ОНЛАЙН СПИСАНИЕ

Преглеждате архива на Предучилищна и медийна педагодика за октомври, 2011.

Календар

октомври 2011
П В С Ч П С Н
« юли   ное »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Скорошни коментари

Архив за октомври, 2011

YouTube Preview Image
YouTube Preview Image

Коя е най-сложната игра?

понеделник, 17 октомври, 2011 @ 09:55
Лора Спиридонова

ПУП-ЧЕ, II курс, 2011

сряда, 12 октомври, 2011 @ 19:26
Лора Спиридонова

На добър час, първокурсници!

сряда, 12 октомври, 2011 @ 19:18
Лора Спиридонова

На добър час, първокурсници!

сряда, 5 октомври, 2011 @ 09:56
Лора Спиридонова

Сътрудничество с ABC Kinder Care Centre

вторник, 4 октомври, 2011 @ 09:21
Лора Спиридонова

Rositsa Ivanova
Managing Director
Sofia 25, Knyaz Boris I Str.
Tel. +359 2 434 10 82
Sofia 27, Hristo Smirnenski bulv.
Tel.+359 2 434 11 19
e-mail: rivanova@abckinder.org
www.abckinder.org

Доц. д-р Розалина Енгелс: научна дейност (от 2006 г. до 2012 г.)

вторник, 4 октомври, 2011 @ 09:02
Лора Спиридонова

Студии и статии:

 • Енгелс, Р. Набор от пословици и поговорки и основни положения при тяхното използване в педагогическото взаимодействие, сб. с материали от V Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, с. 99-103, 25-28 април, Велико Търново, 2012.
 • Engels-Kritidis, R., N. Stellakis. Cultural Integration of Bulgarian Immigrants’ Children in Greece through the Similarities between Greek and Bulgarian Proverbs and Sayings. Infusing Research and Knowledge in South-East Europe. Proceedings of the 5th Annual South East European Doctoral Student Conference (DSC2010) which will be held 13th and 14th of September 2010 at CITY College an International Faculty of the University of Sheffield, Thessaloniki, Greece (p. 520-527).
 • Engels-Kritidis, R. Educational aspects of the integration of Bulgarian immigrants’ children into the Greek society. International Scientific Publications: Educational Alternatives Journal. Education, Research, development: Volume 8, part 1, year 2010.
 • Engels-Kritidis, R. Intercultural Education in Greece: Some Policies and Good Practices Aimed at the Integration of Immigrant’s children. In: Book of Publications of International Conference on topic: “Cultural Integration and Immigration in Modern Society: Interdisciplinary Perspective”. 9th – 10th August 2010, Odessa, Ukraine (p.54-64).
 • Engels-Kritidis, R., N. Stellakis. Cultural Integration of Bulgarian Immigrants’ Children in Greece based on Bulgarian and Greek Literally Corresponding Proverbs and Sayings. (In: Book of Publications of International Conference on topic: “Cultural Integration and Immigration in Modern Society: Interdisciplinary Perspective”. 9th – 10th August 2010, Odessa, Ukraine (p. 64-71).
 • Engels-Kritidis, R. Practical training of students preparing to be kindergarten teachers: the experience of the Faculty of Primary and Pre-school Education of Sofia University “St. Kliment Ohridski”. Quality Education for All Through Improving Teacher Training. Book of Proceedings from Unesco Sub-regional Conference of the countries from South-East Europe “Quality Education For All Through Improving Teacher Training”, 22nd – 24th April 2010, Sofia, Bulgaria (p.173-176).
 • Engels-Kritidis, R. Skills for interpreting the allegorical meaning of sayings and proverbs in children aged 5-7 years. Proceedings Book of the OMEP European Conference “Current Issues in Pre-school Education in Europe: Shaping the Future” – April 2009, Ermoupoli – Syros Island, Greece.
 • Енгелс. Р. За образованието на децата на българските емигранти в Гърция. – Предучилищно възпитание, 5, 2009, с. 28-30.
 • Енгелс. Р. Българското неделно училище в Атина (интервю). – Предучилищно възпитание, 5, 2009, с. 28-30.
 • Енгелс. Р. Изследване на уменията за интерпретиране на иносказателността на пословици и поговорки при пет-седемгодишни деца. – Годишник на СУ “Св. Климент Охридски” – ФНПП; том 99-100, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2009, с. 231-252.
 • Енгелс. Р. Интеграция на децата на българските емигранти в гръцкото общество чрез педагогическо взаимодействие, основано на близостта между българския и гръцкия словесен фолклор – В: Подготовката на учители и социални педагози в навечерието на европейската интеграция. Сборник с доклади от Четвърта есенна научна конференция на ФНПП, СУ “Св. Климент Охридски”. София, 2006, с. 145-146.
 • Енгелс. Р. Връзка на уменията за интерпретиране на иносказателността с уменията за сравнение и със степента на развитие на абстрактното мислене при пет-седемгодишни деца – В: Сборник с доклади от Пета есенна научна конференция на ФНПП, СУ “Св. Климент Охридски”. София, 2007
 • Енгелс. Р. Скала за диагностика на уменията за интерпретиеане на иносказателността на пословици и поговорки. – В : Юбилеен сборник с материали от научна конференция посветена на 25 години от основаването на Педагогическия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Велико Търново (под печат).
 • Engels, R. Παρατήρηση της ιδιομορφίας της παιδικής ερμηνείας της αλληγορίας – βασική προϋπόθεση για την διαμόρφωση ικανοτήτων ερμηνείας του αλληγορικού νοήματος παροιμιών και ρήσεων σε παιδιά ηλικίας 5-7 ετών. Περιοδικό «Γέφυρες».

Учебници и учебни пособия:

 • Енгелс, Р., Б. Ангелов, Т. Борисова. Методически насоки и годишно разпределение за работа по образователно напрвление български език и литература. В: „Приятели с учителите (подготвителна група). Книга за учителя към образователна система „Приятели”. София, ИК „Анубис”, 2010, с. 15-97
 • Енгелс, Р., Б. Ангелов, Т. Борисова. Методически насоки и годишно разпределение за работа по образователно напрвление български език и литература. В: „Приятели с учителите (втора група). Книга за учителя към образователна система „Приятели”. София, ИК „Анубис”, 2009, с. 8-38.
 • Енгелс, Р., Б. Ангелов, Т. Борисова. Методически насоки и годишно разпределение за работа по образователно напрвление „Български език и литература”. В: „Приятели с учителите (трета група). Книга за учителя към образователна система „Приятели”. София, ИК „Анубис”, 2009, с. 9-56.
 • Енгелс, Р., Б. Ангелов, Т. Борисова. Методически насоки и годишно разпределение за работа по образователно напрвление „Български език и литература”. В: „Приятели с учителите (първа група). Книга за учителя към образователна система „Приятели”. София, ИК „Анубис”, 2009, с. 9-28.
 • Енгелс, Р., Б. Ангелов, Т. Борисова. „Приятели с буквите (подготвителна група)”. Комплект от книга и допълнителни картони по направление „Български език и литература” към образователна система „Приятели” за първа група. София, ИК „Анубис”, 2010.
 • Енгелс, Р., Б. Ангелов, Т. Борисова. „Приятели с думите (първа група)”. Комплект от 16 картона и две приложения за индивидуална работа на детето по направление „Български език и литература” към образователна система „Приятели” за първа група. София, ИК „Анубис”, 2009.
 • Енгелс, Р., Б. Ангелов, Т. Борисова. „Приятели с думите (втора група)”. Комплект от 30 картона и две приложения за индивидуална работа на детето по направление „Български език и литература” към образователна система „Приятели” за втора група. София, ИК „Анубис”, 2009.
 • Енгелс, Р., Б. Ангелов, Т. Борисова. „Приятели с думите (трета група)”. Комплект от 60 картона за индивидуална работа на детето по направление „Български език и литература” към образователна система „Приятели” за трета група. София, ИК „Анубис”, 2009.

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ИЗЯВИ

Конференции в България:

 • Енгелс. Р. Февруари 2006, Велико Търново: Обучаващ семинар за оценители на европейски образователни проекти по програматa Сократ, организиран от ЦРЧР-София.
 • Енгелс. Р. Май 2006, София: Форум “Взаимодействие за култура на мира в името на децата” , организиран съвместно от СУ “Св. Климент Охридски” и Български комитет ОМЕП.
 • Енгелс. Р. Септември 2006, Китен: Четвърта есенна научна конференция, организирана от ФНПП, СУ “Св. Климент Охридски
 • Енгелс. Р. Септември 2007, Китен: Пета есенна научна конференция, организирана от ФНПП, СУ “Св. Климент Охридски”.
 • Енгелс. Р. Юни 2009, Перник: Регионална конференция на РК на БНК – ОМЕП, град Перник, на тема: „Предучилищното възпитание в Перник и региона – вчера, днес и утре”.
 • Енгелс. Р. Юли 2009, София Конференция на тема: „Роден език и култура зад граница”, организирана от Асоциацията на българските училища в чужбина.
 • Енгелс. Р. Ноември 2009, Велико Търново Юбилейна научна конференция с международно участие, посветена на 25 години от основаването на Педагогическия факултет на ВТУ. Участие с презентация.
 • Енгелс. Р. Април 2010, София: Quality Education for All Through Improving Teacher Training. Book of Proceedings from Unesco Sub-regional Conference of the countries from South-East Europe “Quality Education For All Through Improving Teacher Training”.
 • Енгелс. Р. Юни 2010, София: : Национална конференция на БНК – ОМЕП: „Образование за устойчиво развитие”.
 • Енгелс, Р. Септември 2010: Международна научно-практическа конференция „ОБРАЗОВАНИЕ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗВИТИЕ”, организирана от Фондация „Наука и Образование” и СУБ, Слънчев бряг
 • Енгелс. Р. Юни 2011, София: Кръгла маса, организирана от БНК – ОМЕП: „Взаимодействие между институции и НПО: културно-образователни практики в подкрепа на детството“.
 • Енгелс, Р. Април, 2012, Велико Търново: V Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“.

Kонференции в чужбина:

 • Engels, R. Ноември 2010: ATHENS DIALOGUE Conference, organized by the Onassis Foundation, 24th – 27th November 2010, Athens, Greece.
 • Engels, R. Август 2010: International Conference on topic: “Cultural Integration and Immigration in Modern Society: Interdisciplinary Perspective”, Odessa, Ukraine
 • Engels, R. Март 2010: International Conference on topic: Early Childhood Policy and Pedagogy in the 21st century – An International Debate, convened by Anglia Ruskin University (Publisher: Routledge); Chelmsford, England.
 • Енгелс. Р. Септември 2009, Виена, Австрия: Участие в предварителната ежегодна конференция на Европейската асоциация за изследвания в образованието (EЕRА), проведена и организирана от Университета във Виена.
 • Енгелс. Р. 25 Септември 2009, Будапеща, Унгария: Участие в докторантска конференция на Факултета по социология и социална антропология на Централноевропейския университет.
 • Енгелс. Р. 28-30 април 2009, Ермуполи, Гърция: Официален представител на Българския национален комитетет по предучилищно образование (ОМЕП) в Европейската регионална среща на Световната организация ОМЕП, и участие в конференцията под надслов: „Съвременни проблеми на предучилищното образование в Европа: да изградим бъдещето”, с презентация на тема „Умения за интерпретиране на иносказателността на пословици поговорки”. Участие в международния научен комитет на конференцията.
 • Енгелс. Р. 3-6 септември, 2008, Ставангер, Норвегия: 18-та ежегодна конференция на EECERAЕвропейската асоциация за изследвания в областта на предучилищното образование (неприсъствала лично). Участие като съавтор в съвместна презентация на тема “Учене и оценяване – предизвикателства за младите специалисти в пет европейски страни” (в съавторство с THEODORA PAPATHEODOROU, PAULETTE LUFF,- JALE BALEBAN-SALIAnglia Ruskin University, Великобритания; LUDO HEYLEN - Catholic University Leuven, Белгия; ANNELI NIIKKO – University of Joensuu, Финландия
 • Енгелс. Р. 28 август – 1 септември 2007 , Прага, Чехия: Участие с постер-презентация в 17-та ежегодна конференция на EECERA (Европейската асоциация за изследвания в областта на предучилищното образование) , посветена на Виготски
 • Енгелс. Р. 21-23 май 2007, Чанаккале, Турция: Участие с презентация в Първа съвместна среща по предучилищно образование, организирана от Факултета по образование на Университета в Чанаккале.
 • Енгелс. Р. 19-21 юли 2006, Кеймбридж, Великобритания EARLI SIG 16: Metacognition Conference, организирана от Факултета по образование на Университета в Кеймбридж. Участие с постер-презентация.

Одобрени участия в проекти:

 • Енгелс. Р. Член на екипа, работещ по научно-изследователски проект по фонд „Научни изследвания” на тема: „Университетски център за трансгранични българистични изследвания”, започнал 2008 година. Ръководител на проекта: проф. д-р П. Карагьозов.
 • Енгелс. Р. Съавтор в научно-изследователски проект на тема: “Учене и оценяване - предизвикателства за младите специалисти в пет европейски страни”, (2007-2008) , в съавторство с THEODORA PAPATHEODOROU, PAULETTE LUFF, JALE BALEBAN-SALIAnglia Ruskin University, Великобритания; LUDO HEYLEN - Catholic University Leuven, Белгия; ANNELI NIIKKO – University of Joensuu, Финландия
 • Енгелс. Р. Организатор и контактно лице на доброволен педагогически стаж (на обменни начала) на 26 студенти в базови за ФНПП детски градини, както и визита на петима техни преподаватели от Haute Ecole Francisco Ferrer, Official high school of Brussels, Pedagogical section – Брюксел, Белгия.

Специализации в чужбина:

 • Енгелс. Р. Октомври 2010: Сундсвал, Швеция, „Учене през целия живот” (подпрограма „Учебни визити”, Договор Ν LLP-2010-SV-24). Участие в учебна визита на тема „Възможности за обучение в предучилищна възраст”
 • Енгелс. Р. Септември – октомври 2009, Централноевропейски университет , Будапеща, Унгария. Стипендия на Централноевропейския университет за чуждестранни гостуващи изследователи (един месец). Гостуващ изследовател във Факултета по социология и социална антропология на Централноевропейския университет в Будапеща, Публична лекция пред студенти и колеги от Централноевропейския университет (29 септември 2009) на тема: „Педагогически аспекти на интеграцията на децата на българските имигранти в гръцкото общество”.
 • Енгелс. Р. 2007: Aтински университет, Атина, Гърция. Стипендия на Министерството на образованието и вероизповеданията на Република Гърция, спечелено чрез конкурс на Министерството на образованието и науката на Република България.
 • Енгелс. Р. Октомври 2006, Католически университет Льовен, Белгия: Програма Сократ, Коменски, 2.2. Участие в едноседмичен квалификационене семинар на тема “Подобряване качеството на предучилищното и началното училищно образование: образование, базирано на опита”, организиран съвместно от Католическия университет в Льовен, и Европейския институт за висше образование в Брюксел.
 • Енгелс. Р. Юли-август 2006, Университет Кеймбридж, Великобритания. Едномесечна стипендиантска програма Cambridge Colleges’ Hospitality Scheme, финансирана от Фондация “Отворено общество” и Homerton College, University of Cambridge. Гостуващ учен във Факултета по образование и Homerton College на Университета в Кеймбридж.

Ас. д-р Магдалена Стоянова: научна дейност (до 2012 г.)

вторник, 4 октомври, 2011 @ 08:52
Лора Спиридонова

ПУБЛИКАЦИИ

Студии и статии:

 • Стоянова, М. Динамика на педагогическото взаимодействие през погледа на педагога. – сб. с материали от VI Национална конференция по предучилищно образование, 21 – 23 април, 2013, с. 52-56.
 • Стоянова, М. Педагогически модел за разрешаване на противоречия в поведението на детето от предучилищна възраст. - Годишник на Софийския Университет, изд. СУ “Св. Климент Охридски”, Годишник на Факултет по Начална и Предучилищна Педагогика, 2012 (под печат).
 • Стоянова, М. Апробиране на модел на социално-ориентирано поведение и превенция на агресивни прояви в предучилищните институции. - сборник с материали, том I, от Научно-практическа конференция на тема: „Превенция на агресията в предучилищна възраст”, Шумен, 8 - 9 ноември 2012, 73-80.
 • Стоянова, М. Педагогически модел за разрешаване на противоречия в поведението на детето от предучилищна възраст. сборник и CD с материали от Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012: http://dox.bg/files/dw?a=30bd8298c7
 • Стоянова, М. Интерактивни форми за промяна на насочеността на децата при ориентиране в света. – CD с материали от Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 • Spiridonova, L., Stoyanova, M., Kozareva, V., Gyrova, V., Gyrov, D. Interactive Training in Pedagogical Competencies at Sofia University “St. Kliment Ohridski”. - Journal of Preschool and Elementary School Education, 2012, 59-80: http://www.ignatianum.edu.pl/-page_1355.html
 • Стоянова М., Иновативни технологии в подготвителна група/клас. – сб. с материали от V Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 25-28 април, с. 223-226, Велико Търново, 2012.
 • Стоянова М., Модели за приобщаващ игров тренинг за деца и родители. – Годишно научно-методическо списание „Иновации в обучението и познавателното развитие“, бр. 2, 2011, Бургас, 45-48.
 • Стоянова М., Ролята на детската градина за проиобщаване към семейните традиции в детството, сп. Предучилищно възпитание, бр. 5/2011
 • Стоянова М., Модели за приобщаващ игров тренинг за деца и родители, сп. Предучилищно възпитание, бр. 6/2011
 • Стоянова М., Модели за овладяване на картината за света и компетенции за учене в подготвителна група, в сб. с материали от ІV национална конференция в Стара Загора – 2011 г.
 • Гюров, Д., Б. Ангелов, В. Козарева, Л. Малинова, Л. Спиридонова, Т. Велинова, М. Стоянова, В. Гюрова. (в колективна студия), „Разрешаване на противоречия при усъвършенстване на интегративни междупредметни връзки“ в студия „Единната социално-педагогическа система „детска градина – начално училище“ в контекста на европейските образователни приоритети. – Годишник на Софийския Университет, изд. СУ “Св. Климент Охридски”, Годишник на Факултет по Начална и Предучилищна Педагогика, 2011 (под печат)
 • Стоянова М., (в съавторство с Р. Пенев и др. в колективна студия), «Усъвършенстване на познавателния опит при прехода детска градина-първи клас чрез междупредметни връзки“, и „Анализ на резултатите за развитие на противоречията при усъвършенстване на опита при междупредметни връзки“, в студия „Вербалната агресия в предучилищна възраст, Количествени качествени характеристики и специфики», Годишник на СУ, ФНПП, том 103, 2010.
 • Spiridonova, L., M. Stoyanova, T. Velinova, D. Gyurov, V. Gyurova. Bulgarian Pre-school Features in European Educational Space. – Journal of Balkan Ecology, vol. 13, No 4, 2010, 417 – 422.

 • Стоянова М., Противоречивите ситуации при прехода „детска градина – първи клас“- Годишно научно-методическо списание „Образование и технологии“, бр. 1, Бургас, 2010.

 • Стоянова М., Образователни технологии и противоречиви ситуации при ориентирането в социалния свят, Благоевград, 2010.

 • Стоянова, М., Европейските ценности в образованието и мисията на детската градина и началното училище, в Сб. с материали „Водим бъдещето за ръка» от Първа национална среща по предучилищно възпитание и подготовка, Ловеч, ИК Сафо, 2008.

 • Стоянова, М., Проблемноориентирано обучение чрез СИП за осъзнаване на устойчивия живот в началното училище. – сб. „Приемственост и перспективи в развитието на педагогическата теория и практика, София, 2007.

Учебници и учебни пособия:

 • Стоянова М. (в съавторство), “ Здравейте приятели!“, Книга за детето за предучилищна група в детската градина – 5 – 6-годишни, образователно направление „Социален свят“, изд. Просвета, С. 2006-2011 (преиздадено).
 • Стоянова М. (в съавторство), Книга за учителя, за предучилищна група в детската градина – 5 – 6-годишни, Направление, “Социален свят”, изд. Просвета, С., 2006-2011 (преиздадено).

УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ИЗЯВИ

Национални конференции:

 • Стоянова, М. VI Национална конференция по предучилищно образование, 21 – 23 април, 2013.
 • Стоянова, М. Научно-практическа конференция на тема: „Превенция на агресията в предучилищна възраст”, Шумен, 8 - 9 ноември 2012.
 • Стоянова, М. Юбилейна международна университетска конференция „130 години предучилищно образование в България“, Велико Търново, 18-19 май, 2012.
 • Стоянова, М. Научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 29 – 31 август, Бургас, 2012.
 • Стоянова, М. V Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, 25-28 април, Велико Търново, 2012.
 • Стоянова, М., Кръгла маса, организирана от БНК – ОМЕП: „Взаимодействие между институции и НПО: културно-образователни практики в подкрепа на детството“, юни 2011, София.
 • Стоянова, М. научно съобщение, научно-практически форум „Иновации в обучението и познавателното развитие“, 28-31 август, 2011, Бургас.
 • Стоянова, М. научно съобщение, Четвърта национална конференция по предучилищно възпитание – Стара Загора, 31 март – 2 април 2011.
 • Стоянова, М., научно съобщение, Юбилейна научна конференция „Съвременното образование – мисия и визии“, Благоевград, 2010.
 • Стоянова, М., научно съобщение, „Иновации в обучението и познавателното развитие“, Бургас, 2010.
 • Стоянова, М., научно съобщение, Научна конференция „Иновации в подготовката на кадри за социална работа“, Стара Загора, 2010.
 • Стоянова, М., научно съобщение, Водим бъдещето за ръка, Първа национална среща по предучилищно възпитание и подготовка, Ловеч, ИК Сафо, 2008.
 • Стоянова, М., научно съобщение, Пета есенна научна конференция на ФНПП, 05 – 08 септември, 2007.

Международни конференции:

 • Стоянова, М., Communication, Innovation and New Methods in Foreign Language Teaching.” International Conference, Faculty of Classical and Modern Philology and Faculty of Preschool and Primary School Education, Sofia University, Sofia, 14 Sept., 2009.

  Одобрени проекти:

 • Стоянова, М., Член на научния колектив по изследователски проект на тема: Превенция на рискове и опасности в подготвителна група/клас, ръководител проф. Д. Гюров, СУ „Св. Климент Охридски“, 2012.

 • Стоянова, М., Член на научен колектив по Проект по „Разработване на система за оценяване на качеството на средното образование“, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ на Европейски социален фонд , координатор на групата д-р Надежда Райчева, 2011.

 • Стоянова, М., Член на научния колектив по изследователски проект на тема: Педагогическото взаимодействие – систематизиране на критерии за наблюдение на модели по образователни направления, ръководител проф. Д. Гюров, СУ „Св. Климент Охридски“, 2011.

 • Стоянова, М., Член на научния колектив по изследователски проект на тема: Единната социално-педагогическа система „детска градина – начално училище“ в контекста на европейските образователни приоритети, ръководител проф. Д. Гюров, СУ „Св. Климент Охридски“, 2010.

Творчески, художествени и други изяви: