ОНЛАЙН СПИСАНИЕ

Юлия – I курс, ПНУП

вторник, 14 април, 2015 @ 10:14
Лора Спиридонова

Атидже, Зорка, Катерина – ПНУП, I курс

понеделник, 30 март, 2015 @ 15:20
Лора Спиридонова

„Водим бъдещето за ръка“, Сливен, 2014

събота, 1 ноември, 2014 @ 21:40
Лора Спиридонова

ПУП-ЧЕ, I курс

петък, 13 декември, 2013 @ 21:19
Лора Спиридонова

img_7352

Картина 1 от 7

ПНУП, II курс

вторник, 10 декември, 2013 @ 16:25
Лора Спиридонова

Portraits of Children Around the World and Where They Sleep

събота, 30 ноември, 2013 @ 18:09
Лора Спиридонова