CD с материали от Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 • Малинова, Л. Изкуството за преодоляване на агресията в предучилищна възраст. – CD с материали от Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.

Учебници и учебни пособия:

 • Ангелова, Л. Приятели с учителите. В помощ на детския учител – подготвителна група – 1 изд., прераб. – София: Н. Витанова и кол. – София: Анубис, 2010 – 451с. Други автори: Б. Ангелов, Т. Борисова, Р. Енгелс, К. Гетова, Ил. Мирчева, Л. Ангелова, Пл. Легкоступ и др.
 • Ангелова, Л. Изобразително изкуство за 4 клас/ Л. Ангелова, Пл. Легкоступ. – 1 изд., прераб. – София: Просвета, 2009 – 91с.
 • Ангелова, Л. Книга за учителя по изобразително изкуство за 4 клас/ Л. Ангелова, Пл. Легкоступ. – 1 изд., прераб. – София: Просвета, 2009 – 79с.
 • Ангелова, Л. Приятели с учителите. В помощ на детския учител – І група/ Н. Витанова и кол. – София: Анубис, 2009 – 162с. Други автори: Б. Ангелов, Т. Борисова, Р. Енгелс, К. Гетова, Ил. Мирчева, Л. Ангелова, Пл. Легкоступ и др.
 • Ангелова, Л. Приятели с учителите. В помощ на детския учител – ІІ група/ Н. Витанова и кол. – София: Анубис, 2009 – 226с. Други автори: Б. Ангелов, Т. Борисова, Р. Енгелс, К. Гетова, Ил. Мирчева, Л. Ангелова, Пл. Легкоступ и др.
 • Ангелова, Л. Приятели с учителите. В помощ на детския учител – ІІІ група/ Н. Витанова и кол. – София: Анубис, 2009 – 263с. Други автори: Р. Бостанджиев, Б. Ангелов, Т. Борисова, Р. Енгелс, К. Гетова, Ил. Мирчева, Л. Ангелова, Пл. Легкоступ и др.
 • Ангелова, Л. Приятели с цветовете – І група/Л. Ангелова, Пл. Легкоступ . – София: Анубис, 2009 – 18с.
 • Ангелова, Л. Приятели с цветовете – ІІ група/Л. Ангелова, Пл. Легкоступ . – София: Анубис, 2009 – 30с.
 • Ангелова, Л. Приятели с цветовете – ІІІ група/Л. Ангелова, Пл. Легкоступ . – София: Анубис, 2009 – 32с.
 • Ангелова, Л. Приятели с учителите. Книги за учителя. – София: Анубис, 2008 - 180 с. Други автори: Р. Бостанджиев, Б. Ангелов, Т. Борисова, Р. Енгелс, К. Гетова, Ил. Мирчева, Л. Ангелова, Пл. Легкоступ и др.
 • Ангелова, Л. Приятели с цветовете. Подготвителна група. – София: Анубис, 2008, 30 с. Други автори: Пл. Легкоступ
 • Ангелова, Л. Изобразително изкуство за 3 клас/ Л. Ангелова, Пл. Легкоступ . – 1 изд., прераб. – София: Просвета, 2008 – 89с.
 • Ангелова, Л. Изобразително изкуство за 2 клас/ Л. Ангелова, Пл. Легкоступ . – 1 изд., прераб. – София: Просвета, 2008 – 81с.
 • Ангелова, Л. Методически разработки на уроци по изобразително изкуство 1- 4 клас/ Л. Малинова, Пл. Легкоступ. – София: Просвета, 2007 – 152с.
 • Ангелова, Л. Магия от цветове. Направление Изобразително изкуство 5-6 години. – София: Анубис, 2006 – 31 с. Други автори: Пл. Легкоступ
 • Ангелова, Л. Тестове за измерване на психосоциалната готовност на детето от подготвителна група/ клас/Н. Витанова и др. – София: Сиела, 2006 - 83с. Други автори: К. Гетова, Л. Ангелова

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ИЗЯВИ

Национални конференции:

 • Ангелова, Л. Международна конференция „Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука“, София, СУ, 2013.
 • Ангелова, Л. Международна конференция конференция “50 Години  Великотърновски  университет“ УИ „Св. Св. Кирил и Методий,  Велико Търново, 2013.
 • Ангелова, Л. Конференция на ФП при ЮЗУ „Н. Рилски“  на тема: „Образование и интеграция“ – по проект по Наредба 9 „Мониторинг върху подготовката на децата за изследователско обучение“, 2014
 • Ангелова, Л. Конференция с международно участие „Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука“, София, 6-8 юни 2014
 • Ангелова, Л. Международна конференция „30 години Педагогически факултет, ВТУ”, УИ „Св. Св. Кирил и Методий, Велико Търново, 2015.
 • Ангелова, Л. Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 • Ангелова, Л. V Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 25-28 април, Велико Търново, 2012.

 • Ангеловa, Л. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“ – 28-31 август, 2011, Бургас.
 • Ангелова, Л. Кръгла маса, организирана от БНК – ОМЕП: „Взаимодействие между институции и НПО: културно-образователни практики в подкрепа на детството“, юни 2011, София.
 • Ангелова, Л. Четвърта национална конференция по предучилищно възпитание – Стара Загора, 31 март – 2 април, 2011. Участие с доклад: „Педагогически иновации и изобразително изкуство, Единна социално-педагогическа система в детската градина и началното училище”.
 • Ангелова, Л. Шеста есенна научна конференция на ФНПП – София, 21-22 ноември, 2008. Участие с доклад: „Методически насоки за работа в подготвителната група и началното училище по изобразително изкуство(обучение и на деца от етническите малцинства)”.
 • Ангелова, Л. Пета есенна научна конференция на ФНПП – Китен, 5-8 септември, 2007. Участие с доклад: „Изкуството като комуникация”.
 • Ангелова, Л. Четвърта есенна научна конференция на ФНПП – Китен, 18-22 септември, 2006. Участие с доклад: „Нива и научни области при изучаването на художествената и масовата комуникация”.
 • Ангелова, Л. Национална конференция, посветена на 200 годишнината от рождението Х. К. Андерсен – София, 8 април 2006. Участие с доклад: “Приказният свят на Андерсен в условията на масовата и художествената комуникация”.

Международни конференции:

 • Angelova, L. Communication, Innovation and New Methods in Foreign Language Teaching.” International Conference, Faculty of Classical and Modern Philology and Faculty of Preschool and Primary School Education, Sofia University, Sofia, 14 Sept., 2009.
 • Ангелова, Л. Първи международен обучителен семинар по предучилищно образование: Университет „Трети март” – Чанаккале, Турция и СУ „Св. Кл. Охридски”, ФНПП, 20-23 май 2007.

Рецензии на книги:

 • Ангелова, Л. 120 години СУ ”Св. Кл. Охридски” и развитие на педагогическата наука. Докл. на шеста есенна науч. конф. ФНПП 21-22 ноември 2008. – София: Веда Словена – ЖГ, 2008.
 • Ангелова, Л. Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно възпитание в България. Пета есенна науч. конф. ФНПП, Китен, 5-8 септември 2007. – София: Веда Словена – ЖГ, 2007.
 • Ангелова, Л. Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция. Докл. на четвърта есенна науч. конф. ФНПП, Китен 18-22 септември 2006. – София: Веда Словена – ЖГ, 2006.
 • Ангелова, Л. Децата и изкуството// Предучилищно възпитание, 2007, № 2, II корица.
 • Ангелова, Л. Диагностика – тестове за измерване на психосоциалната готовност на детето от подготвителната група/клас и 1. клас// Предучилищно възпитание, 2007, № 7, II корица.
 • Ангелова, Л. Основи на педагогическата компетентност// Предучилищно възпитание, 2007, № 6, II корица.

Ангелова, Л. Рецензии на доктори по педагогика (Мая Димчева, Николай Гюлчев, Лора Спиридонова) и на доктори на педагогическите науки (Пламен Легкоступ)

Ангелова, Л. Редакционни колегии – сп. Предучилищно възпитание и сп. Образование

Одобрени проекти:

 • Ангелова, Л. 2007 – 2013 „Повишаване на квалификацията на учители и медиатори от община Пещера за педагогическа дейност в мултикултурна среда“, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

 • Ангелова, Л. 2011. Член на научния колектив по изследователски проект на тема: Педагогическото взаимодействие – систематизиране на критерии за наблюдение на модели по образователни направления, ръководител проф. Д. Гюров, СУ „Св. Климент Охридски“.
 • Ангелова, Л. 2010. Член на научния колектив по изследователски проект на тема: Единната социално-педагогическа система „детска градина – начално училище“ в контекста на европейските образователни приоритети, ръководител проф. Д. Гюров, СУ „Св. Климент Охридски“.
 • Ангелова, Л. 2008 – 2009 Старши експерт по „Обучение на гимназиални учители в сферата на интеркултурното образование и интерактивни методи на обучение в мултикултурна среда” в рамките на Проект Техническа помощ при изпълнението на компонент „Образование” от многогодишен Фар проект „Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”, БГ 2005/017-353.01.03, EuropeAid/122905/D/SER/BG
 • Ангелова, Л. 2008-2009 Ръководител на проект:„Повишаване квалификацията на учители и медиатори от община Пещера за педагогическа дейност в мултикултурна среда”Номер на договора:BG051PO001/07/4.1-01/103.Основна дейност в проекта – организиране и провеждане на обучение на учители от предучилищно възпитание и подготовка и в началния етап на образованието, с акцент върху интеркултурно образование.
 • Ангелова, Л. 2007-2008 Експерт в проект на МОН (ЦОИДУЕМ) “Разширяване възможностите на занималнята като извънкласна училищна форма за оптималната интеграция на учениците от етническите малцинства”. Основна дейност в проекта – организиране и провеждане на обучение на учители за възможностите на занималнята в началния етап на образованието, с акцент върху интеркултурно образование чрез изкуството.
 • Ангелова, Л. 2007-2008 Координатор на проект на Организация ДРОМ “Усвояване на механизми за работа с деца и ученици от ромски произход в мултикултурна среда”, реализиран в 8 области в България (извадка на региони с наличие на значителна съвкупност от ромско малцинство) – Монтана, Видин, Враца, Сливен, Пловдив, Плевен, София-град и София-област.

Творчески, художествени и други изяви: