ОНЛАЙН СПИСАНИЕ

Преглеждате архива на Предучилищна и медийна педагодика за вторник, 4 октомври, 2011.

Календар

октомври 2011
П В С Ч П С Н
« юли   ное »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Скорошни коментари

Архив за 4 октомври, 2011

Сътрудничество с ABC Kinder Care Centre

вторник, 4 октомври, 2011 @ 09:21
Лора Спиридонова

Rositsa Ivanova
Managing Director
Sofia 25, Knyaz Boris I Str.
Tel. +359 2 434 10 82
Sofia 27, Hristo Smirnenski bulv.
Tel.+359 2 434 11 19
e-mail: rivanova@abckinder.org
www.abckinder.org

Доц. д-р Розалина Енгелс: научна дейност (от 2006 г. до 2012 г.)

вторник, 4 октомври, 2011 @ 09:02
Лора Спиридонова

Студии и статии:

 • Енгелс, Р. Набор от пословици и поговорки и основни положения при тяхното използване в педагогическото взаимодействие, сб. с материали от V Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, с. 99-103, 25-28 април, Велико Търново, 2012.
 • Engels-Kritidis, R., N. Stellakis. Cultural Integration of Bulgarian Immigrants’ Children in Greece through the Similarities between Greek and Bulgarian Proverbs and Sayings. Infusing Research and Knowledge in South-East Europe. Proceedings of the 5th Annual South East European Doctoral Student Conference (DSC2010) which will be held 13th and 14th of September 2010 at CITY College an International Faculty of the University of Sheffield, Thessaloniki, Greece (p. 520-527).
 • Engels-Kritidis, R. Educational aspects of the integration of Bulgarian immigrants’ children into the Greek society. International Scientific Publications: Educational Alternatives Journal. Education, Research, development: Volume 8, part 1, year 2010.
 • Engels-Kritidis, R. Intercultural Education in Greece: Some Policies and Good Practices Aimed at the Integration of Immigrant’s children. In: Book of Publications of International Conference on topic: “Cultural Integration and Immigration in Modern Society: Interdisciplinary Perspective”. 9th – 10th August 2010, Odessa, Ukraine (p.54-64).
 • Engels-Kritidis, R., N. Stellakis. Cultural Integration of Bulgarian Immigrants’ Children in Greece based on Bulgarian and Greek Literally Corresponding Proverbs and Sayings. (In: Book of Publications of International Conference on topic: “Cultural Integration and Immigration in Modern Society: Interdisciplinary Perspective”. 9th – 10th August 2010, Odessa, Ukraine (p. 64-71).
 • Engels-Kritidis, R. Practical training of students preparing to be kindergarten teachers: the experience of the Faculty of Primary and Pre-school Education of Sofia University “St. Kliment Ohridski”. Quality Education for All Through Improving Teacher Training. Book of Proceedings from Unesco Sub-regional Conference of the countries from South-East Europe “Quality Education For All Through Improving Teacher Training”, 22nd – 24th April 2010, Sofia, Bulgaria (p.173-176).
 • Engels-Kritidis, R. Skills for interpreting the allegorical meaning of sayings and proverbs in children aged 5-7 years. Proceedings Book of the OMEP European Conference “Current Issues in Pre-school Education in Europe: Shaping the Future” – April 2009, Ermoupoli – Syros Island, Greece.
 • Енгелс. Р. За образованието на децата на българските емигранти в Гърция. – Предучилищно възпитание, 5, 2009, с. 28-30.
 • Енгелс. Р. Българското неделно училище в Атина (интервю). – Предучилищно възпитание, 5, 2009, с. 28-30.
 • Енгелс. Р. Изследване на уменията за интерпретиране на иносказателността на пословици и поговорки при пет-седемгодишни деца. – Годишник на СУ “Св. Климент Охридски” – ФНПП; том 99-100, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2009, с. 231-252.
 • Енгелс. Р. Интеграция на децата на българските емигранти в гръцкото общество чрез педагогическо взаимодействие, основано на близостта между българския и гръцкия словесен фолклор – В: Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция. Сборник с доклади от Четвърта есенна научна конференция на ФНПП, СУ “Св. Климент Охридски”. София, 2006, с. 145-146.
 • Енгелс. Р. Връзка на уменията за интерпретиране на иносказателността с уменията за сравнение и със степента на развитие на абстрактното мислене при пет-седемгодишни деца – В: Сборник с доклади от Пета есенна научна конференция на ФНПП, СУ “Св. Климент Охридски”. София, 2007
 • Енгелс. Р. Скала за диагностика на уменията за интерпретиеане на иносказателността на пословици и поговорки. – В : Юбилеен сборник с материали от научна конференция посветена на 25 години от основаването на Педагогическия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново (под печат).
 • Engels, R. Παρατήρηση της ιδιομορφίας της παιδικής ερμηνείας της αλληγορίας – βασική προϋπόθεση για την διαμόρφωση ικανοτήτων ερμηνείας του αλληγορικού νοήματος παροιμιών και ρήσεων σε παιδιά ηλικίας 5-7 ετών. Περιοδικό «Γέφυρες».

Учебници и учебни пособия:

 • Енгелс, Р., Б. Ангелов, Т. Борисова. Методически насоки и годишно разпределение за работа по образователно напрвление български език и литература. В: „Приятели с учителите (подготвителна група). Книга за учителя към образователна система „Приятели”. София, ИК „Анубис”, 2010, с. 15-97
 • Енгелс, Р., Б. Ангелов, Т. Борисова. Методически насоки и годишно разпределение за работа по образователно напрвление български език и литература. В: „Приятели с учителите (втора група). Книга за учителя към образователна система „Приятели”. София, ИК „Анубис”, 2009, с. 8-38.
 • Енгелс, Р., Б. Ангелов, Т. Борисова. Методически насоки и годишно разпределение за работа по образователно напрвление „Български език и литература”. В: „Приятели с учителите (трета група). Книга за учителя към образователна система „Приятели”. София, ИК „Анубис”, 2009, с. 9-56.
 • Енгелс, Р., Б. Ангелов, Т. Борисова. Методически насоки и годишно разпределение за работа по образователно напрвление „Български език и литература”. В: „Приятели с учителите (първа група). Книга за учителя към образователна система „Приятели”. София, ИК „Анубис”, 2009, с. 9-28.
 • Енгелс, Р., Б. Ангелов, Т. Борисова. „Приятели с буквите (подготвителна група)”. Комплект от книга и допълнителни картони по направление „Български език и литература” към образователна система „Приятели” за първа група. София, ИК „Анубис”, 2010.
 • Енгелс, Р., Б. Ангелов, Т. Борисова. „Приятели с думите (първа група)”. Комплект от 16 картона и две приложения за индивидуална работа на детето по направление „Български език и литература” към образователна система „Приятели” за първа група. София, ИК „Анубис”, 2009.
 • Енгелс, Р., Б. Ангелов, Т. Борисова. „Приятели с думите (втора група)”. Комплект от 30 картона и две приложения за индивидуална работа на детето по направление „Български език и литература” към образователна система „Приятели” за втора група. София, ИК „Анубис”, 2009.
 • Енгелс, Р., Б. Ангелов, Т. Борисова. „Приятели с думите (трета група)”. Комплект от 60 картона за индивидуална работа на детето по направление „Български език и литература” към образователна система „Приятели” за трета група. София, ИК „Анубис”, 2009.

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ИЗЯВИ

Конференции в България:

 • Енгелс. Р. Февруари 2006, Велико Търново: Обучаващ семинар за оценители на европейски образователни проекти по програматa Сократ, организиран от ЦРЧР-София.
 • Енгелс. Р. Май 2006, София: Форум “Взаимодействие за култура на мира в името на децата” , организиран съвместно от СУ “Св. Климент Охридски” и Български комитет ОМЕП.
 • Енгелс. Р. Септември 2006, Китен: Четвърта есенна научна конференция, организирана от ФНПП, СУ “Св. Климент Охридски
 • Енгелс. Р. Септември 2007, Китен: Пета есенна научна конференция, организирана от ФНПП, СУ “Св. Климент Охридски”.
 • Енгелс. Р. Юни 2009, Перник: Регионална конференция на РК на БНК – ОМЕП, град Перник, на тема: „Предучилищното възпитание в Перник и региона – вчера, днес и утре”.
 • Енгелс. Р. Юли 2009, София Конференция на тема: „Роден език и култура зад граница”, организирана от Асоциацията на българските училища в чужбина.
 • Енгелс. Р. Ноември 2009, Велико Търново Юбилейна научна конференция с международно участие, посветена на 25 години от основаването на Педагогическия факултет на ВТУ. Участие с презентация.
 • Енгелс. Р. Април 2010, София: Quality Education for All Through Improving Teacher Training. Book of Proceedings from Unesco Sub-regional Conference of the countries from South-East Europe “Quality Education For All Through Improving Teacher Training”.
 • Енгелс. Р. Юни 2010, София: : Национална конференция на БНК – ОМЕП: „Образование за устойчиво развитие”.
 • Енгелс, Р. Септември 2010: Международна научно-практическа конференция „ОБРАЗОВАНИЕ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗВИТИЕ”, организирана от Фондация „Наука и Образование” и СУБ, Слънчев бряг
 • Енгелс. Р. Юни 2011, София: Кръгла маса, организирана от БНК – ОМЕП: „Взаимодействие между институции и НПО: културно-образователни практики в подкрепа на детството“.
 • Енгелс, Р. Април, 2012, Велико Търново: V Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“.

Kонференции в чужбина:

 • Engels, R. Ноември 2010: ATHENS DIALOGUE Conference, organized by the Onassis Foundation, 24th – 27th November 2010, Athens, Greece.
 • Engels, R. Август 2010: International Conference on topic: “Cultural Integration and Immigration in Modern Society: Interdisciplinary Perspective”, Odessa, Ukraine
 • Engels, R. Март 2010: International Conference on topic: Early Childhood Policy and Pedagogy in the 21st century – An International Debate, convened by Anglia Ruskin University (Publisher: Routledge); Chelmsford, England.
 • Енгелс. Р. Септември 2009, Виена, Австрия: Участие в предварителната ежегодна конференция на Европейската асоциация за изследвания в образованието (EЕRА), проведена и организирана от Университета във Виена.
 • Енгелс. Р. 25 Септември 2009, Будапеща, Унгария: Участие в докторантска конференция на Факултета по социология и социална антропология на Централноевропейския университет.
 • Енгелс. Р. 28-30 април 2009, Ермуполи, Гърция: Официален представител на Българския национален комитетет по предучилищно образование (ОМЕП) в Европейската регионална среща на Световната организация ОМЕП, и участие в конференцията под надслов: „Съвременни проблеми на предучилищното образование в Европа: да изградим бъдещето”, с презентация на тема „Умения за интерпретиране на иносказателността на пословици поговорки”. Участие в международния научен комитет на конференцията.
 • Енгелс. Р. 3-6 септември, 2008, Ставангер, Норвегия: 18-та ежегодна конференция на EECERAЕвропейската асоциация за изследвания в областта на предучилищното образование (неприсъствала лично). Участие като съавтор в съвместна презентация на тема “Учене и оценяване – предизвикателства за младите специалисти в пет европейски страни” (в съавторство с THEODORA PAPATHEODOROU, PAULETTE LUFF,- JALE BALEBAN-SALIAnglia Ruskin University, Великобритания; LUDO HEYLEN - Catholic University Leuven, Белгия; ANNELI NIIKKO – University of Joensuu, Финландия
 • Енгелс. Р. 28 август – 1 септември 2007 , Прага, Чехия: Участие с постер-презентация в 17-та ежегодна конференция на EECERA (Европейската асоциация за изследвания в областта на предучилищното образование) , посветена на Виготски
 • Енгелс. Р. 21-23 май 2007, Чанаккале, Турция: Участие с презентация в Първа съвместна среща по предучилищно образование, организирана от Факултета по образование на Университета в Чанаккале.
 • Енгелс. Р. 19-21 юли 2006, Кеймбридж, Великобритания EARLI SIG 16: Metacognition Conference, организирана от Факултета по образование на Университета в Кеймбридж. Участие с постер-презентация.

Одобрени участия в проекти:

 • Енгелс. Р. Член на екипа, работещ по научно-изследователски проект по фонд „Научни изследвания” на тема: „Университетски център за трансгранични българистични изследвания”, започнал 2008 година. Ръководител на проекта: проф. д-р П. Карагьозов.
 • Енгелс. Р. Съавтор в научно-изследователски проект на тема: “Учене и оценяване - предизвикателства за младите специалисти в пет европейски страни”, (2007-2008) , в съавторство с THEODORA PAPATHEODOROU, PAULETTE LUFF, JALE BALEBAN-SALIAnglia Ruskin University, Великобритания; LUDO HEYLEN - Catholic University Leuven, Белгия; ANNELI NIIKKO – University of Joensuu, Финландия
 • Енгелс. Р. Организатор и контактно лице на доброволен педагогически стаж (на обменни начала) на 26 студенти в базови за ФНПП детски градини, както и визита на петима техни преподаватели от Haute Ecole Francisco Ferrer, Official high school of Brussels, Pedagogical section – Брюксел, Белгия.

Специализации в чужбина:

 • Енгелс. Р. Октомври 2010: Сундсвал, Швеция, „Учене през целия живот” (подпрограма „Учебни визити”, Договор Ν LLP-2010-SV-24). Участие в учебна визита на тема „Възможности за обучение в предучилищна възраст”
 • Енгелс. Р. Септември – октомври 2009, Централноевропейски университет , Будапеща, Унгария. Стипендия на Централноевропейския университет за чуждестранни гостуващи изследователи (един месец). Гостуващ изследовател във Факултета по социология и социална антропология на Централноевропейския университет в Будапеща, Публична лекция пред студенти и колеги от Централноевропейския университет (29 септември 2009) на тема: „Педагогически аспекти на интеграцията на децата на българските имигранти в гръцкото общество”.
 • Енгелс. Р. 2007: Aтински университет, Атина, Гърция. Стипендия на Министерството на образованието и вероизповеданията на Република Гърция, спечелено чрез конкурс на Министерството на образованието и науката на Република България.
 • Енгелс. Р. Октомври 2006, Католически университет Льовен, Белгия: Програма Сократ, Коменски, 2.2. Участие в едноседмичен квалификационене семинар на тема “Подобряване качеството на предучилищното и началното училищно образование: образование, базирано на опита”, организиран съвместно от Католическия университет в Льовен, и Европейския институт за висше образование в Брюксел.
 • Енгелс. Р. Юли-август 2006, Университет Кеймбридж, Великобритания. Едномесечна стипендиантска програма Cambridge Colleges’ Hospitality Scheme, финансирана от Фондация “Отворено общество” и Homerton College, University of Cambridge. Гостуващ учен във Факултета по образование и Homerton College на Университета в Кеймбридж.

Ас. д-р Магдалена Стоянова: научна дейност (до 2012 г.)

вторник, 4 октомври, 2011 @ 08:52
Лора Спиридонова

ПУБЛИКАЦИИ

Студии и статии:

 • Стоянова, М. Динамика на педагогическото взаимодействие през погледа на педагога. – сб. с материали от VI Национална конференция по предучилищно образование, 21 – 23 април, 2013, с. 52-56.
 • Стоянова, М. Педагогически модел за разрешаване на противоречия в поведението на детето от предучилищна възраст. - Годишник на Софийския Университет, изд. СУ “Св. Климент Охридски”, Годишник на Факултет по Начална и Предучилищна Педагогика, 2012 (под печат).
 • Стоянова, М. Апробиране на модел на социално-ориентирано поведение и превенция на агресивни прояви в предучилищните институции. - сборник с материали, том I, от Научно-практическа конференция на тема: „Превенция на агресията в предучилищна възраст”, Шумен, 8 - 9 ноември 2012, 73-80.
 • Стоянова, М. Педагогически модел за разрешаване на противоречия в поведението на детето от предучилищна възраст. сборник и CD с материали от Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012: http://dox.bg/files/dw?a=30bd8298c7
 • Стоянова, М. Интерактивни форми за промяна на насочеността на децата при ориентиране в света. – CD с материали от Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 • Spiridonova, L., Stoyanova, M., Kozareva, V., Gyrova, V., Gyrov, D. Interactive Training in Pedagogical Competencies at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. - Journal of Preschool and Elementary School Education, 2012, 59-80: http://www.ignatianum.edu.pl/-page_1355.html
 • Стоянова М., Иновативни технологии в подготвителна група/клас. – сб. с материали от V Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 25-28 април, с. 223-226, Велико Търново, 2012.
 • Стоянова М., Модели за приобщаващ игров тренинг за деца и родители. – Годишно научно-методическо списание „Иновации в обучението и познавателното развитие“, бр. 2, 2011, Бургас, 45-48.
 • Стоянова М., Ролята на детската градина за проиобщаване към семейните традиции в детството, сп. Предучилищно възпитание, бр. 5/2011
 • Стоянова М., Модели за приобщаващ игров тренинг за деца и родители, сп. Предучилищно възпитание, бр. 6/2011
 • Стоянова М., Модели за овладяване на картината за света и компетенции за учене в подготвителна група, в сб. с материали от ІV национална конференция в Стара Загора – 2011 г.
 • Гюров, Д., Б. Ангелов, В. Козарева, Л. Малинова, Л. Спиридонова, Т. Велинова, М. Стоянова, В. Гюрова. (в колективна студия), „Разрешаване на противоречия при усъвършенстване на интегративни междупредметни връзки“ в студия „Единната социално-педагогическа система „детска градина – начално училище“ в контекста на европейските образователни приоритети. – Годишник на Софийския Университет, изд. СУ “Св. Климент Охридски”, Годишник на Факултет по Начална и Предучилищна Педагогика, 2011 (под печат)
 • Стоянова М., (в съавторство с Р. Пенев и др. в колективна студия), «Усъвършенстване на познавателния опит при прехода детска градина-първи клас чрез междупредметни връзки“, и „Анализ на резултатите за развитие на противоречията при усъвършенстване на опита при междупредметни връзки“, в студия „Вербалната агресия в предучилищна възраст, Количествени качествени характеристики и специфики», Годишник на СУ, ФНПП, том 103, 2010.
 • Spiridonova, L., M. Stoyanova, T. Velinova, D. Gyurov, V. Gyurova. Bulgarian Pre-school Features in European Educational Space. – Journal of Balkan Ecology, vol. 13, No 4, 2010, 417 – 422.

 • Стоянова М., Противоречивите ситуации при прехода „детска градина – първи клас“- Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, бр. 1, Бургас, 2010.

 • Стоянова М., Образователни технологии и противоречиви ситуации при ориентирането в социалния свят, Благоевград, 2010.

 • Стоянова, М., Европейските ценности в образованието и мисията на детската градина и началното училище, в Сб. с материали „Водим бъдещето за ръка» от Първа национална среща по предучилищно възпитание и подготовка, Ловеч, ИК Сафо, 2008.

 • Стоянова, М., Проблемноориентирано обучение чрез СИП за осъзнаване на устойчивия живот в началното училище. – сб. „Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика, София, 2007.

Учебници и учебни пособия:

 • Стоянова М. (в съавторство), “ Здравейте приятели!“, Книга за детето за предучилищна група в детската градина – 5 – 6-годишни, образователно направление „Социален свят“, изд. Просвета, С. 2006-2011 (преиздадено).
 • Стоянова М. (в съавторство), Книга за учителя, за предучилищна група в детската градина – 5 – 6-годишни, Направление, “Социален свят”, изд. Просвета, С., 2006-2011 (преиздадено).

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ИЗЯВИ

Национални конференции:

 • Стоянова, М. VI Национална конференция по предучилищно образование, 21 – 23 април, 2013.
 • Стоянова, М. Научно-практическа конференция на тема: „Превенция на агресията в предучилищна възраст”, Шумен, 8 - 9 ноември 2012.
 • Стоянова, М. Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 • Стоянова, М. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012.
 • Стоянова, М. V Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 25-28 април, Велико Търново, 2012.
 • Стоянова, М., Кръгла маса, организирана от БНК – ОМЕП: „Взаимодействие между институции и НПО: културно-образователни практики в подкрепа на детството“, юни 2011, София.
 • Стоянова, М. научно съобщение, научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 28-31 август, 2011, Бургас.
 • Стоянова, М. научно съобщение, Четвърта национална конференция по предучилищно възпитание – Стара Загора, 31 март – 2 април 2011.
 • Стоянова, М., научно съобщение, Юбилейна научна конференция „Съвременното образование – мисия и визии“, Благоевград, 2010.
 • Стоянова, М., научно съобщение, „Иновации в обучението и познавателното развитие“, Бургас, 2010.
 • Стоянова, М., научно съобщение, Научна конференция „Иновации в подготовката на кадри за социална работа“, Стара Загора, 2010.
 • Стоянова, М., научно съобщение, Водим бъдещето за ръка, Първа национална среща по предучилищно възпитание и подготовка, Ловеч, ИК Сафо, 2008.
 • Стоянова, М., научно съобщение, Пета есенна научна конференция на ФНПП, 05 – 08 септември, 2007.

Международни конференции:

 • Стоянова, М., Communication, Innovation and New Methods in Foreign Language Teaching.” International Conference, Faculty of Classical and Modern Philology and Faculty of Preschool and Primary School Education, Sofia University, Sofia, 14 Sept., 2009.

  Одобрени проекти:

 • Стоянова, М., Член на научния колектив по изследователски проект на тема: Превенция на рискове и опасности в подготвителна група/клас, ръководител проф. Д. Гюров, СУ „Св. Климент Охридски“, 2012.

 • Стоянова, М., Член на научен колектив по Проект по „Разработване на система за оценяване на качеството на средното образование“, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на Европейски социален фонд , координатор на групата д-р Надежда Райчева, 2011.

 • Стоянова, М., Член на научния колектив по изследователски проект на тема: Педагогическото взаимодействие – систематизиране на критерии за наблюдение на модели по образователни направления, ръководител проф. Д. Гюров, СУ „Св. Климент Охридски“, 2011.

 • Стоянова, М., Член на научния колектив по изследователски проект на тема: Единната социално-педагогическа система „детска градина – начално училище“ в контекста на европейските образователни приоритети, ръководител проф. Д. Гюров, СУ „Св. Климент Охридски“, 2010.

Творчески, художествени и други изяви:

Ас. Гергана Михайлова: научна дейност (до 2012 г.)

вторник, 4 октомври, 2011 @ 07:31
Лора Спиридонова

ПУБЛИКАЦИИ

Студии и статии:

 • Михайлова, Г. Изобразителното изкуство за развитието на изобразителната грамотност и изразителност. – сп. Предучилищно възпитание, 2011, кн. 3.
 • Михайлова, Г. Общуването родители – деца в контекста на виртуалните и художествени послания. – сп. Предучилищно възпитание, 2011, кн.4.
 • Михайлова, Г. Влияние на изобразителното изкуство върху развитието на изобразителната грамотност и изразителност в рисунката на децата от подготвителна група и първи клас. – сб. от IV Национална конференция по предучилищно възпитание, Стара Загора, 2011.
 • Гюров, Д., Л. Ангелова, Г. Михайлова. Европейски приоритети за образователни стратегии и програми. – Годишно научно-методическо списание „Иновации в обучението и познавателното развитие“, бр. 2, 2011, Бургас.
 • Михайлова, Г. Влияние на илюстрацията за развитие на рисунките и пластиките на децата от подготвителна група и първи клас. – сб. от V Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, с. 113-114, 25-28 април, Велико Търново, 2012.
 • Михайлова, Г. Влияние на илюстрацията за развитие на изобразително творческата активност в дейността рисуване при деца от предучилищна възраст. – CD с материали от Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.

Учебници и учебни пособия:

 • Михайлова, Г. Приятели с учителя – книга за учителя за първа група, Анубис, С. 2010. Други автори: Ангелова, Л., Пл. Легкоступ, Г. Михайлова.
 • Михайлова, Г. Приятели с учителя – книга за учителя за втора група, Анубис, С. 2010. Други автори: Ангелова, Л., Пл. Легкоступ, Г. Михайлова.
 • Михайлова, Г. Приятели с учителя – книга за учителя за трета група, Анубис, С. 2010. Други автори: Ангелова, Л., Пл. Легкоступ, Г. Михайлова.

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ИЗЯВИ

Национални конференции:

 • Михайлова, Г. IV Национална конференция по предучилищно възпитание – Стара Загора, 31 март – 2 април 2011. Участие с доклад: „Влияние на изобразителното изкуство върху развитието на изобразителната грамотност и изразителност в рисунката на децата от подготвителна група и първи клас“.
 • Михайлова, Г. Кръгла маса, организирана от БНК – ОМЕП: „Взаимодействие между институции и НПО: културно-образователни практики в подкрепа на детството“, юни 2011, София.
 • Михайлова, Г. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“ – Бургас, 28-31 август, 2011.
 • Михайлова, Г. V Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 25-28 април, Велико Търново, 2012.
 • Михайлова, Г. Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.

Международни конференции:

 • Michajlova, G. Communication, Innovation and New Methods in Foreign Language Teaching.” International Conference, Faculty of Classical and Modern Philology and Faculty of Preschool and Primary School Education, Sofia University, Sofia, 14 Sept., 2009.

Михайлова, Г. Творчески, художествени и други изяви:

Гл. ас. д-р Лора Спиридонова: научна дейност (до 2012 г.)

вторник, 4 октомври, 2011 @ 07:28
Лора Спиридонова

Научни публикации

2004

Христова, Л. Игровите ситуации и немският език в предучилищна възраст. – сб. “Обучение и възпитание в началните училища, детските градини и специалните училищни заведения”. Доклади на Втора есенна научна конференция на Факултета по Начална и Предучилищна Педагогика – Китен, 2004., София, Веда Словена – ЖГ, 2004, 273 – 275.

2005

Христова, Л. От педагогика за чужденци към интеркултурно образование – преходът към единна концепция. – сб. “Осигуряване и оценяване качеството на обучение”. Доклади на Трета есенна научна конференция на Факултета по Начална и Предучилищна Педагогика – Китен, 2005., София, Веда Словена – ЖГ, 2005, 533 – 535.

2007

Спиридонова, Л. Особености на интеркултурната педагогика. – сб. “Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България”. Доклади на Петата есенна научна конференция на Факултета по Начална и Предучилищна Педагогика – Китен, 2007., 149-152, София, Веда Словена – ЖГ, 2007, 149 – 152.

2008

 1. Spiridonova, L. Pedagogic Technology for Improving Inter-cultural Competence of Children at Pre-school Age. – Journal of Balkan Ecology, vol. 11, No 1, 2008, 43 – 46.

 2. Спиридонова, Л. Толерантност към двусмислието и стереотипизация. – сп. Предучилищно възпитание, бр. 3, 2008, 36 – 38.

 3. Спиридонова, Л. Същност на интеркултурната компетентност в предучилищна възраст. – сп. Предучилищно възпитание, бр. 7, 2008, 34 – 39.

2009

 1. Спиридонова, Л. Система от игрови ситуации за възпитаване на емоционална отзивчивост. – сп. Предучилищно възпитание, бр. 2, 2009, 37 – 41.

 2. Спиридонова, Л. Компютърните игри и уважението към другостта. – сп. Предучилищно възпитание, бр. 10, 2009, 45 – 46.

 3. Спиридонова, Л. Игрите драматизации за възпитаване на вариативност на поведението. – сп. Предучилищно възпитание, бр. 9, 2009, 27 – 29.

 4. Спиридонова, Л. Общуване с различия чрез педагогическо взаимодействие в подвижните игри. – сб. „Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес“. Научна конференция посветена на 80 години спорт в Алма Матер, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2009, 73 – 80.

 5. Spiridonova, L. Social and cultural aspects of language learning. - International Congress on Intercultural Dialogue and Education at Uludag University “Human Beings, Society, Intercultural Dialogue and Education At The Beginning Of The 21st Century”, Bursa, Turkey, October 8-11, 2009.

 6. Спиридонова, Л. Автореферат на дисертация „Педагогически технологии за възпитаване на интеркултурна компетентност в предучилищна възраст“, София, 2009.

2010

 1. Спиридонова, Л. Теоретични предпоставки и експериментален модел за усъвършенстване на интеркултурната компетентност у децата в предучилищна възраст. – Годишник на Софийския Университет “Св. Климент Охридски” Факултет по начална и предучилищна педагогика, том 101, 2010, ISSN 0861-8216: http://62.44.105.4/LIBRARY/Godishnici/tom101.pdf

 2. Спиридонова, Л. Система от тренинги за усъвършенстване на интеркултурната компетентност на студентите. – Годишно научно-методическо списание Образование и технологии – „Иновации в обучението и познавателното развитие“, бр. 1 и CD с материали, Бургас, 2010, 54 - 56, ISSN 1314-1791: Бр.1/2010: http://itlearning-bg.com/magazines/Spisanie2010/

 3. Спиридонова, Л. Спортно-познавателните представи като аспект на интеркултурната компетентност в детството. – сборник с материали „Оптимизация и иновации в учебно-тренировъчния процес“, Втора международна научна конференция, София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2010, 49 – 53, ISSN 1314-2275.

 4. Spiridonova, L., M. Stoyanova, T. Velinova, D. Gyurov, V. Gyurova. Bulgarian Pre-school Features in European Educational Space. – Journal of Balkan Ecology, vol. 13, No 4, 2010, 417 – 422, , ISSN 1311-0527.

 5. Спиридонова, Л. За интеркултурната компетентност на студентите – бъдещи педагози. – сп. Предучилищно възпитание, бр. 8, 2010, 39 – 43.

 6. Спиридонова, Л. За конструктивната обратна връзка в образователните институции – сп. Предучилищно възпитание, бр. 10, 2010, 3 – 8.

 7. Спиридонова, Л. Педагогическа стратегия на многообразието. - Научна конференция „Иновации в подготовката на кадри за социална работа“, Стара Загора, 2010.

 8. Спиридонова, Л. Толерантност към двусмислието като компонент на интеркултурната компетентност в детството. – Юбилейна научна конференция „Съвременното образование – мисия и визии“, Благоевград, 2010.

2011

 1. Пенев, Р., И. Колева, Н. Александрова, В. Гюрова, Л. Пенева, Л. Спиридонова, Г. Георгиева, М. Илиева, М. Стоянова. Вербалната агресия в предучилищна възраст: количествени и качествени характеристики и специфики. – Годишник на Софийския Университет “Св. Климент Охридски” Факултет по начална и предучилищна педагогика, Том 103, ISSN 0861-8216, 2011: http://62.44.105.4/LIBRARY/Godishnici/tom103.pdf

 2. Спиридонова, Л. За интеркултурния контекст на комплексните игрови ситуации. – сп. Предучилищно възпитание, бр. 2, 2011, 6 – 9.

 3. Спиридонова, Л. Приемственост между детската градина и началното училище чрез интеркултурна педагогическа стратегия. – сб. от IV Национална конференция по предучилищно възпитание, Стара Загора, 2011, 41 – 42.

 4. Спиридонова, Л. За съвременните насоки на семейното възпитание в Германия – сп. Предучилищно възпитание, бр. 4, 2011, 41 – 44.

 5. Гюров, Д., Б. Ангелов, В. Козарева, Л. Малинова, Л. Спиридонова, Т. Велинова, М. Стоянова, В. Гюрова. Единната социално-педагогическа система „детска градина – начално училище“ в контекста на европейските образователни приоритети. – Годишник на Софийския Университет “Св. Климент Охридски” Факултет по начална и предучилищна педагогика.

 6. Спиридонова, Л. Педагогически концепции за играта. – сп. Предучилищно възпитание, бр. 6, 2011, 12 – 15.

 7. Спиридонова, Л. Интеркултурни дименсии на игровите ситуации. – Годишно научно-методическо списание, бр. 2 и CD с материали от Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31. август, 2011, Бургас, с. 37 – 40, ISSN 1314-1791: Бр. 2/2011: http://itlearning-bg.com/magazines/Spisanie2011/

2012

 1. Spiridonova, L. Identity of Personality. – Journal of Balkan Ecology, vol. 13, No 3, 2012, 247 – 257, ISSN 1311-0527.

 2. Spiridonova, L., Stoyanova, M., Kozareva, V., Gyrova, V., Gyrov, D. Interactive Training in Pedagogical Competencies at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. - Journal of Preschool and Elementary School Education, 2012, 59-80: http://www.ignatianum.edu.pl/-page_1355.html, ISSN 2084-7998

 3. Спиридонова, Л. Превенция на рискове и опасности чрез възпитаване на самоуважение в предучилищна възраст. - Годишно научно-методическо списание, бр. 3 и CD с материали от Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012, , с. 63-66, ISSN 1314-1791: Бр. 3/2012: http://itlearning-bg.com/magazines/Spisanie2012/

 4. Спиридонова, Л. Модел за интеркултурна комуникация и неговите импликации върху педагогическото взаимодействие. – CD с материали от Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012, ISBN 978-954-524-842-9

 5. Спиридонова, Л. Превенция на агресията в предучилищна възраст чрез възпитаване на интеркултурна компетентност. - сборник с материали, том II, от Научно-практическа конференция на тема: „Превенция на агресията в предучилищна възраст”, Шумен, 8 - 9 ноември 2012, 49-56, ISBN 978-954-2936-07-7.

2013

 1. Спиридонова, Л. Интеркултурна компетентност и игра. Интерактивен тренинг за педагози и деца, изд. Парадигма, София, 2013, 284 с., ISBN 978-954-326-190-1

 2. Spiridonova, L., М. Stoyanova, V. Kozareva. Attitudes and Competences of Students from the Faculty of Primary and Preschool Education at Sofia University Regarding Risks and Threats Prevention in Preschool. - Journal of Preschool and Elementary School Education, 2013, под печат.

 3. Спиридонова, Л. Тренингите като качествени методи в изследването на идентичността. – CD с материали от Юбилейна международна научна конференция на тема “50 години Великотърновски Университет “Св. св. Кирил и Методий”, 10 май 2013, ISBN 978-619-208-001-3

 4. Спиридонова, Л. Приемственост между детската градина и началното училище чрез ключови квалификации на педагозите. – сборник с материали от Шеста научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка“ (МОМН и РИО-Варна), 21 – 23 април, 2013, с. 94-97, ISBN 978-954-579-971-6. (сборник)

 5. Гюров, Д., И. Колева, Р. Пенев, Л. Спиридонова, Д. Данов, М. Стоянова. Първи учебен свитък за едногодишно специализирано обучение (ЕСО) във висши училища с цел придобиване на допълнителна квалификация/преквалификация Детски учител/Начален учител – „Мобилност на педагога и модулна интеракция в единната система „детска градина – начално училище“: Моделни технологии за учителя на XXI век, МОН, София, 2013, с. 105 – 109, ISBN 978-954-07-3623-5.

2014

 1. Спиридонова, Л. Модел за педагогическа рефлексия на интеркултурната компетентност, изд. Парадигма, София, 2014, 192 с., ISBN 978-954-326-221-2

 2. Гюровa, В., Д. Гюров, Л. Малинова, Б. Ангелов, М. Баева, Л. Пенева, Р. Пенев, Р. Енгелс Л. Спиридонова, Г. Михайлова, М. Стоянова. Втори учебен свитък за едногодишно специализирано обучение (ЕСО) във висши училища с цел придобиване на допълнителна квалификация/преквалификация Детски учител/Начален учител – „Мобилност на педагога и модулна интеракция в единната система „детска градина – начално училище“: Модулно институционално образование на децата в детската градина, МОН, София, 2014, с. 15 – 29, ISBN 978-954-07-3624-2.

 3. Спиридонова, Л. Задължителната предучилищна подготовка – гаранция за равен шанс при постъпване в първи клас чрез възпитаване на интеркултурна компетентност в бинарни ситуации. - Седма национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 27 – 29 април, 2014, Сливен, с. 79-81.

 4. Стоянова, М., Л. Спиридонова, Д. Коларска, С. Бошнакова, 2014. Програмна система „АБВ@игри“, Книга за учителя: 5 – 6-годишна възраст, Просвета, София, ISBN 978-954-01-2855-9

 5. Спиридонова, Л., М. Стоянова, Д. Коларска, С. Бошнакова, 2014. Програмна система „АБВ@игри“, Книга за учителя: 6 – 7-годишна възраст, Просвета, София, ISBN 978-954-01-2860-3

 6. Коларска, Д., М. Стоянова, Л. Спиридонова и др., 2014. Програмна система „АБВ@игри“, 5 – 6-годишни, 3. кн., Просвета, София, ISBN 978-954-01-2853-5

 7. Коларска, Д., М. Стоянова, Л. Спиридонова и др., 2014. Програмна система „АБВ@игри“, 6 – 7-годишни, 3. кн., Просвета, София, ISBN 978-954-01-2858-0

 8. Спиридонова, Л., М. Стоянова, Д. Коларска и др., 2014. Програмна система „АБВ@игри“, 5 – 6-годишни, 4. кн., Просвета, София, ISBN 978-954-01-2854-2

 9. Спиридонова, Л., Д. Коларска, М. Стоянова и др., 2014. Програмна система „АБВ@игри“, 5 – 6-годишни, 1. кн., Просвета, София, ISBN 978-954-01-2851-1

 10. Спиридонова, Л., М. Стоянова, Е. Витанова и др., 2014. Програмна система „АБВ@игри“, 6 – 7-годишни, 2. кн., Просвета, София, ISBN 978-954-01-2857-3

 11. Стоянова, М., Л. Спиридонова, Д. Коларска и др., 2014. Програмна система „АБВ@игри“, 5 – 6-годишни, 2. кн., Просвета, София, ISBN 978-954-01-2852-8

 12. Стоянова, М., Л. Спиридонова, Д. Коларска и др., 2014. Програмна система „АБВ@игри“, 6 – 7-годишни, 1. кн., Просвета, София, ISBN 978-954-01-2856-6

 13. Стоянова, М., Д. Коларска, Л. Спиридонова и др., 2014. Програмна система „АБВ@игри“, 6 – 7-годишни, 4. кн., Просвета, София, ISBN 978-954-01-2859-7

2015

 1. Спиридонова, Л. Модел за рефлексия на интеркултурната компетентност. – Годишник на Софийския Университет “Св. Климент Охридски” Факултет по начална и предучилищна педагогика, том 106, 2015, 63 – 82, ISSN 0861- 8216

 2. Спиридонова, Л. Параметрите на детския проект като технология за учене през целия живот. – Осма национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 22 – 24 април, 2015, Плевен, с. 120-122. ISBN 978-619-207-016-8

 3. Спиридонова, Л., М. Стоянова, Д. Коларска, E. Витанова, И. Иванов, С. Бошнакова, 2015. Програмна система „АБВ@игри“, Книга за учителя: 4 – 5-годишна възраст, Просвета, София, ISBN 978-954-01-3074-3

 4. Коларска, Д., Л. Спиридонова, М. Стоянова и др., 2015. „Есен“ - Програмна система „АБВ@игри“, 4 – 5-годишни, Просвета, София, ISBN 978-954-01-3070-5

 5. Спиридонова Л., М. Стоянова, Д. Коларска. и др., 2015. „Зима“ - Програмна система „АБВ@игри“, 4 – 5-годишни, Просвета, София, ISBN 978-954-01-3071-2

 6. Стоянова, М., Д. Коларска, Л. Спиридонова. и др., 2015. „Пролет“ - Програмна система „АБВ@игри“, 4 – 5-годишни, Просвета, София, ISBN 978-954-01-3072-9

 7. Стоянова, М., Л. Спиридонова, Е. Витанова,. и др., 2015. „Лято“ - Програмна система „АБВ@игри“, 4 – 5-годишни, Просвета, София, ISBN 978-954-01-3073-6

 8. Spiridonova, L. Defining the terms “culture”, “interculturality” and “multiculturality” as research aspects of electronic training in the subject “Games and intercultural competencies in the kindergarten”. – Иновативно обучение в 21 век, издателство Полиграфюг АД, ISBN 978-619-7240-17-7, 152-172.

2016

 1. Spiridonova, L. Characteristics and advantages of using an e-learning system for training of pre-school and primary school teachers. – Je-LKS Journal of e-Learning and Knowledge Society, The Italian e-Learning Association Journal, Vol. 12, n.1, 2016, Focus on: Performing Arts, Media and Training, ISSN: 1826-6223 | eISSN: 1971-8829, 53-63.

 2. Спиридонова, Л. Детска градина за всички – интеграция чрез система от бинарни игрово-познавателни ситуации за възпитаване на интеркултурна компетентност в предучилищна възраст. - Девета национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 11 – 13 май, 2016, Пазарджик, с. 55-57, ISBN 978-954-561-409-5

Проекти

 1. Педагогическото взаимодействие – систематизиране на критерии за наблюдение на модели по образователни направления, НИС, ръководител проф. Д. Гюров, 2011.
 2. Разработване на модел за превенция на рискове и опасности в предучилищна група/клас“: НИС 91/09.05.2012, ръководител проф. Д. Гюров, 2012.

 3. Обучител по проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” за провеждане на едногодишно специализиращо обучение (ЕСО) във висши училища за придобиване на допълнителна квалификация/преквалификация “детски/начален учител” с цел повишаване на квалификацията на млади педагогически специалисти, 2013 – 2014.

 4. Бенефициент по проект „Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учени за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии” Договор: BG051PO001-3.3.06 – 0045 по схема BG051PO001-3.3.06 “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”, 2013 – 2015 г.

 5. Виртуалната детска градина“ като иновативно мултимедийно пространство за практическата подготовка на студентите-бъдещи педагози“, НИС No 911, ръководител проф. д-р Весела Гюрова, 2015.

Доц. д-р Екатерина Софрониева: научна дейност (от 2006 г. до 2012 г.)

вторник, 4 октомври, 2011 @ 07:20
Лора Спиридонова

ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

 • Софрониева, Е., Тошева Д. Преподавателят, детето и английският език. Bonjour, Hello, Olla… – В: Проблеми на ранното чуждоезиково обучение, трета част, В. Търново: Faber, 2006, с. 62-105.
 • Софрониева, Е. Тошева Д. Празници и тържества. Bonjour, Hello, Olla… – В: Проблеми на ранното чуждоезиково обучение, четвърта част, В. Търново: Faber, 2007, с. 211-222.
 • Софрониева, Е. Тошева Д. Преподавателят, детето и английският език. Bonjour, Hello, Olla… (с. 347-382); Празници и тържества. Bonjour, Hello, Olla…(с. 383-389) в „Университетски курс по ранночуждоезиково обучение” със съставители Шопов, Т., Малинова, Л. и Вълканова В. (преиздадени), София: Унив. изд. “Св. Кл. Охридски”, 2008, с.347-389.
 • Sofronieva, E. “In Quest of the Language Bridge” in (Ed. Francis Jarman) “Intercultural Communication in Action” (Washington, 2011г., in press)

Студии и статии:

 • Шопов, Т., Софрониева, Е. Анализ на състоянието на подготовката на учители по чужд език в България и препоръки за модернизация. В: Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция: четвърта есенна научна конференция на ФНПП, Китен 18-22 септември. – София: Веда Словена – ЖГ, 2006, с.113-119.
 • Шопов, Т., Софрониева, Е. Болонският процес и езиковото обучение във висшето образование. В: Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България: пета есенна научна конференция на ФНПП Китен 05 – 08 септември. – София: Веда Словена – ЖГ, 2007, с.128-132.
 • Софрониева, Е., Шопов, Т. Аспекти на дистанционното езиково обучение. В: Преподаване, учене и качество във висшето образование – 2007. Съвременни измерения в дистанционното обучение: трета международна научно-практическа конференция на МВБУ, Правец 15-16 юни. – София: МВБУ, 2007, с.251-257.
 • Софрониева, Е. Магическият учител – изследване на емпатията в езиковото обучение. В: Преподаване, учене и качество във висшето образование – 2010. Научни изследвания – висше образование – иновации: седма международна научно-практическа конференция на МВБУ, Правец 18-19 юни. – София: МВБУ, 2011, с.95-102.
 • Софрониева, Е. Обучение и подготовка на учители по чужд език. В: Най-добрия начин да предскажем бъдещето е, като го създаваме: четвърта национална конференция по предучилищно възпитание, Стара. Загора, 31 март-02 април – Стара Загора: МОМН,Регионален инспекторат по образованието, с.39-40.
 • Sofronieva, E. “The Efficacy of the Narrative Format Model in Early Childhood Teacher Preparation”. В: “Годишник на Софийския Университет „Св. Климент Охридски” Факултет по начална и предучилищна педагогика (2011г., под печат).
 • Шопов, Т., Софрониева, Е. Европейската политика за многоезичие – от Малуф до Европа 2020. В: Преподаване, учене и качество във висшето образование – 2011. Висшето образование в България и стратегия „Европа 2020”: осма международна научно-практическа конференция на МВБУ, София 17-18 юни. – София: МВБУ, 2011, с.362-367.
 • Софрониева, Е. Играта в наративното обучение по съвременни езици на деца. В: сп. Предучилищно възпитание, 6, 2011г., с.16-18.
 • Софрониева, Е. Мотивация, комуникация и принципът на „билингвизъм“ в ранното чуждоезиково обучение. В: Годишно научно-методическо сп. „Образование и технологии“,2, 2011, с.219-221.
 • Софрониева, Е. Въвеждане на модела на наративния формат в чуждоезиковото обучение на учители, студенти и деца. В: сп. Предучилищно възпитание, 2011г.
 • Софрониева, Е. Следдипломна квалификация на учители по чужд език в начален етап – съвременни измерения и предизвикателства. – CD с материали от Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ИЗЯВИ

Национални конференции:

 • Софрониева, Е. Четвърта есенна научна конференция на ФНПП, Китен 18-22 септ. 2006. Участие с доклад: „Анализ на състоянието на подготовката на учители по чужд език в България и препоръки за модернизация”.

 • Софрониева, Е. Пета есенна научна конференция на ФНПП, Китен 05-08 септ. 2007. Участие с доклад: „Болонският процес и езиковото обучение във висшето образование.”
 • Софрониева, Е. Кръгла маса, организирана от БНК – ОМЕП: „Взаимодействие между институции и НПО: културно-образователни практики в подкрепа на детството“, юни 2011, София.
 • Софрониева, Е. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“ – Бургас, 28-31 август 2011. Участие с доклад: „Мотивация, комуникация и принципът на „билингвизъм“ в ранното чуждоезиково обучение
 • Софрониева, Е. Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.

Международни конференции:

 • Софрониева, Е. Трета международна научно-практическа конференция на международно висше бизнес училище, Ботевград. Конкурентни стратегии във висшето образование, Правец, 16-17 юни 2006. Участие с доклад: „Обучение на учители по езици и учене през целия живот”.
 • Софрониева, Е. Четвърта международна научно-практическа конференция на международно висше бизнес училище, Ботевград. Съвременни измерения в дистанционното обучение, Правец, 15-16 юни 2007. Участие с доклад: „Аспекти на дистанционното езиково обучение”.
 • Sofronieva, E. International Conference, Faculty of Classical and Modern Philology and Faculty of Preschool and Primary School Education, Sofia University, Sofia, 14 Sept., 2009. – “Dinocrocs Go to Sofia University. First results of Sofia University trainings”.
 • Софрониева, Е. Участие в международна конференция и срещи за обмяна на опит, Университет Чанакале, Турция, 20-23 май 2007.
 • Софрониева, Е. Международен форум – гр. Юваскила, Финландия, съвместно с Министерство на образованието и науката, 13-16 ноември 2007. Участие с доклад: „Бакалавърски и магистърски програми към Факултета по начална и предучилищна педагогика, Софийски университет “Св. Климент Охридски”.
 • Софрониева, Е. Седма международна научно-практическа конференция на международно висше бизнес училище, Ботевград. Научни изследвания – висше образование – иновации. Правец, 18-19 юни 2010г. Участие с доклад: „Магическият учител – изследване на емпатията в езиковото обучение”
 • Софрониева, Е. Осма международна научно-практическа конференция на международно висше бизнес училище, Ботевград. Висшето образование в България и стратегия „Европа 2020”. София, 17-18 юни 2011г. Участие с доклад: „Европейската политика за многоезичие - от Малуф до Европа 2020”.

Творчески, художествени и други изяви:

Брой на цитирания:

 • Sofronieva, E., Shopov, T., Tanushev, S. (2010). Empathy Quotient (EQ) – Bulgarian. (online). Autism Research Centre based at the University of Cambridge in the UK.

http://www.autismresearchcentre.com/arc_tests

Одобрени проекти:

 • Софрониева, Е. ELTAE – GRUNTVIG-1 референтен №113695-CP-2004-1-G1. Ключов експерт/ обучител и лектор: Представяне на модула на СУ “Characteristics and principles of adult language learning and instructional design” на пилотен курс, Вилнюс, Литва (20-27.09.2005 г.)
 • Софрониева, Е. ELTAE – GRUNTVIG-3 Ключов експерт/ обучител и лектор: Обучение на преподаватели по езици от европейския съюз. Изнасяне на 2 обучения/семинара: модула на СУ “Characteristics and principles of adult language learning and instructional design” и модула “Teaching Beginners and Mixed-Ability Groups”, Институт за обучение на преподаватели Alpha-Beta, Болзано, Италия (14-18.05.2006 г.)
 • Софрониева, Е. The Adventures of Hocus and Lotus. “Dinotour. The Dinocrocs Travel to the Balkans” – Transfer of Innovative Methodology for Teaching Languages to Young learners”. Проект на Леонардо Да Винчи 2007- BG – референтен №: LLP-LdV TOI-2007-BG-166013 за трансфер на иновации. Участие в обучение и оценка на наративната учебна методика приложена в педагогическата система „Хокус и Лотус” по съвременни езици на деца, Фабро, Италия (4-10 май 2008 г.). Международна среща: участие с доклад: „Възможности за въвеждане на наративния модел по ранно чуждоезиково обучение в програмите предлагани от ФНПП. Първоначални резултати от провежданите обучения”. Яши, Румъния (3-6 юни 2009 г.)
 • Софрониева, Е. Проект на Леонардо Да Винчи „Office InterActors – Развиване на основни и професионални умения на бенефициенти от сферата на бизнеса и администрацията чрез интернетно–базирано обучение по игрово разрешаване на проблеми”– ключов експерт/обучител (декември 2008г. – декември 2009г.). Международна проектна среща, Сан Себастиян, Испания (11-14 декември 2008г). Обучение на обучители, Яши, Румъния (9-15 февруари, 2009г.)
 • Софрониева, Е. „Анализ на педагогически практики за приобщаващо образование” – проект по договор №138 от 15.05.2009 за научни изследвания с ръководител проф. Мария Баева на Факултета по начална и предучилищна педагогика, СУ „Климент Охридски”. Изучаване на чужд опит и педагогическите практики за приобщаващо образование по чужд език на Римския Университет “Sapienza” и дискусии за по-нататъшното им прилагане у нас. Рим, Италия (8 -12 декември 2009)
 • Софрониева, Е. „Обучение на учители по чужд език” – проект на Факултета по класически и нови филологии, СУ „Климент Охридски” по договор с МОН № Дб1 – 1265 от 20.12.2007г. Научно ръководство на проекта и преподавател по английски език, методика и практика на чуждоезиковото обучение (01. 2008г. – 01. 2011г.)
 • Софрониева, Е. „Анализ на образователни стратегии в мултикултурна среда” – проект по договор №096 от 03.04.2010 за научни изследвания с ръководител проф. Мария Баева на Факултета по начална и предучилищна педагогика, СУ „Климент Охридски”. Изучаване и обмяна на опит с Римския Университет “Sapienza” и дискусии за последваща съвместна работа по прилагането на образователни стратегии в мултикултурна среда при изучаване на чужд език. Рим, Италия (27.10 – 02.11. 2010г.)
 • Софрониева, Е.„Модели за приобщаване на деца със специфика на образователните потребности” проект с по договор №117 от 15.04.2011 по НИС с ръководител проф. Мария Баева, СУ ”Св.Кл.Охридски”.

Специализации в чужбина:

 • Софрониева, Е. 4-10 май 2008 г., Фабро, Италия – обучение по методика на чуждоезиковото обучение. Наративната учебна методика приложена в педагогическата система „Хокус и Лотус” по съвременни езици на деца. Сертификат.
 • Софрониева, Е. 2008 – до момента – докторант по психология, Факултет по медицина и психология, Римски Университет “Sapienza”, Италия. Научен ръководител Prof. Traute Taeschner. “Psicologia dell’orientamento e dei processi di apprendimento” (“Psychology of Career Guidance and Learning Strategies”). Психология на кариерното развитие и образователни стратегии.

Доц. д-р Вероника Вълканова: научна дейност (от 2006 г.)

вторник, 4 октомври, 2011 @ 07:09
Лора Спиридонова

ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

 • Вълканова, В. Социализация на децата в технологична среда. С., УИ “Св. Климент Охридски”, 2006. ISBN 10: 954-07-2473-2, ISBN 13: 978-07-2473-7

Студии и статии:

 • Вълканова, В. Ранното чуждоезиково обучение и новите технологии. − В: Проблеми на ранното чуждоезиково обучение, Трета част. В.Търново, Faber, 2006, с. 105−116.
 • Вълканова, В. Социално-технологичната култура на децата като функция на нагласите на педагозите към ИКТ. (в съавт. с Г.Дерменджиева) – В: сб. “Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на Европейската интеграция”. С., Веда Словена – ЖГ, 2006, с. 125-129.

 • Вълканова, В. Приказките на Андерсен в интерактивната виртуална среда – глобализиране на универсалните им послания. – В: сб. “200 години Ханс Кристиян Андерсен. Образователни постижения и творчество”. Faber, В.Търново, 2006, с. 79-86.

 • Вълканова, В. Проблеми на социализацията на децата в информационното общество. − В: сб. “Образованието в глобализиращия се свят”. В.Търново, ВТУ, 2006.

 • Вълканова, В. Ранното чуждоезиково обучение и информационната грамотност на децата. − В: Проблеми на ранното чуждоезиково обучение, Четвърта част. В.Търново, Faber, 2007, с. 194−210.

 • Вълканова, В. Педагогически модел за изграждане на социални умения у 5−7-годишни деца в технологична среда. − Годишник на СУ – ФНПП, Том 97, 2007, с. 113−134.

 • Вълканова, В. Съвременни образователни параметри на информационната грамотност. – В: сб. “Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България”. С., Веда Словена – ЖГ, 2007, с. 132−136.

 • Вълканова, В. Телевизията за деца в информационната ера − опитът на Би Би Си. − Предучилищно възпитание, бр. 7/2007, с. 36-41.

 • Вълканова, В. Съвременната занималня – извънкласната образователна “ниша”. – В: сб. “120 години Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ и развитие на педагогическата наука”, С., Веда Словена – ЖГ, 2008.

 • Вълканова, В. Параметри на ефективното взаимодействие между учители и медиатори в контекста на интеркултурното образование. – В: Педагогическа дейност в мултикултурна среда (съст. Л.Ангелова и В.Вълканова), В.Търново, Фабер, 2010.

 • Valkanova, V. (co-author G.Dermendjieva). Bulgarian University students’ knowledge and skills for information search in the context of information literacy. – In: Education and Development, Tomorrow People Organization, Bangkok, 2010, pp. 293-313, ISBN 978-86-87043-08-4.

 • Valkanova, V. (co-author G.Dermendjieva). Educational Potential of Social Networking Sites. Exploring the Use of Web 2.0 Technologies by Bulgarian Generation Y. – International Journal of Arts and Sciences, February, 2011.
 • Вълканова, В. Информационната грамотност на педагогическите кадри – параметри и стандарти. – В: сб. “Водим бъдещето за ръка”, Ст. Загора, 2011.

 • Вълканова, В. Информационната грамотност на децата – предизвикателство за родителите. – Предучилищно възпитание, бр. 5/2011.

 • Valkanova, V. (co-author G.Dermendjieva). Learning and Information Competence. The Necessity of Teaching Information Literacy in Higher Education. – In: Looking at Learning. Higher education. Language. Place. Christian Hofer and Barbara T. Schröttner (Eds.), Germany, Waxmann, 2011, pp. 301-315, ISBN 978-3-8309-2430-2.

 • Вълканова, В. /съавт. М. Баева/ Информационната грамотност на децата със СОП (специални образователни потребности). – Годишно научно-методическо списание „Иновации в обучението и познавателното развитие“, бр. 2, Бургас, 2011.

 • Вълканова, В. Стандарти по информационна грамотност във висшето педагогическо образование. – CD с материали от Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 • Вълканова, В. Образователният потенциал на социалните мрежи онлайн – сборник и CD с материали от Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012: http://dox.bg/files/dw?a=30bd8298c7

Учебници и учебни пособия:

 • Вълканова, В. Интерактивността в учебния процес (или за рибаря, рибките и риболова). (в съавторство с В.Гюрова, В.Божилова, Г.Дерменджиева), С., Европрес, 2006, ISBN 954-91144-9-N, с. 109−116, 136−173, 211−216.
 • Вълканова, В. Педагогическа дейност в мултикултурна среда (съст. и автор). В.Търново, Фабер, 2010.

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ИЗЯВИ

Национални конференции:

 • Четвърта Есенна научна конференция на ФНПП при СУ “Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на Европейската интеграция”, 18-22 септември 2006, Китен.
 • Пета Есенна научна конференция на ФНПП при СУ “Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България”, 6-9 септември 2007, Китен.
 • Шеста Есенна научна конференция на ФНПП при СУ “120 години Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ и развитие на педагогическата наука”, 21-22 ноември 2008, София.
 • Четвърта научно-практическа конференция “Водим бъдещето за ръка”, 31 март – 2 април 2011 г., Стара Загора.
 • Кръгла маса, организирана от БНК – ОМЕП: „Взаимодействие между институции и НПО: културно-образователни практики в подкрепа на детството“, юни 2011, София.
 • Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“ – Бургас, 28-31 август, 2011. Участие с доклад: „Информационната грамотност на децата със СОП (специални образователни потребности)”.
 • Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 • Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012.

Международни конференции:

 • Вълканова, В. Първа съвместна работна среща по предучилищна педагогика на ФНПП при СУ и Факултета по педагогика при Чанаккале университет “18 март”. Доклад и компютърна презентация “За информационната култура и ‘първите седем години’” (About Inforrmation Culture and “the First Seven Years”), гр. Чанаккале, Турция, 21−22.05.2007.

 • Valkanova, V. Fifth Annual Education and Development Conference, 5-7 March 2010, Bangkok (Thailand).
 • Вълканова, В. Европейска конференция по академични дисциплини, организирана от International Journal of Arts and Sciences, 29 ноември – 3 декември 2010 г., Готенхайм (Германия).
 • Valkanova, V. Communication, Innovation and New Methods in Foreign Language Teaching.” International Conference, Faculty of Classical and Modern Philology and Faculty of Preschool and Primary School Education, Sofia University, Sofia, 14 Sept., 2009.

Вълканова, В. Творчески, художествени и други изяви:

Доц. д-р Тодорка Велинова: научна дейност (от 2006 г.)

вторник, 4 октомври, 2011 @ 06:58
Лора Спиридонова

ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

 • Велинова, Т. Педагогическото общуване при ранното чуждоезиково обучение. – В:Проблеми на ранното чуждоезиково обучение. Част първа. (в съавторство), В.Търново, Faber, 2006.
 • Велинова, Т. Университетски курс по ранно чуждоезиково обучение. София, УИ «Св. Кл. Охридски», 2008, 265 — 275 с.

Студии и статии:

 • Велинова, Т. За подготовката на американските деца за училище. В: Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция. София, Веда Словена – ЖГ, 2006.
 • Велинова, Т. Подготовка на децата за училище – поглед към американската образователна система. – Предучилищно възпитание, кн. 3, 2007.
 • Велинова, Т. Преодоляване на проблеми при овладяване на математически представи в предучилищна възраст. В: Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика, София, Веда Словена-ЖГ, 2007.
 • Велинова, Т. Математическата готовност на децата за училище в САЩ. – Предучилищно възпитание, кн.3. 2008.
 • Велинова, Т. Математиката в реалния свят на децата от предучилищна възраст. В: Водим бъдещето за ръка, Ловеч, 2008.
 • Велинова, Т. Повишаване на ефективността при овладяване на математически представи в предучилищна възраст. В: 120 години Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и развитие на педагогическата наука“, София, Веда Словена-ЖГ, 2008.
 • Велинова, Т. Социално-педагогическата ситуация в семействата на български деца в САЩ. - Предучилищно възпитание, кн. 5, 2009.
 • Велинова, Т. Математическата подготовка на децата от предучилищна възраст в съвременната иновационна педагогическа практика. В: 1V национална конференция по предучилищно възпитание, Ст. Загора, 2011.
 • Spiridonova, L., M. Stoyanova, T. Velinova, D. Gyurov, V. Gyurova. Bulgarian Pre-school Features in European Educational Space. – Journal of Balkan Ecology, vol. 13, No 4, 2010, 417 – 422.
 • Гюрова, В., Б. Ангелов, М. Рачева, Т. Велинова. Игрово-образователното пространство като «отворена» среда за компетенциите на децата. - Годишно научно-методическо списание „Иновации в обучението и познавателното развитие“, бр. 2, 2011, Бургас.
 • Велинова, Т. Математическите компетенции – проекции върху педагогическата практика на детските градини. – сб. с материали от V национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, с. 166-168, 25-28 април, 2012.

Учебници и учебни пособия:

 • Велинова, Т. Книга за учителя, за предучилищна група в детската градина – 4–5-годишни, Направление “Математика” , (в съавторство), С., Просвета, 2004 (преизд.2004-2009).
 • Велинова, Т. Книга за учителя, за предучилищна група в детската градина – 3–4-годишни, Направление “Математика” , (в съавторство), С., Просвета, 2004 (преизд.2004-2009).
 • Велинова, Т. Книга за учителя, за предучилищна група в детската градина – 5–6-годишни, Направление “Математика”, (в съавторство), С., Просвета, 2006, (преизд.2006-2009).
 • Велинова, Т. Поредица „Ръка за ръка”, книжка за първа група в детската градина, Знам и мога – диагностични задачи (в съавторство с В. Гюрова, И. Колева), С. Просвета, 2009.
 • Велинова, Т. Поредица „Ръка за ръка”, книжка за втора група в детската градина, Знам и мога – диагностични задачи (в съавторство с В. Гюрова, И. Колева), С. Просвета, 2009.
 • Велинова, Т. Поредица „Ръка за ръка”, книжка за трета група в детската градина, Знам и мога – диагностични задачи (в съавторство с В. Гюрова, И. Колева), С. Просвета, 2009.
 • Велинова, Т. Поредица „Ръка за ръка”, книжка за подготвителна група, Математици – умници, (в съавторство), София, Просвета, 2011.

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ИЗЯВИ

Национални конференции:

 • Велинова, Т. Четвърта Есенна научна конференция на ФНПП при СУ “Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на Европейската интеграция”, 18-22 септември 2006, Китен. Участие с доклад „За подготовката на американските деца за училище“.
 • Велинова, Т. Пета Есенна научна конференция на ФНПП при СУ “Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. 125 години предучилищно образование в България”, 6-9 септември 2007, Китен. Участие с доклад „Преодоляване на проблеми при овладяване на математически представи в предучилищна възраст“.
 • Велинова, Т. Шеста Есенна научна конференция на ФНПП при СУ “120 години Софийски университет ‘Св. Климент Охридски’ и развитие на педагогическата наука”, 21-22 ноември 2008, София. Участие с доклад „ Повишаване на ефективността при овладяване на математически представи в предучилищна възраст“.
 • Велинова, Т. Водим бъдещето за ръка, Ловеч, 2008. Участие с доклад: “Математиката в реалния свят на децата от предучилищна възраст”.
 • Велинова, Т. Четвърта научно-практическа конференция “Водим бъдещето за ръка”, 31 март – 2 април 2011, Стара Загора. Участие с доклад „Математическата подготовка на децата от предучилищна възраст в съвременната иновационна педагогическа практика“.
 • Велинова, Т. Кръгла маса, организирана от БНК – ОМЕП: „Взаимодействие между институции и НПО: културно-образователни практики в подкрепа на детството“, юни 2011, София.
 • Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“ – Бургас, 28-31 август, 2011.
 • V национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 25-28 април, 2012.
 • Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.

Одобрени проекти:

 • Велинова, Т. Единната социално-педагогическа система „детска градина – начално училище“ в контекста на европейските образователни приоритети, ръководител проф. Д. Гюров, 2010.

Международни конференции:

 • Velinova, T. “Communication, Innovation and New Methods in Foreign Language Teaching.” International Conference, Faculty of Classical and Modern Philology and
  Faculty of Preschool and Primary School Education, Sofia University, Sofia, 14 Sept. 2009.
 • Velinova, T. „Effects of the Game on the Children’s Development in Preschool age“. In: The Evolution of Children’s Play, Brno, Masarik University, 2008.
 • Велинова, Т. Първи международен обучителен семинар по предучилищно образование: Университет „Трети март” – Чанаккале, Турция и СУ „Св. Кл. Охридски”, ФНПП, 20-23 май 2007.

Редакционни колегии – сп. Предучилищно възпитание

Творчески, художествени и други изяви:

Доц. д-р Любослава Пенева: научна дейност (от 2006 г. до 2012 г.)

вторник, 4 октомври, 2011 @ 06:56
Лора Спиридонова

ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

 • Пенева, Л. /в съавт/. Благосъстоянието на децата в ранното детство в България. С., УНИЦЕФ, 2010.
 • Пенева, Л. /в съавт/. Лицата на детската бедност. С., УНИЦЕФ, 2010.

Студии и статии:

 • Пенева, Л. Ранното детство – приоритет на медицината или на педагогиката. – Предучилищно възпитание, №8, 2006.
 • Пенева, Л. Образователни цели и варианти за реализацията им в ранна предучилищна възраст. – В: Образованието в глобализиращия се свят, В. Търново, Слово, 2006.
 • Пенева, Л. Специфични проблеми на адаптацията към чуждоезикова среда в ранните периоди на детството. В: Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция. С., Веда Словена - ЖГ, 2006.
 • Penevа, R. /with R. Penev/. Dynamic of the Valuable Models of Bulgarian University Students (pedagogues’ specialities). – In: 3-rd Internationall Symposium on Teacher Training. Çanakkale, Turkey, 2006.
 • Пенева, Л. Социална адаптация и емоционално благополучие през ранното и предучилищното детство. В: 125 години предучилищно възпитание в България. Свищов, 2007.
 • Пенева, Л. Приемственост между образователните структури в периода на детството. В: Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. Китен, 2007.
 • Пенева, Л. Ранното детство – дефицит на политики, стандарти и стратегии за образование и развитие. В: Първа национална среща по предучилищно възпитание, Ловеч, 2008.
 • Пенева, Л., М. Трифонова. Стандартите за развитие и учене през ранното детство – състояние и перспективи. – Предучилищно възпитание, 2008, №6.
 • Пенева, Л. Педагогиката на ранното детство – необходим компонент от квалификацията на предучилищния педагог. В: 120 години Софийски университет «Свети Климент Охридски» – Развитие на педагогическата наука. С., 2008.
 • Пенева, Л. Подходи към ученето през ранното детство. – Предучилищно възпитание, 2009, №.3.
 • Пенева, Л. Детските ясли – от традицията до новото начало /възможните решения/. – Предучилищно възпитание, 2010, №5.
 • Пенева, Л. /в съавт с Р. Пенев/. Варианти и проблеми в диагностиката на готовността за училищно обучение. – Начално образование, 2010, №4.
 • Пенева, Л. /в съавт/. Благосъстоянието на децата в ранното детство в България. С., УНИЦЕФ, 2010.
 • Пенева, Л. /в съавт/. Лицата на детската бедност. С., УНИЦЕФ, 2010.
 • Пенева, Л. /в съавт/. Всяко дете е важно, всяка година – решаваща /за ново образователно начало в края на ранното и предучилищното детство/, В: ІІІ научно-практическа конференция по предучилищно възпитание, Ловеч, 2010.
 • Пенева, Л. Социални и професионални нагласи относно качеството на съвременното предучилищно образование. В: ІІІ научно-практическа конференция по предучилищно възпитание, Ловеч, 2010.
 • Пенева, Л. /в съавт./. Вербалната агресия в предучилищна възраст: количествени и качествени характеристики и специфики. - Годишник на СУ “Св.Кл.Охридски”, ФНПП, Т. 103, С., УИ “Св. Кл.Охридски”, 2010/под печат/.
 • Пенева, Л. /в съавт. с Р. Пенев/. Визия на съвременните родители за актуалните поведенчески и образователни проблеми в периода на детството. В: ІV национална конференция по предучилищно възпитание, Стара Загора, 2011.
 • Пенева, Л. Стандартите за ранно детско развитие и учене – предпоставка за изграждане на позитивна подкрепяща възпитателна среда В: ІV национална конференция по предучилищно възпитание, Стара Загора, 2011.
 • Пенева, Л. Ранното детско образование и грижи – европейски приоритети и българска реалност. – Предучилищно възпитание, 2011, №.6 /под печат/.
 • Пенева, Л. /в съавт. с Р. Пенев/. Етнопроекции на факторите, провокиращи агресивни прояви в предучилищна възраст. В: Иновации в обучението и познавателното развитие/научно-практически форум/. Бургас, 2011.
 • Пенева, Л. Образователни аспекти на позитивната подкрепяща среда през ранното детство. - сб. с материали от V национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, с. 235-238, 25-28 април, 2012.
 • Пенев, Р., Л. Пенева. Ретроспекция на „Детинска мъдрост” в контекста конституиране на взаимодействието „детска градина-семейство”. – CD с материали от Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 • Пенев, Р., Пенева, Л. Възпитателни ориентации на съвременните родители – характеристики, специфики, парадокси – сборник и CD с материали от Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012: http://dox.bg/files/dw?a=30bd8298c7

Учебници и учебни пособия:

 • Пенева, Л. Книга за учителя за яслена и предучилищна група в детската градина /Поредица “Ръка за ръка”/, /в съавт./, С. Просвета, 2010.
 • Пенева, Л. Играя и раста, Книжка за яслена и предучилищна група в детската градина /Поредица “Ръка за ръка”/, /в съавт./, С. Просвета, 2010.
 • Пенева, Л. Раста и откривам, Книжка за яслена и предучилищна група в детската градина /Поредица “Ръка за ръка”/, /в съавт./, С. Просвета, 2010.

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ИЗЯВИ

Национални конференции:

 • Четвърта есенна международна конференция на ФНПП, СУ “ Св. Климент Охридски”: Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция. Китен, 2006. Доклад: Специфични проблеми на адаптацията към чуждоезикова среда в ранните периоди на детството.
 • Юбилейна научно-практическа конференция: 125 години предучилищно възпитание в България. Свищов, 2007. Доклад: Социална адаптация и емоционално благополучие през ранното и предучилищното детство.
 • Пета есенна международна конференция на ФНПП, СУ “ Св. Климент Охридски”: Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. Китен, 2007. Доклад: Приемственост между образователните структури в периода на детството.
 • Първа национална среща по предучилищно възпитание, Ловеч, 2008. Доклад: Ранното детство – дефицит на политики, стандарти и стратегии за образование и развитие.
 • Трета национална среща по предучилищно възпитание, Ловеч, 2010. Доклад: Социални и професионални нагласи относно качеството на съвременното предучилищно образование.
 • Четвърта национална среща по предучилищно възпитание: Водим бъдещето за ръка. Стара Загора, 2011. Доклади: Визия на съвременните родители за актуалните поведенчески и образователни проблеми в периода на детството; Стандартите за ранно детско развитие и учене – предпоставка за изграждане на позитивна подкрепяща възпитателна среда.
 • Научно-практически форум: Иновации в обучението и познавателното развитие, Бургас, 2011. Доклад: Етнопроекции на факторите, провокиращи агресивни прояви в предучилищна възраст.
 • Кръгла маса, организирана от БНК – ОМЕП: „Взаимодействие между институции и НПО: културно-образователни практики в подкрепа на детството“, юни 2011, София.
 • V национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 25-28 април, 2012.
 • Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 • Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012.

Международни конференции:

 • 3-rd Internationall Symposium on Teacher Training. Çanakkale, Turkey, 2006.
 • Първа международна конференция: Социална педагогика – история, теория и практика, С., 2007.
 • Първи международен обучителен семинар по предучилищно образование: Университет „Трети март” – Чанаккале, Турция и СУ „Св. Кл. Охридски”, ФНПП, 2007.
 • Шеста есенна международна конференция на ФНПП, СУ “ Св. Климент Охридски”: 120 години Софийски университет «Свети Климент Охридски» – Развитие на педагогическата наука. С., 2008. Доклад: Педагогиката на ранното детство – необходим компонент от квалификацията на предучилищния педагог.
 • Международна конференция по проблеми на предучилищното възпитание. Сандански, 2009.
 • Communication, Innovation and New Methods in Foreign Language Teaching.” International Conference, Faculty of Classical and Modern Philology and Faculty of Preschool and Primary School Education, Sofia University, Sofia, 14 Sept., 2009.

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ:

 • Диагностика и превенция на агресивното поведение в предучилищна възраст. ДАЗД, договор № РД-08-17/05.09.2008.
 • Социокултурни характеристики на педагогическата среда: емоционално-личностни условия за реализиране на превенция/първи етап: Житейско-възпитателни ориентации на «младото» столично семейство и проекцията им върху децата от предучилищна възраст/. СУ «Св. Кл. Охридски», договор №199/15.05.2009.
 • Социокултурни характеристики на педагогическата среда: емоционално-личностни условия за реализиране на превенция/втори етап: Житейско-възпитателни ориентации на «младото» българско семейство и проекцията им върху децата от предучилищна възраст/. СУ «Св. Кл. Охридски», договор №141/13.04.2010.
 • Ранно детско развитие”, UNICEF, България, 2008 – 2011.
 • Оптимизация на взаимодействието «детска градина-семейство» / Визия на съвременните родители за актуалните поведенчески и образователни проблеми в периода на детството/. СУ «Св. Кл. Охридски», договор №172/05.05.2011.

ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ:

Образователни филми за обучение на студенти.

 • Дисциплина „Педагогика на ранното детство“. Специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“. 16.11.2010.
 • Дисциплина „Педагогика на ранното детство“. Специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“. 14.12.2010.

Цитирания:

 • Пенева Л., В. Гюрова. Книга за учителя за яслена и предучилищна група в детската градина, “Програмна система Ръка за ръка”, в публикация на Радоева, Св., Я. Петрова - Адаптацията на децата при постъпването им в детско заведение – кн. 8/06 г., с. 31
 • Пенева, В. Гюрова. Книга за детето, “Играя и раста”, “Програмна система Ръка за ръка”, в публикация на Радоева, Св., Я. Петрова – Адаптацията на децата при постъпването им в детско заведение – кн. 8/06 г., с. 31

Доц. дпн Радослав Пенев: научна дейност (от 2006 г. до 2012 г.)

вторник, 4 октомври, 2011 @ 06:51
Лора Спиридонова

ПУБЛИКАЦИИ

Монографии:

 • Пенев, Р. Систематика и типология на семейното възпитание в детството. С., Веда Словена - ЖГ, 2006.
 • Пенев, Р. и др. Модели на педагогическо взаимодействие «семейство-детска градина. С., Просвета, 2008.
 • Пенев, Р. Систематика и типология на семейното възпитание в детството. Второ допълнено и преработено издание. С., Веда Словена - ЖГ, 2011.

Студии и статии:

 • Пенев, Р. Модели на половоролева идентичност в предучилищна възраст. В: Образованието в глобализиращия се свят. В.Търново, 2006.
 • Пенев, Р. Дете, семейство, телевизия. В: Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция. С., Веда Словена – ЖГ, 2006, с. 119-124.
 • Пенев, Р. Феномени и еталони във взаимоотношенията “родители – деца”. – Годишник на СУ “Св. Кл.Охридски”, ФНПП, Т. 99, С., УИ “Св. Кл.Охридски”, 2006.
 • Penev, R. /with L. Peneva/. Dynamic of the Valuable Models of Bulgarian University Students (pedagogues’ specialities). – In: 3-rd Internationall Symposium on Teacher Training. Çanakkale, Turkey, 2006.
 • Пенев, Р. Концептуални и практико-приложни характеристики на позитивното семейно възпитание. В: Социална педагогика – история, теория и практика. С., 2007, с. 67-78.
 • Пенев, Р. Приемственост в овладяването и диагностиката на спортно-познавателните компетенции при 5-7 годишните деца. В: 125 години предучилищно възпитание в България. Свищов, 2007, с. 89-99.
 • Пенев, Р. Модели на родителско поведение и профили на „Аз-концепция” в предучилищна възраст. В: Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика, С., 2007, с.128-135.
 • Пенев, Р. Динамика на взаимодействието «детска градина-семейство». – Предучилищно възпитание, 2007, №7, с. 25-36.
 • Пенев, Р. Закономерности на развитието в предучилищна възраст и приоритети на семейното възпитание. – Предучилищно възпитание, 2007, №9.
 • Пенев, Р. Технология за педагогическо образование на родителите. В: Първа национална среща по предучилищно възпитание, Ловеч, 2008.
 • Пенев, Р. Парадоксите на възпитанието: проблеми, причини и решения. В: 120 години Софийски университет «Свети Климент Охридски» – Развитие на педагогическата наука. Шеста есенна коференцияна ФНПП. С., Веда Словена-ЖГ, 2008.
 • Пенев, Р. Модели на родителско поведение и ценностни ориентации на децата. – Предучилищно възпитание, 2009, №1.
 • Пенев, Р. /в съавт. с Л.Пенева/. Варианти и проблеми в диагностиката на готовността за училищно обучение. – Начално образование, 2010, №4.
 • Пенев, Р. Фамилни ориентации към агресията в детството. – Предучилищно възпитание, 2010, №2.
 • Пенев, Р. Програмата за предучилищно образование и отговорното участие на семейството. В: Трета национална среща по предучилищно възпитание, Ловеч, 2010.
 • Пенев, Р. /в съавт./. Вербалната агресия в предучилищна възраст: количествени и качествени характеристики и специфики. - Годишник на СУ “Св.Кл.Охридски”, ФНПП, Т. 103, С., УИ “Св. Кл.Охридски”, 2010.
 • Пенев, Р./в съавт./. Етноагресивни модели на поведение в предучилищна възраст. – Годишник на СУ “Св.Кл.Охридски”, ФНПП, Т. 104, С., УИ “Св. Кл.Охридски”, 2011/под печат/.
 • Пенев, Р. /в съавт. с Л. Пенева/. Визия на съвременните родители за актуалните поведенчески и образователни проблеми в периода на детството. В: ІV национална конференция по предучилищно възпитание, Стара Загора, 2011, с. 21-23.
 • Пенев, Р. /в съавт. с Е. Караиванова/. Ориентации и нагласи на директори и учители към оптимизацията на взаимодействието «детска градина-семейство». – Предучилищно възпитание, 2011, №4.
 • Пенев, Р. Участие на семейството в живота на детската градина чрез педагогическо образование на родителите. – Предучилищно възпитание, 2011, №4.
 • Пенев, Р. Игрите на възрастните и децата. – Предучилищно възпитание, 2011, №6.
 • Пенев, Р. Етнопроекции на факторите, провокиращи агресивни прояви в предучилищна възраст. В: Иновации в обучението и познавателното развитие/научно-практически форум/. Бургас, 2011.
 • Пенев, Р. Виртуалните послания и влиянието им върху децата от предучилищна възраст. - сб. с материали от V национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, с. 251-254, 25-28 април, 2012.
 • Пенев, Р., Л. Пенева. Ретроспекция на „Детинска мъдрост” в контекста конституиране на взаимодействието „детска градина-семейство”. – CD с материали от Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 • Пенев, Р., Пенева, Л. Възпитателни ориентации на съвременните родители – характеристики, специфики, парадокси – сборник и CD с материали от Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012: http://dox.bg/files/dw?a=30bd8298c7
 • Пенев, Р. Фамилни проекти и антипроекти за социално научаване и провокиране на агресивно поведение. - сборник с материали, том II, от Научно-практическа конференция на тема: „Превенция на агресията в предучилищна възраст”, Шумен, 8 - 9 ноември 2012, 7-15.

Учебници и учебни пособия:

 • Пенев, Р. /в съавт. с М. Глушкова/. Книга за учителя за предучилищна група в детската градина, образователно направление “Физическа култура”, 3-4-годишни деца. С., Просвета, 2010, с. 266-289.
 • Пенев, Р. /в съавт. с М. Глушкова/. Книга за учителя за предучилищна група в детската градина, образователно направление “Физическа култура”, 4-5-годишни деца. С., Просвета, 2010, с. 299-342.
 • Пенев, Р. /в съавт. с М .Глушкова/. Книга за учителя за предучилищна група в детската градина, образователно направление “Физическа култура”, 5-6-годишни деца. С., Просвета, 2010, с. 290-341.
 • Пенев, Р. /в съавт. с М. Глушкова/. Книга за учителя за подготвителна група в детската градина и в училище. Образователно направление “Физическа култура”, С., Просвета, 2010, с.381-435.
 • Пенев, Р. /в съавт. с М. Глушкова/. Книга за учителя за диагностика на училищната зрелост и готовността на детето за училищно обучение. Образователно направление “Физическа култура”. С., Просвета, 2010, с.134-166; 197-199.
 • Пенев, Р. Книга за учителя за диагностика на училищната зрелост и готовността на детето за училище. Ролята на семейството в подготовката на детето за училище. С., Просвета, 2010, с.15-20; 200-215.
 • Пенев, Р. “Бягай, ще те стигна” /в съавт. с М. Глушкова/. Книжка за подготвителна група в детската градина и в училище. С., Просвета, 2010.
 • Пенев, Р. “Знам и мога – в първи клас ще бъда аз!” /в съавт. с М. Глушкова/. Диагностични задачи ,образователно направление”Физическа култура”. С., Просвета, 2010, с. 189-203; 215.
 • Пенев, Р. “Бягай, ще те стигна” /в съавт. с М. Глушкова/. Книжка за предучилищна група в детската градина, 5-6 години. С., Просвета, 2010.

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ИЗЯВИ

Национални конференции:

 • Четвърта есенна международна конференция на ФНПП, СУ “ Св. Климент Охридски”: Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция. Китен, 2006. Доклад: Дете, семейство, телевизия.

 • Юбилейна научно-практическа конференция: 125 години предучилищно възпитание в България. Свищов, 2007. Доклад: Приемственост в овладяването и диагностиката на спортно-познавателните компетенции при 5-7 годишните деца.

 • Пета есенна международна конференция на ФНПП, СУ “ Св. Климент Охридски”: Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика. Китен, 2007. Доклад: Модели на родителско поведение и профили на „Аз-концепция” в предучилищна възраст.

 • Първа национална среща по предучилищно възпитание, Ловеч, 2008. Доклад: Технология за педагогическо образование на родителите.

 • Национална конференция: Национална телефонна линия за деца 116 111. Боровец, 2009.

 • Трета национална среща по предучилищно възпитание, Ловеч, 2010. Доклад: Програмата за предучилищно образование и отговорното участие на семейството.

 • Четвърта национална среща по предучилищно възпитание: Водим бъдещето за ръка. Стара Загора, 2011. Доклади: Визия на съвременните родители за актуалните поведенчески и образователни проблеми в периода на детството.

 • Научно-практически форум: Иновации в обучението и познавателното развитие, Бургас, 2011. Доклад: Етнопроекции на факторите, провокиращи агресивни прояви в предучилищна възраст.

 • Кръгла маса, организирана от БНК – ОМЕП: „Взаимодействие между институции и НПО: културно-образователни практики в подкрепа на детството“, юни 2011, София.
 • V национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 25-28 април, 2012. Доклад: Виртуалните послания и влиянието им върху децата от предучилищна възраст.
 • Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 • Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012.
 • Научно-практическа конференция на тема: „Превенция на агресията в предучилищна възраст”, Шумен, 8 - 9 ноември 2012.

Пенев, Р. Международни конференции:

 • 3rd International Symposium on Teacher Training. Çanakkale, Turkey, 2006. Report: Dynamic of the Valuable Models of Bulgarian University Students /pedagogues’ specialities/.

 • Втора юбилейна международна конференция: Социална педагогика – история, теория и практика. С., 2006. Доклад: Концептуални и практико-приложни характеристики на позитивното семейно възпитание.

 • Първи международен обучителен семинар по предучилищно образование: Университет „Трети март” – Чанаккале, Турция и СУ „Св. Кл. Охридски”, ФНПП, 2007. Доклад: Взаимодействието „детска градина – семейство”.

 • Шеста есенна международна конференция на ФНПП, СУ “ Св. Климент Охридски”: 120 години Софийски университет «Свети Климент Охридски» – Развитие на педагогическата наука. С., 2008. Доклад: Парадоксите на възпитанието: проблеми, причини и решения..

 • Международна конференция по проблеми на предучилищното възпитание. Сандански, 2009.

 • Communication, Innovation and New Methods in Foreign Language Teaching.” International Conference, Faculty of Classical and Modern Philology and Faculty of Preschool and Primary School Education, Sofia University, Sofia, 14 Sept., 2009.

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ:

 • Диагностика и превенция на агресивното поведение в предучилищна възраст. ДАЗД, договор № РД-08-17/05.09.2008.

 • Модели на педагогическо взаимодействие „детска градина-семейство”. Обучение на директори на детски градини. НИОД, ИЦО ЕООД, 2008-2010.

 • Социокултурни характеристики на педагогическата среда: емоционално-личностни условия за реализиране на превенция/първи етап: Житейско-възпитателни ориентации на «младото» столично семейство и проекцията им върху децата от предучилищна възраст/. СУ «Св. Кл. Охридски», договор №199/15.05.2009.

 • Социокултурни характеристики на педагогическата среда: емоционално-личностни условия за реализиране на превенция/втори етап: Житейско-възпитателни ориентации на «младото» българско семейство и проекцията им върху децата от предучилищна възраст/. СУ «Св. Кл. Охридски», договор №141/13.04.2010.

 • Оптимизация на взаимодействието «детска градина-семейство» / Визия на съвременните родители за актуалните поведенчески и образователни проблеми в периода на детството/. СУ «Св. Кл. Охридски», договор №172/05.05.2011.

ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ:

Авторски филми с академична насоченост.

 • Откриване на учебната година за ФНПП. 01.10.2010.

 • Протест на СУ „Св. Климент Охридски“. 16.11.2010.

 • Промоция. Връчване на дипломи на завършили студенти от ФНПП. 30.11.2010.

Филмите са публикувани на страницата на ФНПП – fnpp.uni-sofia.bg

Образователни филми за обучение на студенти.

 • Подвижни игри. Образователно направление „Физическа култура и спорт“. ОДЗ №8 „Таврия“. 13.09.2010.

 • Подвижни игри. Образователно направление „Физическа култура и спорт“. ОДЗ №8 „Таврия“. 26.04.2010.

 • Сюжетно-ролева игра. Образователно направление „Игрова култура“. ОДЗ №8 „Таврия“. 26.04.2010.

 • Подвижни игри. Образователно направление „Физическа култура и спорт“. ОДЗ №8 „Таврия“. 14.03.2011.

 • Подвижно-музикални игри. Образователни направления „Физическа култура и спорт“ и „Музика“. ОДЗ №8 „Таврия“. 14.03.2011.
 • Образователно направление „Математика“. ОДЗ №8 „Таврия“. 14.03.2011.

 • Образователно направление „Природен свят“. ОДЗ №8 „Таврия“. 14.03.2011.

 • Дидактични игри. Образователно направление „Математика“. ОДЗ №8 „Таврия“. 21.03.2011.

 • Образователно направление „Български език“. ОДЗ №8 „Таврия“. 21.03.2011.

 • Образователно направление „Социален свят“. ОДЗ №8 „Таврия“. 21.03.2011.
 • Подвижни игри. Образователно направление „Физическа култура и спорт“. ОДЗ №8 „Таврия“. 20.04.2011.

 • Подвижни игри. Образователно направление „Физическа култура и спорт“. ОДЗ №8 „Таврия“. 20.04.2011.

 • Подвижно-музикални игри. Образователни направления „Физическа култура и спорт“ и „Музика“. ОДЗ №8 „Таврия“. 20.04.2011.

 • Подвижно-музикални игри. Образователни направления „Физическа култура и спорт“ и „Музика“. ОДЗ №8 „Таврия“. 26.04.2011.
 • Интерактивни технологии на обучение в детската градина. ЦДГ „Елица“, Панчарево. 05.05.2011.Подвижни игри. Образователно направление „Физическа култура и спорт“. ОДЗ №8 „Таврия“. 20.04.2011.

Филмите са публикувани на страницата на катедра „Предучилищна педагогика“, ФНПП – puped.kaza.li.

Пенев, Р.: Цитирания:

 • Пенев, Р. Систематика и типология на семейното възпитание в детството. С., Веда Словена - ЖГ, 2006. – В статии от списание «Предучилищно възпитание» -12
 • Гюров, Д., Педагогическото взаимодействие, иновационен модел за изграждане на единна социално-педагогическа система “детска градина – начално училище”, Университетска библиотека, № 462, Изд. СУ “Св.Кл.Охридски”, хабилитационен труд 2006-2011 (преиздаден). -1