ОНЛАЙН СПИСАНИЕ

Календар

юли 2011
П В С Ч П С Н
« юни   окт »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Скорошни коментари

Капка Мартинска: „Езикът на животните“

понеделник, 4 юли, 2011 @ 10:04
Лора Спиридонова

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
„СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
България; София 1574
Бул. „Шипченски проход“ №69 А
тел. 02 872 08 93, факс 00359 2 / 872 23 21
www.fnpp.uni-sofia.bg

SOFIA UNIVERSITY
ST. KLIMENT OHRIDSKI
FACULTY OF PRIMARY AND PRE-SHOOL EDUCATION
1574, Sofia, Bulgaria 1574
Shipchenski prohod Bd. №69 A
tel. 02 872 08 93; fax 00359 2/ 872 23 21
www.fnpp.uni-sofia.bg

ПЛАН НА ПРОВЕДЕНА СИТУАЦИЯ

по дисциплината: „ Педагогика на взаимодействието дете-среда”

Изготвил: Капка Мартинска, ф.н. 769
ПНУП, II курс

Тема: „Езикът на животните” – проведена на 29.03.2011г.
1.Група: втора – „Патиланци”
2.Образователно направление: „Природен свят”
3.Тематичен блок: Природни чудеса
4.Образователни цели:
възприемане на животни и измененията на поведенческите им прояви през сезона (пролет);
сравняване на животните;
моделиране на основните части на животните и тяхната структура;
осмисляне на грижите на човека за живота на животните през сезона.
5.Очаквани резултати:
детето има конкретни представи за познати домашни и диви животни;
може да диференцира животните според частите на тялото им;
асоциира представи за поведенческите реакции на животните през сезона в резултат на наблюдаването им;
може да довършва модели за основните части и признаци на животните
6.Ключови идеи и представи: грижи, признаци, връзка, тяло (глава,крака,опашка,крила и пр.).
7.Методи на педагогическо взаимодействие:
а) практико – изпробващи методи
– предметно – схематично моделиране – модалната схема на животните – знаците за изображенията им, която е в книжката на стр.26
– нагледно – моделиране – оцветяване на „овцата” в книжката
б) информационно – познавателни
– беседа: задаване на въпроси. Пример: „Какви животни познавате”, „С какво се хранят?”, въпроси относно частите на тялото им.
в) игрово – преобразуващи
– игри за отгатване ( Играта „Познай животното” – едно дете, което описва животно, намислено от него, а останалите трябва да познаят кое е това животно.)
8.Образователно ядро: животински свят
10.Ключови ядра от представи:
– качественост – откриване на прилики и разлики между животните
– причинност – промените, които настъпват при животните
11. Вид ситуация:
– регламентирана – обучаваща
12. Тематични функции:
а) на равнище идентифициране
– информационна – разпознаване на животните – дивите и домашните (славей, кос, бухал, коза, овца, магаре, жребче); техните характеристики и признаци;
б) на равнище апробиране
– регулираща функция на рефлексивно равнище – провокиране на мисленето у децата, чрез задаване на въпроси от моя страна (къде зимуват, с какво се хранят, кое от тях не е оцветено и те да го оцветят). Нямаха затруднение относно характеристиките на животните;
в) на равнище изявяване
– рефлексивна – всяко едно дете взимаше активно участие по отношение на това какво знае за животните. Накрая се изявяваха като отгатваха гатанки, а след това познаваха животното в играта, която проведохме. За целта те знаеха неговите характеристики, описание, звука, който издава от детето, което го описваше.
13. Параметри за реализиране на ситуацията:
Ситуацията ми започна с поздрав към децата. След това им казах: „Днес ще говорим за домашните и дивите животни”. На всяко дете предварително раздадох книжката му по природен свят. По средата на масичките сложих и цветни моливи. Ситуацията започна с работа по книжките. Те трябваше да отворят на страница 26 и да разгледат нарисуваните животни. Всяко дете трябваше да ми каже дали познава някое от тези животни. След като зададоха въпроса всички започнаха да отговарят. След това ги попитах дали знаят кои животни са диви и кои домашни. Всички се справиха отлично и с този въпрос. Единственото нещо, което ги затрудни беше това, че не можа да познаят коя птица е нарисувана, но след като им казах, че това са птиците: „славей”, „кос” те вече знаеха и до края на ситуацията ги затвърдиха.
Започнах с поредица от въпроси, които им зададох:
Бихте ли могли да ми отговорите къде зимуват (прекарват зимата) тези животни?
А кои от тях са птици?
Защо отглеждаме ние хората според вас домашните животни?
Кои от изобразените животни на картинката дават мляко?
Знаете ли кои от тях снасят яйца, за да имат свои малки рожби?
Виждате ли на картинката животни, които спят зимен сън?
Кои от тях имат дълга опашка?
Така ние проведохме беседа за установяване на признаците на животните. Децата показаха и познания относно дивите и домашните животни.
След това им зададоха въпроса: „Хайде сега погледнете в тетрадките си! Виждате ли животно, което не е оцветено? Кое е то? С какъв цвят ще оцветите козината му? Всички отговориха в един глас, че това е овцата. Всички деца бяха много емоционални и перфектно свършиха и тази задача.
След това им предложих да довършат радиално разположената модална схема на животните, като отбележат знаците за изображения на: славей, овца, жребче, бухал, кос, коза, магаре. Решаването на познавателната задача се извършва по познатия вече начин, като се свързват изображенията със знаците. Работихме по схемата (предметно-схематичното моделиране). Свързвахме животните със нея. Децата ми отговаряха на въпросите: кои животни имат 4 крака; кои имат 2 крака; кои летят; кои ходят; кои имат човка; кои имат рога; кои имат муцуна. Използвахме сходството и контрастът за сравняване на частите им.
След това ги попитах: „Деца кажете ми откривате ли нещо, което е нарисувано на картинката, но не може да се случи? Подсказах им, че това е животно, което държи някакъв инструмент. Така няколко дечица отговориха, че това е бухала с цигулката.
След като приключихме работата в тетрадката им зададох няколко гатанки:
1.Цял ден спи на бука, нощем започва да буха. (бухал)
2.По полето бързо тича, зеле и моркови обича. (зайчето)
3.Брада има – поп не е, рога има – вол не е; има вирната опашка. (козата)
4.Кротко седи на земята една булка мустаката, па си преде, па шумурка без къделя и без хурка, затуй ходи тя, горкана, във непредена премяна. Що е то? Тая булка кротка се нарича (котка).
С гатанките децата имаха и малко затруднение. Малко трябваше да им подскажа, за да се сетят, за отговорите на последните две гатанки. Много им харесаха. След това изиграхме една игра. Играта се състоеше в това, че изкарах едно дете отпред пред останалите. То трябваше да си намисли едно животно и да започне да го описва – да имитира звука, който издава, частите му, какво притежава. Останалите деца трябваше да слушат и да познават. Което дете познаеше излизаше на негово място и то започваше да обяснява друго животно. Тази имитационна игра протече много забавно за тях. Имаше голяма активност и желание от страна на децата. Това беше и краят на моята ситуация.
Всичко, което правим с много любов в името на децата се вижда в крайния резултат – успешната реализация на ситуацията.
Като приложение към моята ситуация бих искала да добавя няколко направени снимки:
p3290036_600x800p3290041_800x600p3290046_800x600p3290049_800x600p3290056_800x600

Comments are closed.