ОНЛАЙН СПИСАНИЕ

Календар

юли 2011
П В С Ч П С Н
« юни   окт »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Скорошни коментари

Адрияна Качамачкова: „Пъстрокрили и блестящи“

понеделник, 4 юли, 2011 @ 10:29
Лора Спиридонова

ТЕМА:
Проект на ситуация по образователно направление
,,Природен свят”

ДИСЦИПЛИНА:
Педагогика на взаимодействието
дете – среда

ВЪЗЛОЖИЛ: проф. д-р Д. Гюров
ас. д-р Л. Спиридонава

ИЗПЪЛНИЛ: Адрияна Юлиянова Качамачкова
ПНУП, II курс Ф. №: 765

СПЕЦИАЛНОСТ: ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
СОФИЯ
2011

Тема: ,,Пъстрокрили и блестящи”

Възрастова група: III група (5-6 годишни)

Дата: 29. 03. 2011 год.

Образователно направление: Природен свят

Тематичен блок:
,, Пролетно пробуждане”

Образователни цели:
ориентиране в съществени признаци на природни обекти чрез тяхното сравняване;
диференциране на поведенчески прояви-начин на придвижване и хранене;
провокиране на любопитство и любознателност.

Очаквани резултати:
има динамични представи за основни части на тялото на познати насекоми – пеперуди и бръмбари;
описва поведенчески прояви на грижи на човека за растенията;
обяснява видими връзки – местност и окраска; форма и придвижване, форма и хранене;
наблюдава растежа и развитието на пеперуди, калинки и други бръмбари;
формулира въпроси и предложения за обекти;
обяснява начини на реагиране към обекти в природна местност.

Ключови идеи и представи:
цветна пъпка, листна пъпка, крила, коремче, гърди, пипала, майски бръмбар, копривна пеперуда, обикновена златка, бръмбар бегач, гъсеница, листна въшка.

Методи на педагогическо взаимодействие:
1.Информационно-познавателни (насоченост към значима информация и преобразуването й в личен опит чрез познавателни стратегии)
Беседа –първоначално ситуацията започна като беседа. Задавах въпроси на децата от типа: ,,Искали някой да ми посочи всички пеперудки на картинката? и т.н. Заедно обсъждахме какви са цветовете на пеперудите, кои какъв бръмбар е , с какво се храни листната въшка, като преди това помолих някои от децата да ми посочат коя е тя?(по-точно къде се намира на картинката). Така под формата на беседа обсъдихме с децата всички животинки, които бяха свързани с темата.
Демонстрация – за да може децата да придобият по-ясна представа, беше необходимо да обсъдим по-подробно частите на тялото, съответно на пеперудите и бръмбарите, по-точно те показваха с пръстче кои са крилата на бръмбарите, трябваше да посочат коремчето, краката и т.н.
2.Игрово-преобразуващи (преобразуване на личния опит чрез демонстриране на игрова култура)
Игра с правила (интелектуална”) първата игра, която им бях подготвила е под формата на пъзел – пъзела се състоеше от две части, едната картинка беше ,,бръмбар”(разрязан на четири части) и ,,пеперуда”, също разрязана на четири части. Децата бяха разделени на 7 групи, по 3 деца във всяка група, като предварително им бях дала възможност да си изтеглят имената на отборите. Децата трябваше по най-бързия начин да наредят пъзела, първите три най-бързи отбора получаваха награда – по един пъзел с ,,калинка”.
Игри с правила (подвижни) – втората игра, която бях подготвила като завършваща част на моята ситуация беше следната: на всяко дете закачих на вратлето (като медальон )или по една пеперуда или по едно цветенце. При сигнал (пляскане с ръце), всяка пеперуда трябваше да тича по ,,полянката”, търсейки своето цвете. При втори сигнал всяка пеперуда трябваше да застане при своето цвете, от същия цвят, а тези които сгрешат-изгарят.

Образователно ядро:
Животински свят
възприема и пресъздава чрез модели животни и техните части;
назовава и характеризира животни, според средата на обитаване;
разбира растежа и изменението на животни в близката среда;
осъзнава необходимостта от грижи за животните и правото им на живот;
сравнява и обяснява типични поведенчески реакции на животните в природните местности през сезона.

Ключови ядра от представи:
качественост – качествено сравняване на представи, признаци и свойства на достъпни предмети
( сравняване на основните части на тялото на пеперудите и бръмбарите);
относителност – осъзнаване на прояви на живот в природния свят – раждане, растеж, развитие;
(стадиите през които преминава пеперудата по време на своето развитие);
променливост – оценяване и осъзнаване на процеси, като се отчита тяхното начало и край в природната среда (живота на насекомите);
хуманност – проява на отзивчивост и отстояване на правото на живот на природните обекти (в по-частен случаи – насекомите).

Вид на ситуацията:
Обучаваща
Игрово-познавателна

Тематични функции:
1.Тематични функции на равнище идентифициране
Информационна – фокусиране на вниманието при разпознаване на различните видове насекоми и техните части на тялото
Афективна – възприемчивостта се съчетава с отзивчивостта – изразяване и споделяне на емоции
2. Тематични функции на равнище апробиране:
Регулираща функция на емпирично равнище – сетивно равнище, игрово-преобразуващи методи, участие в ръкотворна дейност, преодоляване на пасивността
Регулираща функция на рефлексивно равнище – стимулиране на екипа или групата; осъзнаване на връзките в обективния свят и интерпретирането им в индивидуален и групов план, провокиране на мислене и креативност

Параметри за реализиране на ситуацията:
След като подредихме масичките под формата на буквата ,,П“, всички деца си заеха местата.
Преди да започнем работата по тетрадката, реших да си поговорим и всяко дете да сподели по някое преживяване в природата свързано с пеперуди, калинки или бръмбари. Всички деца се развълнуваха изключително много, всяко изявяваше желание да сподели например как си е играло в парка и изведнъж пред него са се появили много и най-различни видове пеперудки, как почти на всяко цветенце във парка е имало по една калинка, която щом са се доближили до нея тя е излитала на някъде и т.н. Разбира се когато станеше на въпрос за бръмбарите всички момичета започваха да повтарят, че ги е страх от тях, че не искат да се доближат до тях и т.н.
След като всяко детенце сподели по някое преживяване с тези насекоми, реших, че е време вече да преминем към работата с тетрадките (предварително бях отворила тетрадките на съответната страничка, за да не губим време им ги раздадохме двете с г-жа Пъшева).
Когато попитах кои иска да ми каже колко пеперудки вижда на картинката, всички деца изявиха желание, като цяло тази тема и беше доста интересна.
Така заедно преброихме пеперудките, след това ги попитах дали някое дете не знае как се казва най-голямата пеперуда, която се намира в горния десен ъгъл на страничката? Но както и очаквах те не знаеха, за това започнах да им обяснявам, че тази пеперуда се казва – пауново око, че тя е много красива и че се среща много често. Тогава ги попитах дали са виждали точно този вид пеперуда и както очаквах те отговориха – Да, разбира се без да се замислят!
Като цяло децата бяха доста развълнувани, всяко дете искаше да сподели по някое преживяване и дори в повечето случай не се изчакваха, за да се доизкажат, но след като всички споделиха своите преживявания се поуспокоиха, тогава преминахме към обсъждането другите животинки. След това им зададох следния въпрос(почти под формата на гатанка):,,Какво е това мъничко, червеничко с черни точици?”, разбира се както очаквах повечето дечица ми отговориха почти веднага на въпроса, като започнаха всички заедно да казват, че това е КАЛИНКА. Тогава им казах всяко едно от тях да ми посочи с пръстче къде е изобразена калинката на картината и отново както очаквах всички деца се справиха отлично и с тази задача.
Тогава едно от момчетата каза, че на картинката има и три бръмбара, тогава аз го попитах дали знае как се казват тези бръмбари, но очевидно с този въпрос доста го затрудних и заради това реших да му подскажа (за средния бръмбар, посочвайки го с пръст), че този бръмбара се среща най-често през месец Май и заради това се казва: Май…ски… и детето довърши бръмбар.
След това се обърнах към всички дечица, питайки ги какво виждат в средата на картинката, как се нарича това животинче? Тогава настъпи пълна тишина в стаята! Децата очевидно не можеха да се сетят как се наричаше това животинче и аз трябваше да им подскажа отново, че тя (листната въшка) е малка, зелена, че живее само по дърветата, по-специално по листата на дърветата, че тя се храни с тях и накрая, че тя по-скоро уврежда, а не помага на дървото да се разлиства свободно. Въпреки, че им описах подробно как изглежда листната въшка, те не можеха да се сетят как се казва, тогава аз им казах, че това малко нещо което се храни с листата на дърветата се нарича – листна въшка, след това казах на всяко дете да я посочи с пръстче.
Тогава едно от децата каза, че иска да обясни за гъсеничките, които се намират най-отдолу на страничката. То започна да разказва, че гъсеничките са едни малки животинки с много крачета, че се движат по тревата и по дърветата, че е виждало гъсенички с различни цветове, но в повечето случаи са били зелени на цвят. Докато това дете разказваше за гъсеничките някои от децата го слушаха с голям интерес. Тогава го попитах дали намира някаква прилика между гъсеничката и красивата пеперуда? Изведнъж всички деца отговориха, че те не са еднакви, че пеперудата е много по-красива и …. Тогава аз им казах, че преди да се превърне в такова приказно красиво същество пеперудата е била гъсеничка, това учуди всички деца, но след като им обясних – как яйцето се превръща в гъсеничка, а то в какавида и накрая се появява красивата пеперуда. Докато разказвах през какви етапи преминава по време на своето развитие пеперудата им показвах картинки със снимка за всеки етап.
След като свършихме с работата по тетрадките им бях подготвила две игри.
Първата игра представляваше т.н. ,,пъзел” .Първо разделих децата на седем групи, по три деца във всяка група (така като бяха седнали). Върху седем листчета бях написала имената на всеки отбор пример: Отбор:Пеперуда, Отбор:Майски бръмбар и т.н. и дадох възможност на всеки отбор да си изтегли листче с името. След това на всеки отбор дадох по един джоб, в който беше пъзела, а самия пъзел се състоеше от две картинки, едната на пеперуда, а другата на бръмбар, като и двете картинки бяха разрязани на четири части и разбъркани в джоба. След като раздадох ,,пъзела” на всеки отбор им обясних, че това е състезание за бързина и които го нареди по най-бързия начин печели! При подаване от мен на сигнала СТАРТ всички отбори трябва да си извадят пъзела и да го наредят много бързо.
Както и очаквах повечето отбори се справиха много бързо! За награда на първите три отбора им дадох по още един ,, пъзел – Калинка”(също картинка на калинка, разрязана на четири части), с които също се справиха много бързо.
За накрая им бях подготвила една игра за раздвижване, като награда за добрата работа.
А играта беше следната: на вратлето на всяко момиче и момче закачих или по една пеперудка или по едно цветенце, като цвета на всяка пеперуда съответстваше на цвета на определено цвете т.е. червена пеперуда – червено цвете. Правилата на играта бяха следните: всяко цвете трябваше да застане на определено място, без да мърда (защото цветята не се движат), през това време след като съм казала старт на играта всички пеперуди трябва да започнат да летят из полето и да търсят цветето със същия цвят, но без да спират до него, докато не съм казала: ,,Всяка пеперуда при своето цвете”, при този сигнал всички пеперудки трябва да са си намерили цветята, а тази която не е – изгаря. Този сюжет се повтаря докато остане само една пеперуда победителка и едно цветенце.
През цялото време на играта децата доста се забавляваха, в края на ситуацията мисля, че бяха вече доста поизморени, но не съвсем без сили………..snimka2_448x336snimka1_336x448

Comments are closed.